Utorak, 5. srpnja 2022.

Načelnik Vrabelj izvijestio o rezultatima prve godine mandata u povodu Dana Općine Koprivnički Ivanec, goste čeka bogat zabavni program

Počeli smo odgovorno i savjesno brinuti se prije svega o naplati svojih potraživanja, a onda pametno, odgovorno i ciljano trošiti općinska sredstva. Fokusirali smo se na sve raspoložive natječaje, od europskih, pa sve do natječaja ministarstava i županije. Pripremamo dokumentacije za buduće investicije, istaknuo je načelnik Vrabelj

Preporučujemo

Općina Koprivnički Ivanec slavi svoj dan, a tim se povodom građanima i javnosti obratio načelnik Zoran Vrabelj.

”Poštovane mještanke i mještani Općine Koprivnički Ivanec, srdačno Vas pozdravljam. Dopustite mi da Vas upoznam sa zbivanjima u našoj općini, sa zacrtanim ciljevima i sa ostvarenim rezultatima u prvoj godini moga mandata.

Za početak – projekt „Izgradnje pješačke staze sa izgradnjom javne rasvjete na potezu Koprivnički Ivanec – Goričko“. Stupanjem na dužnost preuzeo sam postupak prethodno raspisane javne nabave za izgradnju pješačke staze sa izgradnjom javne rasvjete na potezu Koprivnički Ivanec – Goričko, od strane bivše općinske vlasti kojima je za navedeni projekt odobren kredit u iznosu od 2.000.000,00 kn, dok je ukupna vrijednost projekta 3.159.737,90 kn s PDV-om. Razliku sredstava Općina Koprivnički Ivanec je osigurala iz vlastitih prihoda, što je ispostavom dosadašnjih situacija i plaćeno. S obzirom da se radi o vrlo bitnoj komunalnoj infrastrukturi, a u navedenom trenutku nije bilo raspoloživih EU ili državnih natječaja, predložio sam Općinskom vijeću Općine Koprivnički Ivanec da se navedeni projekt prihvati i da se sa njim krene u realizaciju, a što je i odobreno.

Izvođač radova je tvrtka „MOD d.o.o.“ iz Koprivnice, a uslugu stručnog nadzora obavlja poduzeće “Petgrad d.o.o.” iz Koprivnice. Ukupna vrijednost stručnog nadzora iznosi 68.750,00 kn s PDV-om. Realizacija navedenog projekta podići će razinu prometne sigurnosti, ali i omogućiti žiteljima naše općine veći standard i komociju.

Drugi veliki projekt koji smo proveli je izgradnja nogostupa na dijelu ulice Matije Gupca u Koprivničkom Ivancu – DIONICA 1. Navedenom projektu krajem 2022. godine ističe Građevinska dozvola, te je bilo nužno započeti radove na istome, kako bismo izbjegli izradu nove projektno – tehničke dokumentacije, a što bi izazvalo dodatne nepotrebne troškove. Navedeni projekt smo odučili podijeliti na 2 dionice, gledajući financijsko stanje i načelo prioriteta. Podjelu troškovnika je napravila tvrtka „Coart d.o.o.“ iz Koprivnice, koja je i izradila cjelokupan projekt, a DIONICA 1 obuhvaća izgradnju nogostupa u ulici Matije Gupca od spoja sa Vinogradskom ulicom (od kružnog toka) do spoja sa ulicom Braće Radića (do dječjeg igrališta) po desnoj strani, ako se gleda prema sjeveru. Navedena DIONICA 1 uključuje i izgradnju oborinske odvodnje duž cijele navedene trase, a u ovoj dionici je još i produžena oborinska odvodnje do kućnog broja 89, ali sa suprotne strane ceste. Izvođač radova je poduzeće “Tehno-Elektro d.o.o.” iz Đakova, a ukupna vrijednost radova iznosi 1.510.246,19 kn s PDV-om.  Stručni nadzor nad izgradnjom staze obavlja poduzeće “Petgrad d.o.o.” iz Koprivnice, a ukupna vrijednost stručnog nadzora iznosi 24.250,00 kn s PDV-om. Ovih dana našoj je Općini odobreno 250.00,00 kuna na natječaju Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije što nam je naravno dodatni poticaj. Za istu dionicu predali smo zahtjev za kapitalnu pomoć Koprivničko – križevačkoj županiji i prijavili se na natječaj Ministarstva prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, te se nadamo pozitivnim ishodima prijava. Sa navedenom stazom ćemo dodatno podići sigurnost naših mještana, posebno djece, a također ćemo dobiti i puno ljepšu vizuru naselja. Nakon izgradnje DIONICE 1, slijedi izgradnja DIONICE 2, koja predstavlja završnu dionicu, a obuhvaća izgradnju nogostupa i oborinske odvodnje u preostalom dijelu ulice, gdje bi staza išla desnom stranom prema sjeveru, a obuhvaća i spojnu cestu sa Koprivničkom ulicom.

Na održanom sastanku sa gospodinom Guzalićem, ravnateljem Županijske uprave za ceste, načelno je dogovoren plan i raspored obnavljanja županijskih cesta na području naše općine. Ovih dana odrađeni su radovi na obnovi kolnika na južnom dijelu Koprivničke ulice u Koprivničkom Ivancu (od spoja sa Gradom Koprivnicom, pa sve do Crkve sv. Ivana Krstitelja). U 2023. godini je u planu modernizacija Vinogradske ulice u Koprivničkom Ivancu, dok je u 2024. godini plan modernizirati ulice Matije Gupca i Braće Radića u Koprivničkom Ivancu. Nakon modernizacije navedenih županijskih cesta, a s obzirom da su županijske ceste u naseljima Goričko, Kunovec i Botinovec ranije modernizirane, ostaje nam samo županijska cesta prema naselju Pustakovec, koju namjeravamo modernizirati nakon izgradnje kanalizacijske mreže.

Pored modernizacije županijskih cesta, aktivno radimo i na modernizacijI lokalnih cesta. Već ove godine u planu je obnova Jelačićeve ulice u naselju Kunovec. U narednih tri do četiri godine planiramo obnoviti lokalne ceste u naselju Goričko, sjeverni dio Koprivničke ulice, te odvojke u ulicama Matije Gupca, Braće Radić i Vinogradskoj ulici u Koprivničkom Ivancu. Isto tako, s obzirom da su ostale lokalne ceste u naseljima Kunovec i Botinovec već ranije modernizirane, ostaje nam lokalna cesta u naselju Pustakovec, a koju namjeravamo modernizirati nakon izgradnje kanalizacijske mreže.

Prilikom stupanja na dužnost općinskog načelnika, dočekala me je mogućnost korištenja kredita u iznosu od 13.000.000,00 kn, od čega je 11.000.000,00 kn bilo predviđeno za izgradnju dječjeg vrtića u Koprivničkom Ivancu. Dječji vrtić je nužan u našoj općini s obzirom da je ove pedagoške godine 26 djece ostalo bez smještaja u našem dječjem vrtiću.

Izgradnja dječjeg vrtića prvo je kandidirana na otvoreni natječaj fondova Europske unije, Mjere 7., Podmjere 7.4., Tip operacije 7.4.1. “Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu” iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Dječji smo vrtić morali smanjiti s 5 na 3 grupe, iz razloga jer su nam to zahtijevali uvjeti natječaja. Naime, uvjet natječaja ja bio da maksimalna vrijednost investicije ne smije prelaziti 1.250.000,00 eura, od čega su prihvatljivi troškovi za su/financiranje bili do 1.000.000,00 eura. Trošak izmjene projektno – tehničke dokumentacije je iznosio 122.500,00 kn s PDV-om, a na temelju postupka jednostavne nabave izabrano je poduzeće „Petgrad d.o.o.“ iz Koprivnice. Trenutno se prema neslužbenim rezultatima nalazimo na 35.-om mjestu od 200-tinjak prijavljenih projekata, a dječji vrtići koji će dobiti EU sredstva se nalaze do 14. mjesta. To je mjesto na kojem trenutno ne prolazimo, ali, ovisno o sredstvima ili postotku sufinanciranja, može dovesti do pomicanja liste. Međutim, u razgovoru sa PORA Razvojna agencija, bili smo mišljenja da je bolje da isti vrtić kandidiramo na Nacionalni plan oporavka i otpornosti. Dugo smo čekali predmetni natječaj, te smo krajem svibnja izvršili prijavu uz niz izmjena koje je bilo potrebno ispoštovati u skladu sa uvjetima natječaja. Sada je prijavljena izgradnja vrtića sa kuhinjom sa 2 jasličke i 1 vrtićkom skupinom budući da se uzimao u obzir postojeći kapacitet vrtića. Maksimalan iznos koji može biti odobren navedenom prijavom iznosi 4.104.000,00 kuna, a ukupna vrijednost izgradnje dječjeg vrtića iznosi 8.858.689,68 kn s PDV-om. Razliku sredstava općina će podmiriti iz vlastitih prihoda. Svakako smo optimistični, te vjerujemo u pozitivan ishod natječaja.

U nastavku bih se osvrnuo na završetak projekta uređenja malonogometnog igrališta i popratnih prostorija u Koprivničkom Ivancu. Projekt je obuhvaćao izgradnju malonogometnog igrališta sa umjetnom travom, pored postojećeg nogometnog igrališta, te rekonstrukciju postojećeg sportskog objekta u Koprivničkom Ivancu. Za navedeni je projekt, za vrijeme prethodne vlasti, potpisan Ugovor o sufinanciranju sa Ministarstvom turizma i sporta, putem natječaja za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina, a sufinanciranje iznosi 288.768,96 kn. Izvođač radova je poduzeće „Komfort d.o.o.“ iz Zagreba, a stručni i obračunski nadzor obavlja „UOIG Igor Kolar“ iz Koprivnice. Ukupna vrijednost projekta je 1.758.385,31 kn, a razliku sredstava ćemo financirati iz vlastitog proračuna. Predmetno malonogometno igralište dodatno će podići kvalitetu treniranja našim nogometnim klubovima, a posebno novo osnovanoj školi nogometa. Također, i svi rekreativci će dobiti novo mjesto za svoje sportske aktivnosti i druženja.

Što se tiče projekta Osnovne škole Koprivnički Ivanec, potpisali smo Ugovor o osnivanju prava građenja na katastarskim česticama 1729 i 1730/1, k.o. Koprivnički Ivanec u korist Koprivničko – križevačke županije. Također, potpisali smo i sporazum kojim se postojeća projektno – tehnička dokumentacija za ovaj projekt prenosi s Općine Koprivnički Ivanec na Koprivničko – križevačku županiju, a koja je ishodila novu Građevinsku dozvolu, a sve u cilju kandidiranja navedenog projekta na raspoložive natječaje u sklopu Nacionalnog plana za oporavak i otpornost, a koji se očekuju tokom ove godine. OŠ Koprivnički Ivanec ovim je najdalje „dogurala“ do sada, te nas do početka izgradnje nove škole i sportske dvorane dijeli prijava na natječaj i dobivanje sredstava za koji vjerujem da će biti uspješna. Razlog optimizmu temeljim na tome da je škola jedini investicijski projekt na području naše županije za izgradnju nove škole, a na fondu koji je predviđen za osnovno školsko obrazovanje osigurano je ukupno 2,2 milijarde kuna.

Nove sjenice na dječjim igralištima na području Koprivničkog Ivanca
Foto: Općina Koprivnički Ivanec

Zbog vrlo visokog stupnja ozbiljnosti projekta izgradnje Osnovne škole Koprivnički Ivanec sa izgradnjom školske sportske dvorane, odradili smo i otkup katastarske čestice broj 1717/1, k.o. Koprivnički Ivanec. Ista parcela će u budućnosti služiti kao pristupna cesta za novoizgrađenu školu sa sportskom dvoranom i za budući dječji vrtić. Kupoprodaja je realizirana, a trenutno je u postupku rušenje nekretnine koja se nalazi na čestici.

Na otvoreni natječaj LAG-a PODRAVINA, unutar tipa operacije 3.1.1. „Ulaganje u pokretanje, poboljšanje ili širenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo“ kandidirali smo projekt „Rekonstrukcija sportskog objekta u Koprivničkom Ivancu“, a koji obuhvaća zamjenu kompletne stolarije i izradu vanjske ovojnice (fasade) na predmetnom sportskom objektu. Nedavno smo zaprimili pozitivnu Odluku vezano za isto, te nam je dodijeljena potpora u iznosu od 132.710,21 kuna, a uskoro planiramo pokrenuti postupak nabave za odabir izvođača navedenih radova.

Odmah po stupanju na dužnost općinskog načelnika potpisao sam Ugovor za izradu projektno – tehničke dokumentacije za izgradnju novog sportskog objekta sa tribinama kod nogometnog igrališta u Koprivničkom Ivancu. Izrađivač nove projektno – tehničke dokumentacije je “Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Igor Kolar” iz Koprivnice, a vrijednost izrade nove dokumentacije iznosi 137.375,00 kn s PDV-om. Izrada projektno – tehničke dokumentacije je završena, te je ishođena Građevinska dozvola, a dokumentacija obuhvaća Idejni projekt, Glavni projekt, Izvedbeni projekt. Temeljem prijave na Javni poziv za Tekući projekt T 100050 – „Sufinanciranje izrade dokumentacije za pripremu EU projekata u jedinicama lokalne samouprave za sufinanciranje troškova izrade projektno – tehničke dokumentacije“ od strane Koprivničko – križevačke županije, za predmetnu nam je dokumentaciju odobreno i isplaćeno ukupno 53.687,50 kn. S obzirom da je Općina već jednom u prošlosti imala izrađenu dokumentaciju za novi objekt i ishođenu Građevinsku dozvolu, ali gradnja istoga nikada nije bila pokrenuta, pa je Građevinska dozvola istekla, izradu potpuno nove projektno – tehničke dokumentacije smatram velikim korakom prema konačnom stvaranju kvalitetnih uvjeta za nogomet u Koprivničkom Ivancu.

Također smo realizirali projekte izgradnje sjenica na dječjim igralištima u Koprivničkom Ivancu i Botinovcu. Izvođač radova bio je Tesarski obrt “Joža” iz Starigrada, a ukupna vrijednost radova po jednoj sjenici iznosila je 49.871,25 kn s PDV-om. Nadzor nad izgradnjom obavljao je „Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Igor Kolar“, a trošak nadzora po jednoj sjenici iznosio je 2.500,00 kn s PDV-om. Izgradnjom sjenica podigla se atraktivnost dječjih igrališta, ali se omogućilo i roditeljima da se maknu od sunca i potraže malo hlada prilikom dolaska na dječje igralište. Tragom svega navedenog, u narednom periodu namjeravamo sa sjenicama opremiti i ostala dječja igrališta u našoj općini.

Na sastanku sa direktorom Koprivničkih voda, gospodinom Petrasom, istaknuo sam važnost projekta kanalizacije u naselju Pustakovec, kako bih ga Koprivničke vode kandidirale na otvorene natječaje Europske unije, a jedan od njih je Nacionalni plan oporavka i otpornosti gdje su prihvatljivi prijavitelji javni isporučitelji vodnih usluga. Paralelno s tim, u planu je da se navedeni projekt kandidira i na prve otvorene natječaje Hrvatskih voda. Omjer financiranja kod EU natječaja je 90% investicije EU, a 10 % općina, a kod natječaja Hrvatskih Voda, 80% investicije RH, a 20% općina. U skoroj se budućnosti nadamo realizaciji i ovog, za nas veoma važnog, projekta.

Općina Koprivnički Ivanec je sa „Graditeljstvom Blažic j.d.o.o.“ iz Koprivnice sklopila Ugovor o izvođenju radova na izgradnji pomoćne građevine – spremište (limena garaža), kod nogometnog igrališta u naselju Botinovec ukupne vrijednosti 26.512,50 kuna. Usluge stručnog nadzora nad spomenutim radovima u vrijednosti od 1.250,00 kuna vršiti će Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Igor Kolar. Također, Općina je u suradnji sa članovima “NK Rudar” Botinovec, obnovila sportski objekt kod nogometnog igrališta u naselju Botinovec. Članovi spomenute udruge su volonterski, zajedničkim snagama obojali i osvježili unutarnje prostorije, a Općina je u cijeloj radnoj akciji sudjelovala sa financijske strane na način da je osigurala sav materijal i potrebna sredstva i to u ukupnoj vrijednosti od 1.258,53 kn s PDV-om. Paralelno sa obnovom unutarnjih prostorija, krajem prošle godine završeni su radovi na zamjeni stolarije na sportskom objektu u naselju Botinovec. Zamjenu stare i dotrajale drvene stolarije sa novom PVC stolarijom obavila je tvrtka „Protim 01 d.o.o.“ iz Koprivnice, a ukupna vrijednost radova iznosila je 21.610,38 kn s PDV-om. Od navedenog iznosa, Općina Koprivnički Ivanec iz svojeg je Proračuna izdvojila iznos od 16.610,38 kn s PDV-om, dok je ostatak iznosa od 5.000,00 kn sufinancirala tvrtka “Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o.”. Dovršetkom ovih radova još je jedan objekt na području naše općine moderniziran, ali i renoviran, te su uvelike poboljšani uvjeti za normalno i kvalitetnije odvijanje sporta i sportskih događanja.

Također, na temelju sklopljenog Ugovora sa poduzećem „Petgrad d.o.o.“ iz Koprivnice pokrenuta je izrada projektno – tehničke dokumentacije za projekt izgradnje pomoćnog objekta kod nogometnog igrališta u naselju Pustakovec, ukupne vrijednosti 35.000,00 kuna. Izrada dokumentacije je dovršena, te je predan zahtjev za ishođenjem Građevinske dozvole, a uskoro planiramo i početak gradnje. U suradnji sa članovima “NK Jedinstvo” Pustakovec i “ŠRK Patuljan” Pustakovec, obnovljen je i sportski objekt kod nogometnog igrališta u naselju Pustakovec. Članovi spomenutih udruga su volonterski, zajedničkim snagama obojali i osvježili unutarnje prostorije, ali i vanjske sadržaje (golove i klupe), a Općina je u cijeloj radnoj akciji sudjelovala sa financijske strane na način da je osigurala sav materijal i potrebna sredstva i to u ukupnoj vrijednosti od 2.623,34 kn s PDV-om. Paralelno s tim proširen je ulaz prema samom objektu, također članovi spomenutih udruga su zajedničkim snagama uz donaciju općine završili navedenu investiciju. Vrijednost radova i materijala koji je Općina Koprivnički Ivanec financirala iznosila je ­­­­­­9.500,00 kn. Maksimalno podržavam ovakav način rada kada se mještani sami okupe i pokažu interes u cilju napretka svoje sredine.

Temeljem provedenog Javnog natječaja za prodaju građevinskog zemljišta u Koprivničkom Ivancu, a koje se nalazi na k.č.br. 1813/2, k.o. Koprivnički Ivanec (pored zgrada društvenog i Vatrogasnog doma u Koprivničkom Ivancu), potpisao sam Ugovor o prodaji iste, sa poduzećem “Milano d.o.o.” iz Koprivnice. Predmetna je parcela, ukupne površine 809 m², prodana za ukupnu cijenu od 77.000,00 kn, a prodana je u svrhu izgradnje nove zgrade u kojoj će biti smještene trgovina mješovitom robom, ljekarna, liječnička ordinacija, te minimalno 3 stambena prostora namijenjena iznajmljivanju. Tvrtka „Milano d.o.o.“ je već počela raditi na izradi projektno – tehničke dokumentacije, no prethodno je bilo potrebno izmijeniti Prostorni plan Općine Koprivnički Ivanec, kako bi investitor mogao dobiti Građevinsku dozvolu, a samim time i krenuti sa radovima. Investitor garantira da ima već sve dogovoreno sa tvrtkama koje će ući u najam za trgovinu mješovite robe i ljekarne. Odradili smo i sastanak sa liječnicom koja je zainteresirana za rad u našoj općini, što nas izrazito veseli obzirom na manjak liječnika. Izgradnja i dovršetak navedenog objekta očekuje se sredinom iduće godine. Ovom investicijom podići će se dodatno standard mještana naše općine, te je navedena investicija pravi pokazatelj kako bi javni i privatni sektor trebali međusobno funkcionirati.

U društvenom domu u Koprivničkom Ivancu mještani naše općine besplatno su podigli plave kante za odvajanje papira i kartona, te žute kante za odvajanje plastike. Nabava spremnika odobrena je u prethodnom razdoblju putem natječaja Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Nakon niza godina i međusobnog nepotrebnog prepucavanja oko vlasništva nad Vatrogasnim domom u naselju Kunovec, napokon je postignut dogovor oko rješavanja imovinsko – pravnih odnosa. Općina se navedenim Sporazumom obvezala da će tokom 2022. godine izraditi projektno – tehničku dokumentaciju za kompletnu obnovu i uređenje Vatrogasnog doma, a za što je i predvidjela sredstva u svom Proračunu, te da će, nakon ishođenja Građevinske dozvole, kandidirati navedeni projekt na fondove Europske unije, ali i da će ulagati vlastita sredstva u obnovu i modernizaciju Vatrogasnog doma. Vlasništvo 1/1 i riješeni imovinsko – pravni odnosi su jako bitni u cijeloj toj priči, jer je to osnovni preduvjet prilikom kandidiranja na bilo koji natječaj, ali i prilikom ulaganja financijskih sredstava, bilo vlastitih, bilo putem natječaja. Smatram da se normalnom komunikacijom i dogovorom može postići sve, te je šteta da se navedeno nije ostvarilo i prije.

U listopadu prošle godine raspisani su javni natječaj za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta u vlasništvu i suvlasništvu Republike Hrvatske koje je po uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište na području Općine Koprivnički Ivanec, te javni natječaj za zakup poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Koprivnički Ivanec. Javni su natječaji provedeni, povjerenstvo je pregledalo sve pristigle prijave i sastavilo rang liste, te smo trenutno u fazi donošenja Odluka o odabiru, te slanja kompletne dokumentacije u Ministarstvo poljoprivrede na njihovu daljnju provjeru i kontrolu.

Kada se sve navedeno odradi u cijelosti, krenuti ćemo raspisivanjem javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta koji je u vlasništvu Općine Koprivnički Ivanec.

01. listopada 2021. godine na području Općine Koprivnički Ivanec četiri su gerontodomaćice započele sa radom u sklopu projekta “Zaposli pa pomozi 2”. Nakon što su potpisani Ugovori o radu na period od 12 mjeseci, četiri su gerontodomaćice počele obilaziti ukupno 24 korisnika s područja naše općine, pružajući im potrebnu pomoć u obavljanju svakodnevnih kućanskih poslova, pomoć u dobavi hrane i lijekova, te razgovor i druženje. Također, u sklopu projekta dolaze i higijenske potrepštine koje se na mjesečnoj bazi dijele svakom korisniku. Projekt, ukupne vrijednosti 3.371.410,00 kn, je u 100%-tnom iznosu financiran iz Europskog socijalnog fonda, operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020., a uz Općinu Koprivnički Ivanec, ostali partneri na projektu su i Općine Novigrad Podravski (koja je nositelj projekta), Peteranec, Đelekovec, Drnje, Legrad, Hlebine, Gola i Rasinja, te Hrvatski zavod za zapošljavanje, podružnica Križevci i Centar za socijalnu skrb Koprivnica. Ovim projektom omogućena je pomoć našim najstarijima, a dodatna korist navedenog projekta je zapošljavanje četiri žene koje spadaju u kategoriju teže zaposlenih osoba. Zbog koristi koje proizlaze iz ovog projekta, nadali smo se da će se projekt koji je u tijeku moći nastaviti. Na zadovoljstvo svih sudionika projekta, dana 25. svibnja 2022. godine prijavili smo projekt pod nazivom „Zaposli pa pomozi 3“ zajedno sa općinama Novigrad Podravski (nositelj projekta), Hlebine i Rasinja, te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, podružnica Križevci i Centrom za socijalnu skrb Koprivnica, te se nadamo pozitivnom ishodu prijave. Navedenim projektom bi se postojeći projekt produžio za šest mjeseci, te bi obuhvaćao jednak broj korisnika i zaposlenih gerontodomaćica.

Također, stupanjem na dužnost općinskog načelnika, naslijedio sam program „Pomoć je moć“, a koji je završio 28. veljače 2022. godine. U sklopu navedenog programa 1 gerontodomaćica obilazila je ukupno 6 korisnika s područja naše općine, a i taj je program u 100%-tnom iznosu bio financiran iz Europskog socijalnog fonda, operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020. Na tom su programu, uz Općinu Koprivnički Ivanec, partneri bili i Općine Legrad (koja je bila nositelj projekta), Općine Koprivnički Bregi, Podravske Sesvete, Gola i Ferdinandovac, te Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Križevci i Centri za socijalnu skrb Koprivnica i Đurđevac. Kako je projekt završio još krajem veljače ove godine, sretni smo što smo ovih dana prijavili i projekt „Pomoć je moć 2“ programa Zaželi – faza III, te se također nadamo pozitivnom ishodu i nastavku predmetnog projekta.

Polaznici Škole nogometa Općine Koprivnički Ivanec sa svojim trenerima
Polaznici Škole nogometa Općine Koprivnički Ivanec sa svojim trenerima // Foto: Zvonimir Markač

S gradonačelnikom Grada Koprivnice i načelnicima okolnih općina potpisao sam sporazum u okviru ITU mehanizma, namijenjenog za korištenje financijskih sredstava Europske unije. Sredstva koja su namijenjena ovim mehanizmom kreću se oko 20 milijuna eura, od čega 70 posto pripada Koprivnici, kao nositelju statusa, dok će preostalih 30 posto biti raspoređeno općinama potpisnicama sporazuma. Općine koje su zadovoljile određene kriterije, odnosno imaju više od 30 posto dnevnih migracija prema Koprivnici su Đelekovec, Drnje, Peteranec, Hlebine, Koprivnički Bregi, Koprivnički Ivanec, Sokolovac, Novigrad Podravski i Rasinja. Statusom ITU grada olakšan je pristup EU sredstvima koja se dodjeljuju za stvaranje povoljnijeg okruženja za poduzetnike, omogućavanje razvoja kvalitetne infrastrukture, rekonstrukciju i unaprjeđenje kulturne baštine u svrhu razvoja turizma, revitalizaciju zapuštenih vojnih, industrijskih i drugih područja, poboljšanje usluge javnog prijevoza, mjere zapošljavanja i samozapošljavanja, mjere borbe protiv siromaštva i socijalne isključenosti.

Nadalje, osim velikih projekata i investicija koje samo obrazložio, radimo puno i na demografskim mjerama i osnaživanju poduzetništva i obrtništva. Tako smo nedavno dovršili otvoreni natječaj za davanje poticaja mladima do 45 godina starosti za kupnju, izgradnju ili uređenje stambenih objekata ili izradu projektno – tehničke dokumentacije za izgradnju stambenih objekata. Na navedenom je natječaju ukupno 7 obitelji s područja naše općine ostvarilo poticaj od 20.000,00 kn po svakome. Nedavno smo ponovno raspisali novi krug natječaja, te zaprimamo prijave na isti.

Još jedan natječaj koji je nedavno završio je mjera sufinanciranja rušenja dotrajalih i zapuštenih stambenih i popratnih gospodarskih objekata na području naše općine. Cilj ovog natječaja je ljepši izgled Općine Koprivnički Ivanec, a putem istog su srušena 3 dotrajala i zapuštena stambena objekta.

Osim navedenih, spomenuti ću još i natječaj za poticanje poduzetnika i obrtnika sa sjedištem na području naše općine. Putem istoga su nedavno potpisani ugovori za isplatu poticaja ukupno 11 poduzetnika i obrtnika. 10 od njih su odobreni poticaji u iznosu od 15.000,00 kn po svakome, dok je jednome odobren poticaj u iznosu od 10.000,00 kn. Isto tako smo nedavno ponovno raspisali novi krug natječaja, te zaprimamo prijave na isti.

I ove smo godine, kao i svake do sada, financirali trošak školske kuhinje polaznicima Osnovne škole Koprivnički Ivanec, te prijevoz učenika u suradnji sa tvrtkom „Čazmatrans d.o.o.“ iz Čazme. Općina redovito financira studente sa studentskim kreditima, te svu novorođenu djecu na području općine, po principu 2.000,00 kn za prvo dijete, 3.500,00 kn za drugo dijete, te 5.000,00 kn za treće i svako iduće dijete. Socijalno vijeće općine redovito odobrava jednokratne novčane pomoći našim mještanima slabijeg imovinskog stanja.

Općina redovito isplaćuje financijska sredstva udrugama i društvima koje su dostavile svoje planove rada, i to putem natječaja. Osim udruga koje su se dužne prijaviti na natječaj, imamo društva koje se zakonski ne trebaju prijaviti na natječaj i imaju osigurano zakonsko financiranje, a radi se o dobrovoljnim vatrogasnim društvima, društvu Crvenog križa, te HGSS-u.

NAPLATA NAKNADE ZA ODLAGANJE OTPADA NA ODLAGALIŠTE OTPADA PIŠKORNICA U KOPRIVNIČKOM IVANCU

Vezano za projekt Piškornice na koji se moram osvrnuti, mada uvijek izaziva mnogo polemika i nezadovoljstva mještana s obzirom da se radi o projektu sa kojim se planira riješiti zbrinjavanje kompletnog neopasnog komunalnog otpada sa područja 4 županije (Koprivničko – križevačka, Krapinsko – zagorska, Varaždinska i Međimurska), a koji se nalazi na području naše općine, te o tvrtki RCGO Piškornica d.o.o. u kojoj smo mi u 10-postotnom vlasništvu:

Dana 29.11.2021. održan je sastanak Skupštine poduzeća RCGO Piškornica d.o.o. i uprave društva na kojem sam sudjelovao sa sada bivšim ministrom Ćorićem i suradnicima na temu postupka javne nabave za budući centar gospodarenja otpadom.  Na prijedlog ministra Ćorića dogovoreno je poništenje postupka javne nabave za projektiranje i izvođenje radova na izgradnji RCGO Piškornica zbog pristiglih ponuda koje su bile veće od procijenjene vrijednosti za 95%, odnosno 106%. Trenutno je u tijeku novi postupak javne nabave. S obzirom na povećanje troškova građevnog materijala, očekuje se da će država namaknuti vlastita sredstva ovisno o tome kolika će biti visina ponude potencijalnog izvođača i to je vrlo važan čimbenik u smislu hoće li navedeni projekt „saživjeti“.

Izmjenom Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine“  broj 84/21) koji je stupio na snagu 31.07.2021. godine, krenuli smo u rješavanje međusobnih odnosa sa svim JLS-ovima koje doveze otpad na odlagalište otpada Piškornica, a koje se nalazi na području Općine Koprivnički Ivanec. Zakonom je jasno definiran iznos naknade koji možemo naplatiti, a obveznik plaćanja su jedinice lokalne samouprave (dalje JLS) koje dovoze otpad na odlagalište otpada Piškornica. Navedenim Zakonom definirano je da imamo pravo do 20% iznosa cijene odlaganja jedne tone miješanog komunalnog otpada, a način plaćanja naknade uređuje se ugovorom. Ukoliko nije potpisan ugovor, način plaćanja naknade uređuje se odlukom predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.  Sukladno Zakonu, a i kao osoba odgovorna za naplatu potraživanja općine, s istim smo odmah krenuli u realizaciju. Prilikom pregovora sam od nekih JLS-ova dobivao otpor, te pokušaje oko smanjenja navedene naknade, međutim zauzeti je bio jasni stav da se popust neće odobriti nikome. Za to postoje objektivne okolnosti: 1. mogući zdravstveni utjecaj na mještane općine, 2. do sad nitko nije plaćao navedenu naknadu, 3. izazvani troškovi općine za prijašnje razdoblje zbog izgubljenih ili budućih izgubljenih sudskih procesa vezanih uz navedenu naknadu, 4. smanjenje garantiranih zakonskih prihoda, 5. sredstva kojima se mogu riješiti mnogi projekti u općini, 6. da se ne radi razlika između JLS-ova, 7. moralna odgovornost JLS-ova za plaćanje navedene naknade.

Ugovori su na temelju Zakona napravljeni, te su svim gradovima i općinama poslani na potpis. Do sad ih se vratilo oko 95%, a očekuje se i ostatak s obzirom da su neki tek nedavno počeli dovoziti otpad.  Općini Koprivnički Ivanec će navedena naknada povećati proračun za prosječno 2 milijuna kuna godišnje, a što je preduvjet za rješavanje mnogih budućih investicija.

Paralelno s tim rješavali smo i zaostatke vezano uz naknadu za zbrinjavanje otpada u periodu od 15.02.2019. godine, kada stupio je na snagu Zakon o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, br. 14/19), pa sve do 31.07.2021. godine. U navedenom periodu nismo naplaćivali navedenu naknadu, a svakako smo imali pravo na nju. Stupanjem na dužnost načelnika ovo mi je bila prva i jedna od najvažnijih zadaća kojom smo osigurali prihode općine. Nakon 50-tak i više odrađenih sastanaka, te mukotrpnih pregovora, a s obzirom da Zakon više nije bio važeći, uspjeli smo dogovoriti sa 45 od 57 JLS-ova koji su u datom periodu dovozili otpad na Piškornicu, plaćanje spomenute naknade i to na način da je Općinsko vijeće nekim JLS-ovima odobrilo popuste za jednokratno plaćanje, plaćanje na rate ili su podmirili ukupan iznos, a sve u cilju da izbjegnemo nepotrebne sudske troškove. Prema ostatku općina i gradova koji nisu htjeli pristati na navedeni dogovor, pokrenuli smo sudske postupke. Općina je ovim uspješno uprihodila cca 1,5 milijuna kuna od ukupno cca 5,7 milijuna kuna koji bi bili naplaćeni da smo ih naplatili u periodu kada je trebalo i po tadašnjem Zakonu i Pravilniku (u mandatu bivšeg načelnika). Također je vrlo važno napomenuti da je Nadzorni odbor Piškornica – sanacijsko odlagalište d.o.o. donio  odluku da svaki JLS koji nema od 01. siječnja 2022. godine potpisan sporazum o uređenju odnosa o naknadi za zbrinjavanje otpada sa Općinom Koprivničkom Ivanec, neće moći dovoziti otpad na odlagalište otpada Piškornica. Ovim smo postigli veću pregovaračku moć oko naplate naknade koja je i urodila plodom.

Godina je brzo proletjela. Dužnost načelnika obnašam volonterski i s obzirom na moje privatne i poslovne obaveze započeli smo mnoge investicijske projekte. Počeli smo odgovorno i savjesno brinuti se prije svega o naplati svojih potraživanja, a onda pametno, odgovorno i ciljano trošiti općinska sredstva. Fokusirali smo se na sve raspoložive natječaje, od europskih, pa sve do natječaja ministarstava i županije. Pripremamo dokumentacije za buduće investicije. Pomažemo našim udrugama, socijalno osjetljivim sumještanima, brinemo o mladima i starima, poduzetnicima. Uz stručnu i administrativnu pomoć djelatnika Jedinstvenog upravnog odjela, te ovlaštenog odvjetnika općine, donosio sam odluke u okviru svojih zakonski ovlasti, a njima svima zahvaljujem na njihovoj marljivosti, odgovornosti i požrtvovnosti.

Na samom kraju, želim čestitati sretan imendan svim Ivanama i Ivanima, te svim mještanima Općine Koprivnički Ivanec sretan Dan općine”, stoji u obraćanju načelnika Vrabelja.

Koprivnička ulica
Koprivnička ulica // Foto: Općina Koprivnički Ivanec

Dani Općine Koprivnički Ivanec (23.- 25. lipnja 2022. godine)

Četvrtak, 23.06.2022.

15:00 – pečenje i podjela ribica iza društvenog doma u Koprivničkom Ivancu – UHDVDR Koprivnički Ivanec
15:45 – sajam OPG-ova i udruga Općine Koprivnički Ivanec, te prezentacija domaćih tradicionalnih kolača i slastica – iza društvenog doma u Koprivničkom Ivancu
16:15 – 16:45 prikaz „spremanja sijena“ po Ivanjskom običaju od strane članova sekcije „Čuvari baštine“ iz Kunovca – iza društvenog doma u Koprivničkom Ivancu
17:00 – 18:00 koncert ansambla „AD Gloriam Brass“ kojega čine članovi Zagrebačke filharmonije i HNK Zagreb, a među kojima je i naš Mario Lončar iz Koprivničkog Ivanca – u društvenom domu u Koprivničkom Ivancu
18:00 – 18:30 okupljanje gostiju i uzvanika kod Društvenog doma u Koprivničkom Ivancu
18:30 – 19:30 svečana sjednica Općinskog vijeća Općine Koprivnički Ivanec
20:00 – 20:30 paljenje krijesa – iza društvenog doma u Koprivničkom Ivancu
21:00 – zabava uz glazbeni sastav „New Casino“ – pod šatorom iza društvenog doma u Koprivničkom Ivancu

Petak, 24.06.2022.

5:00 – budnica
10:30 – mimohod i polaganje vijenaca na mjesnom groblju u Koprivničkom Ivancu
11:00 – 12:30 sveta misa u Crkvi sv. Ivana Krstitelja u Koprivničkom Ivancu
14:45 – 15:30 svečano otvorenje pješačke staze sa javnom rasvjetom na potezu
Koprivnički Ivanec – Goričko (Vinogradska ulica u Koprivničkom Ivancu) i svečano otvorenje modernizirane ceste na južnom dijelu Koprivničke ulice u Koprivničkom Ivancu
15:30 – 16:00 svečano otvorenje malonogometnog igrališta u „Dolu“ u Koprivničkom Ivancu
16:00 – 19:30 malonogometni turnir u „Dolu“ u Koprivničkom Ivancu – turnir djece od 6 do 11 godina, u organizaciji udruge „Škola nogometa Općine Koprivnički Ivanec“
20:00 – 21:00 zabava uz glazbeni sastav „Profeel“ – pod šatorom iza društvenog doma u Koprivničkom Ivancu
21:00 – 23:30 koncert glazbenog sastava „Najbolji hrvatski tamburaši“ – pod šatorom iza društvenog doma u Koprivničkom Ivancu
23:30 – zabava uz glazbeni sastav „Profeel“ – pod šatorom iza društvenog doma u Koprivničkom Ivancu

Subota, 25.06.2022.

16:00 – pečenje i podjela ribica kod nogometnog igrališta u Kunovcu – UHDVDR Koprivnički Ivanec
16:30 – 17:30 održavanje pokazne vježbe Sustava civilne zaštite – „Eksplozija plina u školi Kunovec 2022.“ – kod Osnovne škole u naselju Kunovec
18:00 – 19:45 nogometna utakmica između nogometne reprezentacije Općine Koprivnički Ivanec i NK „Sloga“ Štrigova – na nogometnom igralištu u naselju Kunovec,
20:00 – 21:00 zabava uz glazbeni sastav „Havana“ – pod šatorom iza društvenog doma u Koprivničkom Ivancu
21:00 – 23:30 koncert „ŽELJKO BEBEK“ – pod šatorom iza društvenog doma u Koprivničkom Ivancu
23:30 – zabava uz glazbeni sastav „Havana“ – pod šatorom iza društvenog doma u Koprivničkom Ivancu

- Advertisement -

Najnovije objave