Četvrtak, 6. listopada 2022.

Franc: Bara, vi ste 10 dana bili na moru ili?

Preporučujemo

FRANC: Deset dana ste bili na moru ili?

BARA: Da….

FRANC: A zakaj ste se vratili bijeli ko sir?

BARA: Oderali nam kožu…

- Advertisement -

Najnovije objave