Subota, 25. ožujka 2023.

Koprivnički vijećnici jednoglasno prihvatili izvješća o radu gradskih ustanova u kulturi

Vijećnik Mikulec uputio je zanimljiv prijedlog. Naime, predložio je da tvrtka Komunalac na kontejnerima na zelenim otocima, nalijepi naljepnice s kontakt brojem osobe, kojoj će se moći javiti kada je neki kontejner pun da se može isprazniti i prije redovitog termina odvoza

Preporučujemo

U prostoru Gradske vijećnice u petak je održana 13. sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice. Sjednici je prisustvovalo 16 od ukupno 19 vijećnika, a raspravljalo se o 18 točaka dnevnog reda.

Sjednica je započela prvom točkom dnevnog reda, a to su pitanja i prijedlozi. Vijećnika Martinagu zanimala je situacija oko ITU projekta, odnosno što je sve prijavljeno na ocjenjivanje kako bi se mogla povući sredstva, a zanimalo ga je i možebitno povećanje sigurnosti sudionika u prometu u Herešinskoj ulici postavljanjem usporivača prometa – ležećih policajaca.

U vezi komplikacija koje su nastale s uplatnicama KC Voda, pojašnjenje je tražio vijećnik Cestar. Vijećnica Lončarek postavila je pitanje u vezi obnove igrala na dječjem igralištu i Draganovcu, kao i o mogućnosti prenamjene određenih zemljišta u građevinske parcele na području stare Radničke ulice u Draganovcu.

Vijećnika Milakovića zanimala je situacija oko početka radova na izgradnji brze ceste. Vijećnica Peršić ukazala je na probleme u Esterovoj ulici oko pucanja ploča uslijed dostavnog prometa koji se odvija na tom dijelu. Isto tako, zanimalo ju je održavanje zelenih površina nakon održavanja raznih manifestacija u užem dijelu grada.

Vijećnik Mikulec uputio je zanimljiv prijedlog. Naime, predložio je da tvrtka Komunalac na kontejnerima na zelenim otocima, nalijepi naljepnice s kontakt brojem osobe, kojoj će se moći javiti kada je neki kontejner pun da se može isprazniti i prije redovitog termina odvoza.

Vijećnik Pakasin zanimao se u vezi uvođenja građanskog odgoja kao izvannastavnog predmeta za učenike od 5. do 8. razreda koprivničkih osnovnih škola. Zanimala ga je i situacija oko medijskih napisa o lošoj kvaliteti zraka u našem gradu.

Posljednje pitanje uputila je vijećnica Mikulić koje se odnosilo na održavanje poljskih putova, odnosno kome se građani u Gradskoj upravi mogu javiti s tim pitanjem. Na sva pitanja vijećnika odgovarao je gradonačelnik Mišel Jakšić.

U nastavku sjednice vijećnici su jednoglasno prihvatili donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu gradskih ustanova u kulturi i Savjeta mladih Grada Koprivnice za 2022. godinu, kao i Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog statuta COOR Podravsko sunce te donošenje Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Komunalnog redarstva Grada Koprivnice za 2022. godinu.

Nakon rasprave, vijećnici su većinom glasova podržali Izvješće o radu gradonačelnika Grada Koprivnice za razdoblje od 1. srpnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine.

Vijećnici su jednoglasno prihvatili donošenje Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Koprivnice za 2023. godinu, zatim Izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Grada Koprivnice u 2022. godini, donošenje Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija javnog vatrogastva na području Grada Koprivnice, kao i Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Grada Koprivnice u području prirodnih nepogoda za 2022. godinu.

Jednoglasno je prihvaćena izmjena Poslovnika Gradskog vijeća Grada Koprivnice, a većinom glasova podržana je izmjena Odluke o plaći i drugim materijalnim pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika Grada Koprivnice, dok je jednoglasno prihvaćena izmjena Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Upravnim tijelima Grada Koprivnice.

Podizanjem ruku svih vijećnika podržana je Odluka o dopuni Odluke o provedbi postupaka jednostavne nabave, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prostornom razmještaju i osnovnim kriterijima za postavu kioska i pokretnih naprava na području Grada Koprivnice, Odluke o ukidanju statusa javnog dobra na nekoliko katastarskih čestica u Herešinu, Jagnjedovcu i Koprivnici, zatim Izvješće o provedbi Plana upravljanja nekretninama u 2022. godini te Izvješće o zaključcima stručne analize zaprimljenih inicijativa u svrhu utvrđivanja osnovanosti pokretanja postupka za izradu i donošenje prostornih planova, odnosno njihovih izmjena i dopuna u Gradu Koprivnici za 2022. godinu.

Više fotografija možete pogledati OVDJE.

- Advertisement -

Najnovije objave

Vezane vijesti