Subota, 28. svibnja 2022.

Konstituirano Općinsko vijeće Općine Podravske Sesvete

Za predsjednika Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete izabran je Darko Štefanić, a za potpredsjednika je izabran Damir Fičko

Preporučujemo

Na prvoj konstituirajućoj sjednici Općinskog vijeća Općine Podravske Sesvete održanoj u subotu, 12. lipnja, prisegnulo je devet vijećnika, i to Krunoslav Posavec (HDZ), Marko Derežić (HDZ), Stjepan Dergez (HDZ), Ana Marija Bratanović (HDZ), Tomislav Mihoković (HNS), Ivan Šerbeđija (HNS), Damir Fičko (HNS), Krunoslav Bratanović (kandidacijska lista grupe birača, nositelja Krunoslava Bratanovića) i Darko Štefanić (kandidacijska lista grupe birača, nositelja Krunoslava Bratanovića).

Umjesto Mladena Siteka koji je izabran za općinskog načelnika Općine Podravske Sesvete i kojemu mandat u Općinskom vijeću miruje po sili zakona, u Vijeće je odlukom HNS-a ušao Tomislav Mihoković iz Podravskih Sesveta.

Za predsjednika Općinskog vijeća izabran je Darko Štefanić, a za potpredsjednika Damir Fičko.

- Advertisement -

Najnovije objave