Četvrtak, 16. rujna 2021.

Još samo dva dana za prijave za štete od mraza na području općine Mali Bukovec

Niske temperature na području općine Mali Bukovec nanijele su znatne štete trajnim nasadima, vinogradima i drugim kulturama

Preporučujemo

Obavještavaju se građani da je 21. travnja župan Varaždinske županije proglasio prirodnu nepogodu od mraza i za područje općine Mali Bukovec.

Niske temperature nanijele su znatne štete trajnim nasadima, vinogradima i drugim kulturama.

“Vlasnici, odnosno korisnici zemljišta, koje je zahvaćeno prirodnom nepogodom od mraza, a koje se nalazi na području općine Mali Bukovec i imaju štetu 30 posto i više, pozvani su da štetu prijave na propisanom obrascu”, stoji na stranicama Općine mali Bukovec.

Obrazac prijave štete potrebno je dostaviti putem e-mail-a: juo@mali-bukovec.hr, predajom u poštanski sandučić na ulazu u prostorije općine Mali Bukovec, Mihovila Pavleka Miškine 14, ili neposrednom predajom u Jedinstveni upravni odjel, zaključno do 29. travnja.

Uz prijavu štete potrebno je priložiti presliku osobne iskaznice, odnosno osobni identifikacijski broj i broj tekućeg računa banke u slučaju isplate naknade štete od elementarne nepogode.

Također, potrebno je priložiti i broj katastarske čestice na kojoj je došlo do štete (ispis posjedovnog lista iz katastarskih evidencija) te vrstu i količinu nasada/kultura.

Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda naknadno će od vlasnika/korisnika zemljišta, koji prijave štetu, zatražiti gore navedene dokumente/ podatke, ako isti ne budu priloženi obrascu prijave štete.

Vlasnici, odnosno korisnici zemljišta koji imaju osigurane usjeve kod osiguravajućeg društva, štetu prijavljuju osiguravajućem društvu, i to na osnovu ranije spomenute odluke o proglašenju prirodne nepogode od mraza za područje Varaždinske županije.

Nakon što vlasnici podnesu prijavu o nastanku štete, Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda dužno je sve prijave unijeti u Registar šteta, a konačna procjena mora biti upisana u Registar šteta najkasnije u roku od 50 dana od proglašenja elementarne nepogode, kako bi isto bilo dostavljeno Državnom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarne nepogode i Ministarstvu poljoprivrede sa zahtjevom za ublažavanje i otklanjanje posljedica od elementarne nepogode u redovitom postupku.

Odluku možete pogledati ovdje.

Najnovije objave