Utorak, 18. siječnja 2022.

Koprivnički Komunalac nagradio korisnike reciklažnog dvorišta koji pravilno odvajaju otpad

Europski tjedan za smanjenje otpada za cilj ima potaknuti građane, tvrtke, institucije i sve ostale subjekte na poštivanje europske hijerarhije otpada

Preporučujemo

Koprivnički Komunalac obilježio je Europski tjedan za smanjenje otpada (European Week for Waste Reduction).

Naime, zaposlenici Komunalca uručili su prigodne poklone onim korisnicima reciklažnog dvorišta Herešin koji su u subotu, 27. studenoga, donijeli uredno razvrstan odvojeno sakupljeni otpad, a koji se može odložiti u reciklažnom dvorištu.

Europski tjedan za smanjenje otpada za cilj ima potaknuti građane, tvrtke, institucije i sve ostale subjekte na poštivanje europske hijerarhije otpada, a to je na prvom mjestu sprečavanje nastanka, potom ponovno korištenje pa recikliranje otpada, a kao zadnje opcije hijerarhija predviđa oporabu i odlaganje.

“Odlaganje reciklabilnog otpada besplatno je za sve građane Koprivnice, prigradskih naselja i općina u kojima Komunalac ima koncesiju za sakupljanje otpada”, podsjetili su iz koprivničkog Komunalca.

- Advertisement -

Najnovije objave