Ponedjeljak, 23. svibnja 2022.

Križevački gradski vijećnici izglasali rebalans proračuna

Sjednici je prisustvovalo 15 vijećnika, a nakon usvajanja prijedloga dopune dnevnog reda, raspravljalo se o 31 točki dnevnog reda

Preporučujemo

U srijedu, 21. srpnja, u kino dvorani u Razvojnom centru i tehnološkom parku održana je 2. sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca koja je ujedno bila i prva nakon konstituirajuće u novom sazivu.

Pridržavajući se svih epidemioloških mjera i preporuka, sjednici je prisustvovalo 15 vijećnika, a nakon usvajanja prijedloga dopune dnevnog reda, raspravljalo se o 31 točki dnevnog reda.

Jednoglasno su donesena izvješća o ostvarenju financijskog plana za 2020., dječjih vrtića, osnovnih škola, ustanova u kulturi, Javne vatrogasne postrojbe, Vatrogasne zajednice, Zajednice športskih udruga, Zajednice tehničke kulture i Gradskog društva Crvenog križa te izmjene programa i plana javnih potreba na području grada u 2021.

Između ostalog, donesen je godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Križevaca za 2020., kao i odluka o raspodjeli rezultata za 2020.

Sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca

Na sjednici su prihvaćena i godišnja financijska izvješća Komunalnog poduzeća Križevci, Vodnih usluga te Križevačkog poduzetničkog centra te je izglasano osam rješenja o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova odbora Gradskog vijeća Grada Križevaca.

“Izdvajamo i donošenje izmjena i dopuna proračuna Grada Križevaca za 2021. i projekcije za 2022. i 2023., kojima su ukupni rashodi i izdaci povećani za nešto više od 18 milijuna kuna i to najviše za održavanje i izgradnju komunalne infrastrukture, vodoopskrbu i odvodnju te zaštitu okoliša, od čega izdvajamo povećanje sredstava kod kapitalnog projekta uređenja gradskog stadiona za 1.750.000 kuna, radi troškova atletske staze koja je završena u ovoj godini”, istaknuli su iz gradske uprave.

Donesen je i pravilnik o stipendiranju studenata s križevačkog područja koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u akademskoj godini 2021./2022. te odluka o dopuni odluke o načinu i mjerilima naplate usluga od korisnika dječjeg vrtića Križevci kojom se omogućuje roditeljima djece koja nisu upisana u vrtiće na križevačkom području sufinanciranje smještaja u dječje vrtiće koji djeluju van područja Grada Križevaca.

Vijećnici su donijeli i odluku o poništenju postupka davanja koncesije za održavanje i naplatu parkirnih mjesta za automobile te upravljanja sustavom javnih bicikala na križevačkom području.

Sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca

Podsjetimo, Grad Križevci je na postupak dodjele koncesije primio žalbu koju je potom s odgovorom proslijedio Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave, a koja je žalbu odbila kao neosnovanu. Nakon toga je žalitelj pokrenuo upravni spor pri Visokom upravnom sudu, a koji je poništio spomenutu odluku te je postupak vraćen na ponovno ocjenjivanje ponuda. Stručno povjerenstvo ponovo je pregledalo dokumentaciju drugog ponuđača te istu odbilo zbog nedostataka u ponudi.

Nakon obrazloženja, usvojeno je i rješenje o odbijanju ponude u postupku davanja koncesije za održavanje i naplatu parkirnih mjesta za automobile te upravljanja sustavom javnih bicikala na području Križevaca.

Također, nakon uvodnog obrazloženja gradonačelnika Maria Rajna, vijećnici su podržali i odluku o osnivanju Zaklade Grada Križevaca za studente Visokog gospodarskog učilišta Križevci s potresom pogođenih područja.

- Advertisement -

Najnovije objave