Subota, 8. svibnja 2021.

Koprivnički Komunalac preuzima vođenje Reciklažnog dvorišta u Legradu

Reciklažno dvorište Legrad sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sveukupni trošak projekta iznosio je 3.041.937,51 kuna, dok je Fond sufinancirao iznos od 1.604,494,32 kune

Preporučujemo

U ponedjeljak će se održati svečano potpisivanje ugovora o povjeravanju na upravljanje Reciklažnog dvorišta Legrad koprivničkom Komunalcu.

Reciklažno dvorište Legrad sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Sveukupni trošak projekta iznosio je 3.041.937,51 kuna, dok je Fond sufinancirao iznos od 1.604,494,32 kune.

Potpisivanjem ovog ugovora Komunalac će biti zadužen za upravljanje Reciklažnog dvorišta u Legradu čime će se zasigurno povećati postotak odvojenog prikupljanja otpada i smanjiti količina otpada koji se odlaže na odlagalište i divlje deponije.

“Zahvaljujući reciklažnom dvorištu te dobroj suradnji Općine Legrad i Komunalca, kvaliteta života će biti na puno višoj razini, a povećat će se i svijest lokalnog stanovništva o važnosti odvojenog prikupljanja otpada, zaštite okoliša i ulozi reciklažnog dvorišta u cjelovitom sustavu gospodarenja otpadom”, priopćili su iz koprivničkog Komunalca.

Najnovije objave