Petak, 24. rujna 2021.

I u Koprivnici kreće jesenska kampanja inicijative ’40 dana za život’

U Koprivnici molitelji inicijative molit će pred Općom bolnicom "dr. Tomislav Bardek"

Preporučujemo

Jesenska kampanja inicijative “40 dana za život” započinje 22. rujna, a završava 31. listopada. Zaštitnik kampanje je sveti Mihael Arkanđeo, a citat: “Brani nas u boju”. Glavna tema jesenske kampanje je:

“Inicijativa i njezina tri stupa: 1. molitva i post; 2. miroljubivo bdjenje; 3. osvješćivanje lokalne zajednice”.

U Koprivnici molitelji inicijative molit će pred Općom bolnicom “dr. Tomislav Bardek” u svakodnevno od 5.30 do 17.30 sati, kako kažu, pridržavajući se svih epidemioloških mjera.

Inicijativa “40 dana za život” je ekumenska molitvena pro-life inicijativa za život, a posredno i inicijativa za zaustavljanje abortusa. Na svjetskoj razini u njoj je do sada službeno sudjelovalo milijun ljudi svih kršćanskih denominacija u 855 gradova u 63 zemlje na svijetu. U Hrvatskoj je pokrenuta 2014. godine, a dosad je u njoj “službeno” sudjelovalo preko 11.000 ljudi u 35 hrvatskih gradova, i to na 37 mjesta bdjenja, ističe Emma Čiček, voditeljica inicijative 40 dana za život – Koprivnica.

“Do danas su ostvareni veliki plodovi: 35 gradova sudionika, više od 11.000 ljudi službeno je sudjelovalo u bdjenjima pred bolnicama i domovima zdravlja, a ukupno 20.000 u svim događanjima udruge, više od 100 djece (za koje znamo) spašeno je od pobačaja (66 tijekom kampanja inicijative), broj pobačaja u nekoliko bolnica za vrijeme bdjenja pao je za više od 20, 30 posto, a negdje i za više od 50 posto, službene statistike o povećanju broja poroda u mnogim mjestima, Centar za život i savjetovalište za trudnice u Zagrebu, Splitu, Zadru, Vukovaru i Vinkovcima. Također, pružena je moralna, duhovna i materijalna pomoć trudnicama uz stručan tim za trudnice: psiholozi, ginekolozi, medicinske sestre, stomatolozi, pravnici, javni bilježnici, svećenici”, pojašnjavaju iz inicijative “40 dana za život”.

Organizirano je, dodaju, više od 450 informativno-edukativnih tribina “Prava ljubav čeka” – program za mlade o svetosti ljudske spolnosti i predbračnoj čistoći; “Vikend Srca Marijina” – program za supružnike koji ne mogu imati djecu; “Oprostom oslobođene” – program za iscjeljenje rana (spontanog ili izabranog) pobačaja za majke; “Iscjeljenje očeva srca” – program za iscjeljenje rana (spontanog ili izabranog) pobačaja za očeve; “Muževni budite” – projekt o katoličkoj muževnosti i suvremenoj krizi muževnosti; Tim za trudnice “Nisi sama” koji pruža moralnu, duhovnu i materijalnu potporu trudnicama i obiteljima.

“Koprivnica se priključila inicijativi 2017. godine te je ovo 10. kampanja u kojoj sudjelujemo”, zaključuju iz inicijative 40 dana za život – Koprivnica.

Najnovije objave