Srijeda, 1. prosinca 2021.

Grad Koprivnica će u narednom razdoblju izdvojiti 300 tisuća kuna za poljoprivrednike

Korisniku potpore može se, po ovoj Odluci, tijekom kalendarske godine, odobriti potpora najviše do 30.000,00 kuna.

Preporučujemo

Na 2. sjednici Gradskog vijeća, vijećnici su jednoglasno donijeli Odluku o potporama poljoprivredi za razdoblje od 2021. do 2023. godine i to u vrijednosti 300 tisuća kuna za svaku godinu.

Ovom Odlukom utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Grad Koprivnica u razdoblju od 2021. do 2023. godine dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele potpora poljoprivredi. Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Grada Koprivnice.

Korisniku potpore može se, po ovoj Odluci, tijekom kalendarske godine, odobriti potpora najviše do 30.000,00 kuna.

Osnovni cilj dodjele potpora po odredbama ove Odluke, je podizanje razine dohodovnosti i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje na području Grada Koprivnice te zadržavanje stanovništva u ruralnim područjima Grada Koprivnice.

Najnovije objave