Srijeda, 21. veljače 2024.

Načelnik Općine Koprivnički Ivanec Zoran Vrabelj osvrnuo se na 2022. godinu: Započeli smo mnoge investicije, pripremamo dokumentaciju za buduće

Pomažemo našim udrugama, socijalno osjetljivim sumještanima, brinemo o mladima i starima, poduzetnicima

- Oglas -

Načelnik Općine Koprivnički Ivanec Zoran Vrabelj na kraju godine ponudio je opširan osvrt na zbivanja u općini, zacrtane ciljeve i ostvarene rezultate u proteklih pola godine.

Izgradnja novog dječjeg vrtića u Koprivničkom Ivancu

Općina Koprivnički Ivanec je u suradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Koprivničko–križevačke županije PORA-om kandidirala projekt izgradnje novog dječjeg vrtića u Koprivničkom Ivancu na otvoreni natječaj u sklopu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti te su joj odobrena sredstva za financiranje izgradnje istoga.

- Oglas -
Vrtić u Koprivničkom Ivancu
Vrtić u Koprivničkom Ivancu // Foto: Općina Koprivnički Ivanec

Novi dječji vrtić, kapaciteta za 44 djece (dvije vrtićke i jedna jaslička skupina) predviđen je za gradnju na k.č.br. 1730/4, k.o. Koprivnički Ivanec. Uz postojeću zgradu dječjeg vrtića u Koprivničkom Ivancu u kojoj je planirano da ostanu jedna vrtićka i jedna jaslička skupina, ovim bi se projektom riješio dugoročan problem nedostatka kapaciteta za sve mještane s područja općine te bi se time dobile tri vrtićke i dvije jasličke skupine.

Na spomenutom je natječaju odobren maksimalan iznos koji se mogao dobiti, a on iznosi 4.104.000 kuna, dok ukupna vrijednost izgradnje dječjeg vrtića iznosi 8.858.689,68 kuna s PDV-om.

Gradnja novog dječjeg vrtića planira se početkom 2023., a ostatak investicije financirat će se iz raznih drugih natječaja županije, ministarstava i agencija, iz vlastitih sredstava, a jednim puno manjim dijelom i iz kredita.

Vrtić u Koprivničkom Ivancu
Vrtić u Koprivničkom Ivancu // Foto: Općina Koprivnički Ivanec

Već sad imamo još lijepih vijesti. Na natječaju središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje krajem ove godine odobreno nam je još 250.000 kuna za financiranje izgradnje dječjeg vrtića, a to je još jedan veliki plus u konačnom financiranju ukupne investicije. Prilikom stupanja na dužnost općinskog načelnika, dočekala me je mogućnost korištenja kredita u iznosu od 13.000.000 kuna, od čega je 11.000.000 kuna bilo predviđeno za izgradnju dječjeg vrtića u Koprivničkom Ivancu. Ugovor o korištenju kredita potpisan je još od strane bivšeg načelnika. Definitivno je da nećemo koristiti niti blizu navedenog iznosa kredita za izgradnju dječjeg vrtića s obzirom na izvrsne rezultate spomenutih natječaja.

Vrtić u Koprivničkom Ivancu
Vrtić u Koprivničkom Ivancu // Foto: Općina Koprivnički Ivanec

Izgradnja pješačke staze sa izgradnjom javne rasvjete na potezu Koprivnički Ivanec – Goričko

- Oglas -

Stupanjem na dužnost, preuzeo sam postupak prethodno raspisane javne nabave za izgradnju pješačke staze sa izgradnjom javne rasvjete na potezu Koprivnički Ivanec – Goričko od strane bivše općinske vlasti kojima je za navedeni projekt odobren kredit u iznosu od 2.000.000 kuna, dok je ukupna vrijednost projekta 3.976.620,34 kuna s PDV-om (po okončanom obračunu).

Od navedene ukupne vrijednosti projekta, 2.000.000,00 kuna je financirano iz kreditnih sredstava, Koprivničko–križevačka županija je putem javnog poziva K100001 Kapitalna pomoć za ravnomjerni razvoj Županije u 2022. sufinancirala projekt u iznosu od 83.346,64 kuna, dok je preostalu razliku sredstava Općina Koprivnički Ivanec osigurala iz vlastitih prihoda.

Radovi su u potpunosti završeni, potpisan je zapisnik o primopredaji radova i okončanom obračunu te je ishođena uporabna dozvola. Izvođač radova bila je koprivnička tvrtka MOD, a uslugu stručnog nadzora obavljala je tvrtka Petgrad iz Koprivnice.

Pješačka staza u Vinogradskoj ulici u naselju Goričko
Pješačka staza u Vinogradskoj ulici u naselju Goričko // Foto: Općina Koprivnički Ivanec

Na navedenoj dionice je, ne tako davno, zamalo izbjegnuta tragedija sa težim posljedicama te smatram da će realizacija navedenog projekta podići razinu prometne sigurnosti, ali omogućiti žiteljima naše općine veći standard i komociju.

Izgradnja nogostupa na dijelu Ulice Matije Gupca u Koprivničkom Ivancu – DIONICA 1

Drugi veliki projekt koji je također završen, je izgradnja nogostupa na dijelu Ulice Matije Gupca u Koprivničkom Ivancu – DIONICA 1. Navedenom projektu krajem 2022. ističe građevinska dozvola te je bilo nužno započeti radove na istome, kako bi se izbjegla izrada nove projektno-tehničke dokumentacije, a što bi izazvalo dodatne nepotrebne troškove.

Odlučio sam da navedeni projekt podijelimo na dvije dionice gledajući financijsko stanje i načelo prioriteta. Podjelu troškovnika je napravila koprivnička tvrtka Coart koja je i izradila cjelokupan projekt, a DIONICA 1, ukupne vrijednosti 1.585.414,15 kuna sa PDV-om (po okončanom obračunu), obuhvaćala je izgradnju nogostupa u Ulici Matije Gupca od spoja sa Vinogradskom ulicom (od kružnog toka) do spoja sa Ulicom Braće Radića (do dječjeg igrališta) po desnoj strani, ako se gleda prema sjeveru.

Pješačka staza na dijelu Ulice Matije Gupca u Koprivničkom Ivancu
Pješačka staza na dijelu Ulice Matije Gupca u Koprivničkom Ivancu // Foto: Općina Koprivnički Ivanec

Navedena DIONICA 1 uključivala je i izgradnju oborinske odvodnje duž cijele navedene trase, a u ovoj dionici je još i produžena oborinska odvodnje do kućnog broja 89, ali sa suprotne strane ceste.

Izvođač radova je bila tvrtka Tehno-Elektro iz Đakova, a stručni nadzor nad izgradnjom staze obavljala je koprivnička tvrtka Petgrad.

Od navedene ukupne vrijednosti projekta Koprivničko–križevačka županija je putem javnog poziva K100001 Kapitalna pomoć za ravnomjerni razvoj Županije u 2022. sufinancirala projekt u iznosu od 116.653,36 kuna, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije je sufinanciralo projekt u iznosu od 250.000 kuna, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine je sufinanciralo projekt u iznosu od 120.000 kuna, dok je preostalu razliku sredstava Općina Koprivnički Ivanec osigurala iz vlastitih prihoda.

Radovi su u potpunosti završeni te je potpisan zapisnik o primopredaji radova i okončanom obračunu. Sa navedenom je stazom dodatno podignuta sigurnost mještana, posebno djece, a također je dobivena i puno ljepša vizura naselja.

Po dovršetku izgradnja DIONICE 1, tijekom iduće dvije godine je u planu i izgradnja DIONICE 2 predmetnog nogostupa, a koja predstavlja završnu dionicu. Ona predstavlja izgradnju nogostupa i oborinske odvodnje u preostalom dijelu ulice, gdje bi staza išla desnom stranom prema sjeveru, a obuhvaća i spojnu cestu sa Koprivničkom ulicom.

Uređenje malonogometnog igrališta i popratnih prostorija u Koprivničkom Ivancu

Projekt uređenja je obuhvaćao izgradnju malonogometnog igrališta sa umjetnom travom, pored postojećeg nogometnog igrališta u Koprivničkom Ivancu te rekonstrukciju postojećeg sportskog objekta u Koprivničkom Ivancu.

Ukupna vrijednost projekta u konačnici je iznosila 1.088.906,66 kuna s PDV-om (po okončanom obračunu). Za navedeni je projekt, za vrijeme prethodne vlasti, potpisan ugovor o sufinanciranju sa Ministarstvom turizma i sporta, putem natječaja za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina, a iznos sufinanciranja iznosio je 288.768,96 kn.

Izvođač radova je bila zagrebačka tvrtka Komfort, a uslugu stručnog nadzora obavljao je ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Igor Kolar iz Koprivnice. Radovi su završeni u potpunosti te je za malonogometno igralište ishođena uporabna dozvola.

Navedeno malonogometno igralište dodatno je podiglo kvalitetu treniranja nogometnim klubovima, a posebno novoosnovanoj školi nogometa. Također, i svi rekreativci su dobili novo mjesto za svoje sportske aktivnosti i druženja.

Izgradnja nogostupa dijela Ulice Braće Radić u Koprivničkom Ivancu

Nedavno je završen postupak javne nabave izvođača radova za projekt izgradnje nogostupa na dijelu ulice Braće Radić u Koprivničkom Ivancu – DIONICA 1. Kao i kod projekta izgradnje nogostupa u ulici Matije Gupca u Koprivničkom Ivancu, odlučili smo se za podjelu projekta na dvije dionice, te za izgradnju prve dionice nogostupa sa oborinskom odvodnjom koja će krenuti u siječnju 2023. godine, a čija vrijednost iznosi 1.314.231,50 kn s PDV-om. Prva faza obuhvaća izgradnju nogostupa i oborinske odvodnje od spoja sa ulicom Matije Gupca u Koprivničkom Ivancu, pa do manjeg rondela, odnosno do kućnog broja 21, lijevom stranom. Izvođač radova biti će zajednica ponuditelja: Dinamik d.o.o. iz Novog Virja i Bajer Građenje d.o.o. iz Kalinovca, a stručni nadzor nad izgradnjom staze obavljati će Ured ovlaštenog inženjera graditeljstva Igor Kolar iz Koprivnice.

Isto tako, nedavno smo pokrenuli izradu projektno – tehničke dokumentacije i ishođenja Građevinske dozvole za izgradnju nogostupa na zapadnom dijelu ulice Braće Radić u Koprivničkom Ivancu, a s ciljem da se u cijeloj ulici Braće Radić u Koprivničkom Ivancu izgradi nogostup. Razlog navedenome je što postojeći (glavni) projekt izgradnje nogostupa ne sadrži u sebi izgradnju nogostupa na predmetnom zapadnom dijelu ulice (lijevom stranom, od kućnog broja 80 pa do kraja ulice). Dokumentaciju će izraditi poduzeće „Petgrad d.o.o.“ iz Koprivnice, a ukupna vrijednost izrade dokumentacije iznosi 23.500,00 kn s PDV-om.

Adaptacija sportskih svlačionica u Koprivničkom Ivancu

Projekt adaptacije sportskih svlačionica u Koprivničkom Ivancu predstavlja konačni dovršetak radova na uređenju sportskih svlačionica u Koprivničkom Ivancu, a obuhvaća prvenstveno unutarnje radove na objektu, radove na vodovodnim i strojarskim instalacijama, elektro radove i ostale radove, te postavljanje reflektora i ograde oko malonogometnog igrališta. Ukupna vrijednost projekta iznosi 745.076,06 kn s PDV-om. Radovi su podijeljeni na dvije faze, a prva je faza, u iznosu od 562.252,19 kn s PDV-om (po okončanom obračunu), završena. Izvođač radova na prvoj fazi je bilo poduzeće „Komfort d.o.o.“ iz Zagreba, a uslugu stručnog nadzora obavljao je Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Igor Kolar iz Koprivnice. Izvođenje druge faze navedenih radova, a time i završetak ukupne investicije, krenuti će odmah početkom iduće godine, a kako bi igrači NK Sloge proljetni dio prvenstva mogli igrati kod kuće, na svom igralištu.

Asfaltiranje južnog dijela Koprivničke ulice u Koprivničkom Ivancu

Što se tiče modernizacije županijskih cesta na području naše općine, kao što je i bilo dogovoreno na održanom sastanku sa g. Guzalićem, ravnateljem Županijske uprave za ceste Koprivničko – križevačke županije, odrađeni su radovi na asfaltiranju (modernizaciji) gornjeg sloja županijske ceste na južnom dijelu Koprivničke ulice u Koprivničkom Ivancu (od spoja sa Gradom Koprivnicom, pa sve do Crkve sv. Ivana Krstitelja), ukupne vrijednosti 671.812,88 kn s PDV-om. Od navedenog iznosa, Općina Koprivnički Ivanec pokriti će 20%, odnosno iznos od 134.362,58 kn. Na navedenom je sastanku nadalje dogovoreno da će se modernizacija županijskih cesta na području naše općine u ovom modelu nastaviti i u narednim godinama, pa je tako u 2023. godini planirana modernizacija Vinogradske ulice u Koprivničkom Ivancu, a u 2024. godini plan je modernizirati ulice Matije Gupca i Braće Radića u Koprivničkom Ivancu. Nakon modernizacije navedenih županijskih cesta, a s obzirom da su županijske ceste u naseljima Goričko, Kunovec i Botinovec ranije modernizirane, ostaje nam samo županijska cesta prema naselju Pustakovec, koju namjeravamo modernizirati nakon izgradnje kanalizacijske mreže.

Pored modernizacije županijskih cesta, u planu imamo i modernizaciju lokalnih cesta. Već iduće godine u planu je obnova Jelačićeve ulice u naselju Kunovec. U narednih tri do četiri godine planiramo obnoviti lokalne ceste u naselju Goričko, sjeverni dio Koprivničke ulice, te odvojke u ulicama Matije Gupca, Braće Radić i Vinogradskoj ulici u Koprivničkom Ivancu. Isto tako, s obzirom da su ostale lokalne ceste u naseljima Kunovec i Botinovec već ranije modernizirane, ostati će nam lokalna cesta u naselju Pustakovec, a koju namjeravamo modernizirati nakon izgradnje kanalizacijske mreže.

Rekonstrukcija i dogradnja župne kurije u Koprivničkom Ivancu

Projekt rekonstrukcije i dogradnje postojeće župne kurije u Koprivničkom Ivancu sve je bliži svojoj realizaciji. S obzirom da je postojeći projekt za navedeni objekt rađen još davne 2011. godine, te s obzirom da su se od onda pa do danas zakonski i podzakonski propisi uvelike promijenili, a projekt svih tih godina nije pokrenut s mrtve točke, pokrenuli smo izradu nove projektno – tehničke dokumentacije za navedeni projekt. Izrađivač navedene dokumentacije je poduzeće „Petgrad d.o.o.“ iz Koprivnice, a ukupna vrijednost nove dokumentacije iznosi 237.500,00 kn s PDV-om. S obzirom na nadolazeće natječaje u sklopu ITU Mehanizma, te natječaje Ministarstva kulture i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, namjera nam je izraditi novu dokumentaciju, te projekt kandidirati na neki od spomenutih natječaja.

Kanalizacijska mreža u Pustakovcu

Što se tiče izgradnje kanalizacijske mreže u naselju Pustakovec, na sastanku u poduzeću „Koprivničke vode d.o.o.“, sa direktorom poduzeća g. Petrasom, dogovoreno je da će „Koprivničke vode d.o.o.“ projekt kanalizacije naselja Pustakovec kandidirati na prvi otvoreni natječaj Europske unije, a jedan od njih je Nacionalni oporavak i otpornosti. Paralelno s tim, u planu je da se navedeni projekt kandidira i na prve otvorene natječaje Hrvatskih voda. Omjer financiranja kod EU natječaja je 90% investicije EU, a 10 % općina, a kod natječaja Hrvatskih Voda, 80% investicije RH, a 20% općina. Općina definitivno ima u planu izgradnju navedene kanalizacijske mreže u narednom periodu, te je itekako svjesna važnosti ovoga projekta za mještane naselja Pustakovec.

Obnova sportskog objekta u Botinovcu

Nakon što su prošle godine obojane sve unutarnje prostorije, te je postavljena kompletna nova PVC stolarija na objektu, ove su godine nastavljeni radovi na obnovi sportskog objekta u naselju Botinovec. U prvom je redu pored objekta postavljena limena garaža (spremište) koje je bila kupljena još za vrijeme prošlog načelnika, a koja uvelike služi za spremanje i sportske i radne opreme. Nadalje, izvedeni su unutarnji radovi na zamjeni podova u cijelom objektu, a koji su uključivali izradu novih glazura i postavljanje pločica. Radove je izvodilo poduzeće „Graditeljstvo Blažic j.d.o.o.“ iz Koprivnice, a ukupna vrijednost izvedenih radova iznosila je 72.200,00 kn s PDV-om. Dovršetkom ovih radova još je jedan objekt na području naše općine moderniziran, ali i renoviran, te su uvelike poboljšani uvjeti za normalno i kvalitetnije odvijanje sporta i sportskih događanja. Uskoro planiramo i konačno priključenje navedenog objekta na vodovodnu mrežu, što će biti još jedan korak u njegovoj konačnoj modernizaciji.

Rekonstrukcija sportskog objekta u Koprivničkom Ivancu

Temeljem natječaja iz tipa operacije 7.4.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu“ koji se provodi putem lokalnih razvojnih strategija (LRS) odabranih LAG-ova unutar podmjere 19.2. „Provedba operacije unutar CLLD strategije“, odobrena su nam sredstva u iznosu od 132.710,21 kn za projekt „Rekonstrukcija sportskog objekta u Koprivničkom Ivancu“, a koji obuhvaća postavu kompletne nove PVC stolarije na predmetnom objektu, te izradu fasade. Ukupna procijenjena vrijednost projekta iznosi 233.762,50 kn s PDV-om, a ostatak sredstava općina će podmiriti iz vlastitih sredstava. Za predmetni smo projekt proveli postupak nabave izvođača radova, a predmetne radove planiramo izvoditi odmah početkom 2023. godine.

Izgradnja trgovine mješovitom robom, ljekarne, liječničke ordinacije i stanova za stanovanje u centru Koprivničkog Ivanca

Uskoro kreće izgradnja trgovine mješovitom robom, ljekarne, liječničke ordinacije i stanova za stanovanje u centru Koprivničkog Ivanca. Temeljem provedenog Javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Koprivničkom Ivancu, a koje se nalazi na k.č.br. 1813/2, k.o. Koprivnički Ivanec (pored zgrada društvenog i Vatrogasnog doma u Koprivničkom Ivancu), potpisao sam Ugovor o prodaji iste, sa poduzećem “Milano d.o.o.” iz Koprivnice. Predmetna je parcela, ukupne površine 809 m², prodana za ukupnu cijenu od 77.000,00 kn, a prodana je u svrhu izgradnje nove zgrade u kojoj će biti smještene trgovina mješovitom robom, ljekarna, liječnička ordinacija, te 2 do 3 stambena prostora namijenjena iznajmljivanju. Tvrtka „Milano d.o.o.“ je već počela raditi na izradi projektno – tehničke dokumentacije, no prethodno je bilo potrebno izmijeniti Prostorni plan Općine Koprivnički Ivanec, kako bi investitor mogao dobiti Građevinsku dozvolu, a samim time i krenuti sa radovima. Navedena izmjena Prostornog plana općine je završena, a investitor garantira da ima već sve dogovoreno sa tvrtkama koje će ući u najam za trgovinu mješovite robe i ljekarne. Mi smo već intenzivno počeli odrađivati sastanke sa liječnicima opće prakse, što je vrlo zahtjevan posao s obzirom na manjak liječnika. Jedna je mlada liječnica već iskazala interes za radom u navedenoj ordinaciji u našoj općini, pa se nadam čim ranijoj izgradnji i dovršetku navedenog objekta. Ovom investicijom podići će se dodatno standard mještana naše općine, te je navedena investicija pravi pokazatelj kako bi javni i privatni sektor trebali međusobno funkcionirati.

Izgradnje Osnovne škole u Koprivničkom Ivancu sa školskom sportskom dvoranom je projekt o kojem se puno pričalo i puno najavljivalo, međutim dalje od rješavanja imovinsko – pravnih odnosa i izrade projektno – tehničke dokumentacije nije dogurao. S obzirom na nužnost izgradnje nove zgrade Osnovne škole i školske sportske dvorane i osiguranja najboljih uvjeta za našu djecu, a to je prvenstveno jednosmjenska nastava, krenuli smo prioritetno sa osiguranjem da se navedeni projekt i pokrene sa „mrtve točke“. U mandatu protekle vlasti suradnja sa Koprivničko – križevačkom županijom je bila na razini „katastrofe“, a što se ne bi smjelo desiti kada se radi o dječjim vrtićima i školama, odnosno o djeci. Osnovni uvjet za pokretanje ovog projekta je bila normalizacija odnosa sa županijom, a što je odmah u početku i učinjeno. Prvi korak koji smo napravili je bio potpis Ugovora o osnivanju prava građenja na katastarskim česticama 1729 i 1730/1, k.o. Koprivnički Ivanec u korist Koprivničko – križevačke županije. Drugi korak je potpisivanje sporazuma kojim se postojeća projektno – tehnička dokumentacija za ovaj projekt prenosi s Općine Koprivnički Ivanec na Koprivničko – križevačku županiju, a koja je preuzela obvezu ishođenja nove Građevinske dozvole i kandidiranja navedenog projekta na raspoložive natječaje u sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost, a koji se uskoro očekuju. OŠ Koprivnički Ivanec ovim je najdalje „dogurala“ do sada, te nas do početka izgradnje nove škole i sportske dvorane dijeli prijava na natječaj i dobivanje sredstava za koji vjerujem da će biti uspješna. Razlog optimizmu temeljim na tome da je škola jedini investicijski projekt na području naše županije za izgradnju nove škole, a na fondu koji je predviđen za osnovno školsko obrazovanje osigurano je ukupno 2,2 milijarde kuna.

Projekt ‘Zaposli pa pomozi’

Nakon što je krajem rujna ove godine završio projekt „Zaposli pa pomozi 2“, a još ranije je završio projekt „Pomoć je moć“, nakon kratke je pauze krenuo projekt „Zaposli pa pomozi 3“, u kojem su zaposlene 4 gerontodomaćice koje obilaze ukupno 24 korisnika sa područja naše općine. Ovaj će projekt trajati ukupno 6 mjeseci, a nakon njega se očekuje otvaranje natječaja za projekt „Zaposli pa pomozi 4“ koji bi trebao imati puno duže trajanje.
Isto tako, uskoro očekujemo i početak projekta „Pomoć je moć 2“ u sklopu kojem ćemo zaposliti još 1 gerontodomaćicu koja će voditi brigu o ukupno 6 korisnika sa područja naše općine.

Sportski objekti u Kunovcu i Pustakovcu

U naselju su Kunovec završeni radovi na spajanju sportskog objekta kod nogometnog igrališta na mrežu javne odvodnje. Radove na istome izvršilo je poduzeće “Bihor d.o.o.” iz Botinovca, a ukupna vrijednost izvedenih radova iznosila je 13.515,00 kn s PDV-om. Spajanje svih javnih objekata na području općine na komunalnu infrastrukturu preduvjet je za daljnji razvoj i boljitak naše općine.

Također, završili smo izradu projektno – tehničke dokumentacije za projekt izgradnje pomoćnog objekta kod nogometnog igrališta u naselju Pustakovec, ukupne vrijednosti 35.000,00 kuna. Građevinska dozvola je ishođena, a uskoro planiramo i početak gradnje. Radimo i na obnovi pozornice u društvenom domu u Pustakovcu, što je još jedna od manjih, ali itekako značajnih investicija. Ukupna vrijednost predmetnih radova iznosi 12.190,31 kn s PDV-om.

Vatrogasni dom u Koprivničkom Ivancu i društveni dom u Kunovcu

Na cijelom Vatrogasnom domu u Koprivničkom Ivancu izvedeni su soboslikarski radovi, te je isti dobio jedan novi unutarnji sjaj. Radove je izvodio „Soboslikarski, fasaderski i uslužni obrt Latin“ iz Koprivničkog Ivanca, a ukupna vrijednost radova iznosila je 19.200,00 kn s PDV-om.

Isti je obrt izveo i unutarnje soboslikarske radove na obnovi društvenog doma u naselju Kunovec, ukupne vrijednosti 13.200,00 kn s PDV-om. I ovi radovi predstavljaju još jedno u nizu održavanje i osvježenje naših objekata.
Kad smo već kod društvenog doma u Kunovcu, pokrenuli smo izradu projektno – tehničke dokumentacije za kompletnu rekonstrukciju društvenog doma. Dokumentaciju će izraditi tvrtka „Petgrad d.o.o.“ iz Koprivnice, a ukupna vrijednost izrade dokumentacije iznosi 243.750,00 kn s PDV-om. Vjerujemo da će i ovaj projekt u skoroj budućnosti zaživjeti putem nekih od raspoloživih natječaja, te da će konačno i taj društveni dom dobiti svoj novi sjaj kakav i zaslužuje.

Novo malo navalno vatrogasno vozilo DVD-a Botinovec

DVD Botinovec ovih je dana nabavio novo malo navalno vatrogasno vozilo, marke Ford Transit. Vozilo je nabavljeno od DVD-a Višnjica iz Varaždinske županije, a ukupna cijena vozila iznosila je 200.000,00 kn.

Novo vatrogasno vozilo DVD-a Botinovec
Novo vatrogasno vozilo DVD-a Botinovec // Foto: Općina Koprivnički Ivanec

Općina Koprivnički Ivanec u 2022. godini je za financiranje redovnog rada svih vatrogasnih društava sa svojeg područja (DVD Koprivnički Ivanec, DVD Kunovec, DVD Botinovec i DVD Pustakovec) izdvojila 150.000,00 kn u svom proračunu, a društva se financiraju putem Vatrogasne zajednice Općine Koprivnički Ivanec. Pored navedenog iznosa, općina je izdvojila dodatno još 100.000,00 kn za financiranje nabave predmetnog malog navalnog vatrogasnog vozila za potrebe DVD-a Botinovec.

Novo vatrogasno vozilo DVD-a Botinovec
Novo vatrogasno vozilo DVD-a Botinovec // Foto: Općina Koprivnički Ivanec

U 2021. godini nabavljeno je novo kombi vozilo za prijevoz ljudi za potrebe DVD-a Koprivnički Ivanec, a ovom je nabavom osigurano i novo vozilo za DVD Botinovec. Općina će i dalje nastaviti sa financiranjem, opremanjem i poticanjem rada svih vatrogasnih društava sa našeg područja s obzirom na njihovu važnost u očuvanju mira i pomoći koju pružaju kada je najpotrebnije!

Radimo na sanaciji krovišta na pomoćnom objektu (spremište) za alat iza društvenog doma u Koprivničkom Ivancu. Radove na zamjeni krovišta i modernizaciji objekta izvoditi će „Tesarski obrt Joža“ iz Starigrada, a ukupna vrijednost radova iznosi 36.756,25 kn s PDV-om.

Nismo naravno zaboravili niti na naselje Goričko u kojem već iduće godine imamo u planu izraditi dokumentaciju i krenuti u radove na rješavanju problematike grijanja u društvenom domu, a intenzivno se radi i na rješavanju problematike postavljanja autobusnog stajališta i parkirališta za potrebe društvenog doma. Također, u skoroj budućnosti u planu imamo i asfaltiranje nerazvrstane ceste u samom naselju.

Od onih stvari koje se „ne vide fizički“, a koje su itekako bitne, spomenuo bih sljedeće:

– svim učenicima polaznicima Osnovne škole Koprivnički Ivanec, te svim učenicima mještanima Općine Koprivnički Ivanec koji osnovnu školu pohađaju izvan naše općine, osigurali smo besplatne bilježnice, radne bilježnice i likovne mape, a u tu je svrhu ukupno utrošeno 108.968,36 kn.

Učenici OŠ Koprivnički Ivanec
Foto: Općina Koprivnički Ivanec

– podijelio sam novčane nagrade učenicima polaznicima Osnovne škole Koprivnički Ivanec, a koji su školsku godinu završili sa odličnim uspjehom. Tako su učenici od prvog pa završno sa osmim razredom osnovne škole, a koji su završili razrede sa prosjekom ocjena 4,5 ili više, primili novčanu nagradu u iznosu od 500,00 kn po učeniku. Ukupno su 72 učenika u Osnovnoj školi Koprivnički Ivanec koji su ostvarili pravo na ovu naknadu, a koja je isplaćena u ukupnom iznosu od 36.000,00 kn. Dodjela ove nagrade predstavlja dodatan poticaj našim najmlađima da se i dalje trude i da ostvaruju sve bolje rezultate u školi.

Najbolji učenici OŠ Koprivnički Ivanec na prijemu kod načelnika Zorana Vrabelja
Foto: Općina Koprivnički Ivanec

– Općina Koprivnički Ivanec redovito, u 100%-tnom iznosu, financira školsku kuhinju za djecu polaznike Osnovne škole Koprivnički Ivanec, u naseljima Koprivnički Ivanec i Kunovec, od polaznika prvih pa završno sa polaznicima osmih razreda osnovne škole. Općina financira školsku kuhinju za ukupno 141 dijete polaznika Osnovne škole, a još je 6 djece koji imaju status slabijeg imovinskog stanja, te kojima se trošak školske kuhinje financira u sklopu projekta “Svi u školi, svi pri stolu”, također u 100%-tnom iznosu. Temeljem financiranja od strane općine i u sklopu navedenog projekta, roditelji nemaju nikakav trošak na prehranu djece tijekom njihovog boravka u školi, a sva djeca imaju osigurane redovite obroke. U tu se svrhu općina prosječno izdvoji 12.049,80 kn mjesečno. S obzirom da se školska kuhinja financira 10 mjeseci na godinu, koliko traje školska godina, prosječno se godišnje u tu svrhu izdvoji 120.498,00 kn iz općinskog proračuna. Vjerujem da je ova mjera dobro prihvaćena kod svih roditelja djece polaznika Osnovne škole u Koprivničkom Ivancu, te nam je svakako namjera sa istom nastaviti i u budućnosti.

– Općina Koprivnički Ivanec i ove godine redovito sudjeluje u sufinanciranju izleta i višednevnih ekskurzija polaznika Osnovne škole Koprivnički Ivanec, pa je tako sudjelovala u sufinanciranju višednevne ekskurzije učenika četvrtih razreda osnovne škole u ukupnom iznosu od 4.000,00 kn (16 učenika u iznosu od 250,00 kn po učeniku), u sufinanciranju višednevne ekskurzije učenika sedmih i osmih razreda osnovne škole u ukupnom iznosu od 13.000,00 kn (26 učenika u iznosu od 500,00 kn po učeniku), te u sufinanciranju dvodnevne izvanučioničke nastave učenika petih i šestih razreda osnovne škole u ukupnom iznosu od 4.600,00 kn (40 učenika u iznosu od 115,00 kn po učeniku). Sretni smo što učenici naše osnovne škole redovito odlaze na poučne izlete i ekskurzije, te svakako namjeravamo i u budućnosti podržavati iste.

– iz općinskog se proračuna redovito isplaćuju porodiljne naknade, po principu 2.000,00 kn za prvo dijete, 3.500,00 kn za drugo dijete, te 5.000,00 kn za treće i svako iduće dijete. S obzirom na pad broja stanovništva u općini razmišljamo navedenu potporu ubuduće povisiti, a sve u cilju zadržavanja ili vraćanja, odnosno povećanja broja stanovnika.

– temeljem nedavno provedenog javnog natječaja za sufinanciranje kupnje, izgradnje ili rekonstrukcije stambenih objekata, te sufinanciranje izrade projektno – tehničke dokumentacije za izgradnju stambenih objekata za osobe do 45 godina starosti, ukupno je 17 mladih obitelji ostvarilo poticaj u iznosu od 20.000,00 kn po prijavitelju, a što ukupno iznosi 340.000,00 kn.

– svi redovni studenti s područja Općine Koprivnički Ivanec koji su se proteklih godina javili na naše natječaje redovito se kreditiraju u iznosu od 500,00 kuna mjesečno u periodu od deset mjeseci kroz godinu. Općina Koprivnički Ivanec trenutno kreditira ukupno 34 studenata s područja naše općine, a ove godine Ugovore o isplati studentskog kredita potpisalo je 8 novih studenata.

– dodjela bespovratnih poticaja poduzetnicima i obrtnicima sa sjedištem na području Općine Koprivnički Ivanec također je jedna od aktualnih mjera. Putem Javnih natječaja odobravaju se iznosi od 15.000,00 kn po poduzetniku / obrtniku, a poticaji se isplaćuju u svrhu kupnje građevinskog zemljišta na kojem se planira obavljanje poslovne djelatnosti, kupnje i / ili uređenja poslovnog prostora, nabave opreme za obavljanje osnovne djelatnosti, nabave informatičke opreme i programskih aplikacija za odvijanje poslovanja, podmirenje troškova javnog bilježnika, izrade procjene nekretnina ili izrade projektno – tehničke dokumentacije, te za izradu web stranice. Ove su godine poticaj ostvarila ukupno 4 poduzetnika / obrtnika s područja naše općine.

– javni natječaj za (su)financiranje rušenja dotrajalih i zapuštenih stambenih i popratnih gospodarskih objekata na području Općine Koprivnički Ivanec je još jedan natječaj koji redovito provodimo. Općina Koprivnički Ivanec rušenje dotrajalih i zapuštenih stambenih i popratnih gospodarskih objekata financira u iznosu od 20.000,00 po prijavitelju. Ove su godine srušena 3 takva objekta na području naše općine, a još su 4 objekta prijavljena na zadnji raspisani natječaj, te će isti doći na red za rušenje na proljeće. Provođenje predmetnog Javnog natječaja predstavlja jedan veliki korak prema ljepšem izgledu naše općine, ali i prema povećanju cjelokupnog društvenog standarda.
– isto tako, nismo zaboravili niti na naše umirovljenike. Ove će se godine isplaćivati božićnice umirovljenicima čija mjesečna mirovina ne prelazi svotu od 1.700,00 kn u iznosu od 300,00 kn po osobi, a umirovljenicima čija mjesečna mirovina ne prelazi svotu od 2.700,00 kn u iznosu od 150,00 kn po osobi.

– dječji darovi povodom blagdana Svetog Nikole su redovita stvar kojom smo i ove godine razveselili svu našu djecu, a priredba i podjela dječjih darova povodom božićnih blagdana održava se 20. prosinca ove godine u društvenom domu u Koprivničkom Ivancu. U tu je pak svrhu utrošeno ukupno 37.620,79 kn s PDV-om, a darove će primiti sva djeca s prebivalištem ili boravištem na području naše općine, te svi polaznici Dječjeg vrtića „Vrapčić“ i Osnovne škole Koprivnički Ivanec od navršene 1 godine starosti pa zaključno sa polaznicima osmih razreda osnovnih škola.

Načelnik Zoran Vrabelj i vrtićarci
Načelnik Zoran Vrabelj i vrtićarci // Foto: Općina Koprivnički Ivanec

– u listopadu prošle godine raspisani je javni natječaj za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu i suvlasništvu Republike Hrvatske koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište na području Općine Koprivnički Ivanec. Javni natječaj je proveden, povjerenstvo je pregledalo sve pristigle prijave i sastavilo rang liste. Donijeta je Odluka o odabiru, te je kompletna dokumentacija poslana u Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine na njihovu daljnju provjeru i kontrolu, te suglasnost na sklapanje ugovora o zakupu. Kada se sve navedeno odradi u cijelosti, krenuti ćemo raspisivanjem javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta koje je u vlasništvu Republike Hrvatske, te poljoprivrednog zemljišta koje je u vlasništvu Općine Koprivnički Ivanec.

– Općina redovito isplaćuje financijska sredstva udrugama i društvima koje su dostavile svoje planove rada, i to putem natječaja. Osim udruga koje su se dužne prijaviti na natječaj, imamo društva koje se zakonski ne trebaju prijaviti na natječaj i imaju osigurano zakonsko financiranje, a radi se o dobrovoljnim vatrogasnim društvima, društvu Crvenog križa, te HGSS-u. Pored navedenog, Općina svake godine redovito izdvaja i određene financijske iznose za Župu svetog Ivana Krstitelja (100.000,00 kn), te za Osnovnu školu Koprivnički Ivanec (150.000,00 kn).

POSLOVNA ZONA KOPRIVNIČKI IVANEC

16. veljače 2022. godine sam potpisao Ugovor o kupoprodaji nekretnine u Poslovnoj zoni Koprivnički Ivanec i to sa poduzećem “Šurić Logistika d.o.o.” iz Koprivnice. Radi se o prodaji k.č.br. 2264/2, k.o. Koprivnički Ivanec, ukupne površine 8.550 m2, te ukupne vrijednosti 461.700,00 kn. Poduzeće “Šurić Logistika d.o.o.” (bivši obrt za prijevoz, trgovinu i usluge) je još 2016. godine kupilo od Općine Koprivnički Ivanec parcelu na k.č.br. 2264/1, k.o. Koprivnički Ivanec, površine 8.550 m2, na kojoj planira izgradnju i obavljanje svojeg poslovanja. Realizirana je kupoprodaja dodatne parcele, u nastavku postojeće, a koja im je potrebna radi planiranog proširenja poslovanja. Na predmetnom se zemljištu planira izgraditi uredski prostor, radionica i skladište, praonica, parking za teretna vozila, te ugostiteljski objekt. Poduzetnik ima u planu povećati svoje kapacitete u vidu nabave dodatnih teretnih vozila, te zapošljavanje do 10 ljudi.

Uz nadu da će biti što više investitora u našoj Poslovnoj zoni, pogotovo sa naglaskom na proizvodnju i zapošljavanje, imamo konkretne upite vezano uz Poslovnu zonu Koprivnički Ivanec. Održao sam nekoliko sastanka sa predstavnicima tvrtki koje su zainteresirane za kupnju zemljišta u Poslovnoj zoni. Također valja spomenuti i „problematiku magistralnog plinovoda“ koji prolazi kroz Poslovnu zonu. Zainteresiranim investitorima predstavlja problem prilikom tehničkih stvari i vezano uz njihovo poslovanje. S obzirom da imamo unaprijed određenu cijenu koju je odredila država, a po kojoj smijemo prodavati zemljište u Poslovnoj zoni, u planu je, s nadležnim ministarstvom, dogovoriti smanjenje cijene za navedene parcele.

Na tragu navedenog, krajem ove godine potpisali smo ugovor o prodaji još jedne čestice površine 5.000 m² i to poduzeću „Smart Square d.o.o.“ iz Koprivničkih Bregi. Poduzeće se bavi proizvodnjom metalnih konstrukcija i njihovih dijelova, uglavnom proizvodnjom čeličnih konstrukcija po narudžbi / mjeri, a što znači da su njihovi proizvodi čelične hale, ograde, stepenice, pergole i slično. Trenutno imaju tri zaposlena radnika na svim poslovima koji su potrebni za izradu proizvodnju i montažu te manipulaciju proizvoda. Glavna djelatnost je upravo proizvodna djelatnost te proizvodnja čeličnih konstrukcija čije dimenzije se mogu kretati i do nekoliko desetaka metara. Vremenski period od 5 godina je realan i izvediv rok u kojem bi si pripremili osnovni radni prostor koji bi sadržavao oko 200 𝑚² uredskog i sanitarnog prostora (svlačionice, toalet, blagovaonica, uredi i sl.) te oko 600 𝑚² radnog prostora radionice/hale. Pretpostavka je da će se do 2027. godine sjedište tvrtke u potpunosti preseliti u Poduzetničku zonu Koprivnički Ivanec.

Vrlo je važno napomenuti da smo uz pomoć Koprivničko – križevačke županije ponovno pokrenuli zahtjev prema Ministarstvu prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine za okrupnjavanjem zemljišta na sjevernom dijelu Poslovne zone, a kako bismo u budućnosti mogli razmišljati o daljnjem opremanju Poslovne zone i daljnjoj prodaji zemljišta novim investitorima. U tu svrhu sam organizirao sastanak sa državnom tajnicom gđom. Sanjom Bošnjak i njezinom pomoćnicom gđom. Marijom Pavić, gdje je obećano ubrzavanje postupka zamjene zemljišta.

NAPLATA NAKNADE ZA ODLAGANJE OTPADA NA ODLAGALIŠTE OTPADA PIŠKORNICA U KOPRIVNIČKOM IVANCU

Vezano za projekt Piškornice na koji se moram osvrnuti, mada uvijek izaziva mnogo polemika i nezadovoljstva mještana s obzirom da se radi o projektu sa kojim se planira riješiti zbrinjavanje kompletnog neopasnog komunalnog otpada sa područja 4 županije (Koprivničko – križevačka, Krapinsko – zagorska, Varaždinska i Međimurska), a koji se nalazi na području naše općine, te o tvrtki RCGO Piškornica d.o.o. u kojoj smo mi u 10-postotnom vlasništvu:

Dana 29.11.2021. održan je sastanak Skupštine poduzeća RCGO Piškornica d.o.o. i uprave društva na kojem sam sudjelovao sa sada bivšim ministrom Ćorićem i suradnicima na temu postupka javne nabave za budući centar gospodarenja otpadom. Na prijedlog ministra Ćorića dogovoreno je poništenje postupka javne nabave za projektiranje i izvođenje radova na izgradnji RCGO Piškornica zbog pristiglih ponuda koje su bile veće od procijenjene vrijednosti za 95%, odnosno 106%. Trenutno je u tijeku novi postupak javne nabave. S obzirom na povećanje troškova građevnog materijala, očekuje se da će država namaknuti vlastita sredstva ovisno o tome kolika će biti visina ponude potencijalnog izvođača i to je vrlo važan čimbenik u smislu hoće li navedeni projekt „saživjeti“.

Izmjenom Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“ broj 84/21) koji je stupio na snagu 31.07.2021. godine, krenuli smo u rješavanje međusobnih odnosa sa svim JLS-ovima koje doveze otpad na odlagalište otpada Piškornica, a koje se nalazi na području Općine Koprivnički Ivanec. Zakonom je jasno definiran iznos naknade koji možemo naplatiti, a obveznik plaćanja su jedinice lokalne samouprave (dalje JLS) koje dovoze otpad na odlagalište otpada Piškornica. Navedenim Zakonom definirano je da imamo pravo do 20% iznosa cijene odlaganja jedne tone miješanog komunalnog otpada, a način plaćanja naknade uređuje se ugovorom. Ukoliko nije potpisan ugovor, način plaćanja naknade uređuje se odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave. Sukladno Zakonu, a i kao osoba odgovorna za naplatu potraživanja općine, s istim smo odmah krenuli u realizaciju. Prilikom pregovora sam od nekih JLS-ova dobivao otpor, te pokušaje oko smanjenja navedene naknade, međutim zauzeti je bio jasni stav da se popust neće odobriti nikome. Za to postoje objektivne okolnosti: 1. mogući zdravstveni utjecaj na mještane općine, 2. do sad nitko nije plaćao navedenu naknadu, 3. izazvani troškovi općine za prijašnje razdoblje zbog izgubljenih ili budućih izgubljenih sudskih procesa vezanih uz navedenu naknadu, 4. smanjenje garantiranih zakonskih prihoda, 5. sredstva kojima se mogu riješiti mnogi projekti u općini, 6. da se ne radi razlika između JLS-ova, 7. moralna odgovornost JLS-ova za plaćanje navedene naknade.0

Ugovori su na temelju Zakona napravljeni, te su svim gradovima i općinama poslani na potpis. Do sad ih se vratilo oko 95%, a očekuje se i ostatak s obzirom da su neki tek nedavno počeli dovoziti otpad. Općini Koprivnički Ivanec će navedena naknada povećati proračun za prosječno 2 milijuna kuna godišnje, a što je preduvjet za rješavanje mnogih budućih investicija.

Paralelno s tim rješavali smo i zaostatke vezano uz naknadu za zbrinjavanje otpada u periodu od 15.02.2019. godine, kada stupio je na snagu Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 14/19), pa sve do 31.07.2021. godine. U navedenom periodu nismo naplaćivali navedenu naknadu, a svakako smo imali pravo na nju. Stupanjem na dužnost načelnika ovo mi je bila prva i jedna od najvažnijih zadaća kojom smo osigurali prihode općine. Nakon 50-tak i više odrađenih sastanaka, te mukotrpnih pregovora, a s obzirom da Zakon više nije bio važeći, uspjeli smo dogovoriti sa 45 od 57 JLS-ova koji su u datom periodu dovozili otpad na Piškornicu, plaćanje spomenute naknade i to na način da je Općinsko vijeće nekim JLS-ovima odobrilo popuste za jednokratno plaćanje, plaćanje na rate ili su podmirili ukupan iznos, a sve u cilju da izbjegnemo nepotrebne sudske troškove. Prema ostatku općina i gradova koji nisu htjeli pristati na navedeni dogovor, pokrenuli smo sudske postupke. Općina je ovim uspješno uprihodila cca 1,5 milijuna kuna od ukupno cca 5,7 milijuna kuna koji bi bili naplaćeni da smo ih naplatili u periodu kada je trebalo i po tadašnjem Zakonu i Pravilniku (u mandatu bivšeg načelnika). Također je vrlo važno napomenuti da je Nadzorni odbor Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. donio odluku da svaki JLS koji nema od 01. siječnja 2022. godine potpisan sporazum o uređenju odnosa o naknadi za zbrinjavanje otpada sa Općinom Koprivničkom Ivanec, neće moći dovoziti otpad na odlagalište otpada Piškornica. Ovim smo postigli veću pregovaračku moć oko naplate naknade koja je i urodila plodom.

Godina je brzo proletjela. Dužnost načelnika obnašam volonterski i s obzirom na moje privatne i poslovne obaveze započeli smo mnoge investicijske projekte. Počeli smo odgovorno i savjesno brinuti se prije svega o naplati svojih potraživanja, a onda pametno, odgovorno i ciljano trošiti općinska sredstva. Fokusirali smo se na sve raspoložive natječaje, od europskih, pa sve do natječaja ministarstava i županije. Pripremamo dokumentacije za buduće investicije. Pomažemo našim udrugama, socijalno osjetljivim sumještanima, brinemo o mladima i starima, poduzetnicima. Uz stručnu i administrativnu pomoć djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela, te ugovorenog odvjetnika koji nam pruža pravnu pomoć, donosio sam odluke u okviru svojih zakonski ovlasti, a njima svima zahvaljujem na njihovoj marljivosti, odgovornosti i požrtvovnosti.

Svim mještankama i mještanima Općine Koprivnički Ivanec čestit i blagoslovljen Božić te sretnu i uspješnu novu 2023. godinu želi Jedinstveni upravni odjel Općine Koprivnički Ivanec, Općinsko vijeće, te općinski načelnik Zoran Vrabelj!

Oglas

Najnovije objave

Vezane vijesti