Utorak, 16. srpnja 2024.

Na području Legrada prodane četiri kuće za jednu kunu, i to obiteljima iz Peteranca, Kuzminca, Raba i Zagreba

Na sjednici Općinskog vijeća Općine Legrad usvojeno je više toga, od mjera za pomoć građanima u borbi protv koronavirusa do strategije razvoja poljoprivrede

- Oglas -

U društvenom domu Legrad uz propisane mjere zaštite od koronavirusa u ponedjeljak je održana 32. sjednica Općinskog vijeća.

Sjednicu je otvorila i vodila predsjednica Općinskog vijeća Snježana Kuzmić, a nakon prozivke utvrđeno je da je sjednici prisutno svih devet vijećnika. Nakon toga usvojen je dnevni red s 10 točaka.

Pod prvom točkom pročitano je izvješće mandatne komisije. Utvrđeno je da će Općinsko vijeće raditi u krnjem sastavu s devet vijećnika, zbog preseljenja jedne vijećnice i smrti jednog vijećnika. Zatražena je uputa o daljnjem postupanju od Ministarstva uprave.

- Oglas -

Nakon toga, uslijedio je aktualni sat pod kojim je načelnik Ivan Sabolić ispričao sve o borbi s koronavirusom, novostima oko vanjskih radova, provedenim nabavama i projektima u tijeku. Naglasio je novi prijavljeni EU projekt “Pomoć je moć”, a posebno je spomenuta tvrtka Lekom Grad i nabavka potrebnih strojeva koji su u fazi dolaska kako bi komunalna tvrtka mogla proširiti svoj krug djelovanja.

Donijeta je odluka o prodaji nekretnina po provedenom natječaju. Istaknuto je da su prodane tri oranice, dvije šume i jedno gradilište na Šoderici. Također, prodane su četiri kuće za jednu kunu prema programu stambenog zbrinjavanja mladih obitelji, i to obiteljima iz Peteranca, Kuzminca, Raba i Zagreba.

Nakon toga, jednoglasno je usvojeno izvješće načelnika o radu za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca.

Jednoglasno je usvojena i Strategija razvoja poljoprivrede Općine Legrad za razdoblje 2018. – 2028. čija je izrada financirana iz mjere 7.1.1. Ruralnog razvoja.

Usvojeno je i zvješće o izvršenju Plana djelovanja Općine Legrad u području prirodnih nepogoda u 2019. godini.

- Oglas -

Nakon toga, donijeta je odluka o ublažavanju posljedica izazvanih krizom od virusa Covid-19, za koju je donijeto devet mjera. Oslobodit će se poslovni subjekti najamnine, nezaposlene osobe i poslovni subjekti komunalne naknade, roditelji plaćanja participacije u dječjem vrtiću te povećanje proračuna za Civilnu zaštitu. Također, smanjen je iznos sufinanciranja projekata udruga za 10 posto, osim VZO-u Legrad, a božićnice regresi i uskrsnice za zaposlene u općini, vrtiću i komunalnoj tvrtki smanjeni su za 50 posto.

Načelnik Sabolić je ovlašten za potpisivanje ugovora oko formiranje zajedničkih stožera Civilne zaštite.

Odbijene su, pak, ponude drugih općina za kupnju udjela u Glasu Podravine d.o.o.

Pod pitanjima i prijedlozima raspravljalo se o komunalnim problemima odlaganja otpada, potrganim poklopcima vatrogasnih bunara i o malčiranju poljskih puteva.

Oglas

Najnovije objave

Vezane vijesti