Utorak, 28. rujna 2021.

Koprivničke vatrogasce na Brijunima posjetili zapovjednica JVP-a Jasminka Jakupec i zapovjednik VZG-a Hrvoje Blažeković

Osam vatrogasaca nalazi se u trećoj smjeni redovne dislokacije, po dva dobrovoljca na Malom Brijunu i otoku Vangi te četiri profesionalca na Velikom Brijunu

Preporučujemo

Koprivničke profesionalne i dobrovoljne vatrogasce u NP Brijuni posjetili su u srijedu zapovjednica Javne vatrogasne postrojbe Koprivnica Jasminka Jakupec i zapovjednik Vatrogasne zajednice grada Koprivnice Hrvoje Blažeković.

Osam vatrogasaca nalazi se u trećoj smjeni redovne dislokacije, po dva dobrovoljca na Malom Brijunu i otoku Vangi te četiri profesionalca na Velikom Brijunu.

Vatrogasci na Brijunima

“Zapovjednike je terenom proveo Petar Ristovski, referent za tehničke poslove i protupožarnu zaštitu tvrtke Državne nekretnine koja brine o vilama na Velikom Brijunu te predsjedničkoj rezidenciji na Vangi te ih je uputio u konkretnu situaciju na terenu po pitanju hidrantske mreže, potencijalnih opasnosti te aktivnostima protupožarne zaštite”, izvijestili su iz VZG-a Koprivnica.

Susreli su se s vatrogascima DVD-a Starigrad Antoniom Janachom i Bornom Cvrtilom, koji se trenutno nalaze na Vangi.

Na Malom Brijunu obišli su teren sa Zlatkom Kozinom i Dinom Kucuklerom iz DVD-a Štaglinec te domarom Malog Brijuna na kojem su u tijeku radovi na obnovi nekretnina u kojima, između ostalog borave i podravski vatrogasci.

Veliki Brijun zapovjednici Blažeković i Jakupec obišli su sa Željkom Cvrtilom, voditeljem treće smjene dislokacije.

Vatrogasci na Brijunima

NP Brijuni ne bilježe veće šumske požare, no zbog pojačanog prometa turista tijekom ljetnih mjeseci događaju se manji požari ili požari plovila, a koprivnički vatrogasci aktivni su i na tehničkim intervencijama uklanjanja posljedica nevremena na otočju.

Koprivnička Javna vatrogasna postrojba već 26 godina odlazi na redovne dislokacije u NP Brijuni.

Osim 24-satnog dežurstva na Velikom Brijunu, odlaze i na osiguranje predstava Kazališta Ulysses na Mali Brijun kao pomoć dobrovoljcima, a blisko surađuju i s vatrogasnom službom ovog poznatog nacionalnog parka te im pomažu u redovitim poslovima poput preventivnih obilazaka otoka nekoliko puta dnevno ili dopreme vode u safari park.

“Na Malom Brijunu i Vangi 24-satna dežurstva unazad sedam godina preuzela je koprivnička Vatrogasna zajednica sa svojim dobrovoljnim vatrogascima koji preveniraju potencijalno opasne situacije koje bi mogle dovesti do požara, a na Vangi surađuju i s pripadnicima MORH-a koji osiguravaju štićeni objekt, poznatu Titovu vilu koja u današnje vrijeme služi kao predsjednička rezidencija te je dolazak na Vangu strogo ograničen i kontroliran”, ističu iz VZG-a Koprivnica

Na Malom Brijunu tijekom ljeta nalazi se interventno vozilo, a na Velikom Brijunu autocisterna sa spremnikom od 4000 litara vode i 200 litara pjenila.

Vatrogasci na Brijunima

Zapovjednici Blažeković i Jakupec svoj su posjet podravskim vatrogascima ‘zaokružili’ i intervencijom gašenja požara vozila na autocesti Rijeka-Zagreb, budući da su se zatekli na mjestu nesreće prije dolaska domaćih vatrogasaca te tako brzom i spretnom reakcijom spriječili daljnje širenje požara motora automobila.

Foto: Izvjestiteljica VZG-a Koprivnica Sonja Markić

Najnovije objave