Nedjelja, 25. veljače 2024.

Nataša Mikuš Žigman: ‘Odgovornost prema okolišu i zajednici u kojoj poslujemo predstavlja integralni dio poslovne strategije Podravke’

Smatramo da je dužnost velikih kompanija, kao što je Podravka, svojim primjerom društveno odgovornog poslovanja postavljati standarde koje će slijediti i ostali sudionici na tržištu, poručila je Nataša Mikuš Žigman, direktorica sektora poslovne održivosti i zelene transformacije u koprivničkoj kompaniji

- Oglas -

Velike kompanije posljednjih godina sve veću pažnju pridaju zaštiti okoliša, a iznimka nije ni koprivnička Podravka. U medijskom prostoru ova tema je sve zastupljenija, a kako bismo se još kvalitetnije upoznali s procesom zaštite okoliša u koprivničkom gospodarskom gigantu razgovarali smo s direktoricom sektora poslovne održivosti i zelene transformacije Natašom Mikuš Žigman.

U kojoj mjeri Podravka usmjerava pažnju u svom poslovanju na zaštitu okoliša?

Podravka u najvećoj mogućoj mjeri usmjerava pažnju u svom poslovanju na zaštitu okoliša. Zaštita okoliša jedan je od naših prioriteta i zato racionalno koristimo energiju sa sve većim naglaskom na obnovljive izvore energije, koristimo najbolje sirovine te pažljivo gospodarimo otpadom. Zaštita okoliša prvi je od četiri stupa Strategije održivog poslovanja Grupe Podravka do 2030. godine i obuhvaća svih šest propisanih okolišnih ciljeva Europske unije. Kontinuiranim razvojem poslovanja i unapređenjem poslovnih procesa, proizvoda i usluga smanjuje se negativni utjecaj na okoliš.

- Oglas -

Odgovornost prema okolišu u kojem poslujemo prikazujemo i kroz Politiku zaštite okoliša.

Koje su konkretne mjere poduzete, koliko se ulaže u taj segment?

Podravka svojim aktivnostima nastoji pronaći optimalna rješenja za smanjenje otpada koji se zbrinjava na odlagalištima, povećavajući udio recikliranja, uporabe i kompostiranja otpada gdje god je to moguće. Vodimo brigu o vodama i u proizvodnom procesu nastojimo racionalno koristiti vode, dok otpadne vode tretiramo i pročišćavamo prije ispuštanja u sustav. Aktivnim upravljanjem poslovnim procesima te investicijama u tehnološku modernizaciju i energetsku samodostatnost stvaramo preduvjete za kontinuirano smanjenje emisija CO₂, što je ujedno i naš strateški cilj. Smanjenju otpada i održivom upravljanju otpadom doprinosimo odabirom okolišno prihvatljive ambalaže za širok asortiman svojih proizvoda.

Nataša Mikuš Žigman drži izlaganje
Nataša Mikuš Žigman drži izlaganje na temu zaštite okoliša u Podravki // Foto: Podravka

Kako smo veliki potrošač energije, kontinuirano nastojimo povećati svoju energetsku učinkovitost. Sustavno vodimo brigu o sigurnosti opskrbe energijom te povećanju energetske samodostatnosti ulaganjima u obnovljive izvore energije iz vlastite proizvodnje. Tako smo pokrenuli snažan investicijski ciklus s ciljem povećavanja udjela obnovljivih izvora električne i toplinske energije te veće energetske učinkovitosti opreme i procesa. Već sada smo vlasnici najveće sunčane elektrane na krovovima u Hrvatskoj, a od 2017. koristimo drvnu sječku kao klimatski neutralan energent u našoj proizvodnju u Koprivnici.

Ulažemo u modernizaciju poljoprivredne mehanizacije i opreme, poboljšanje kvalitete zemljišta te sustave navodnjavanja, a u cilju boljeg upravljanja poljoprivredno-održivom proizvodnjom jer Podravka na vlastitim poljoprivrednim površinama proizvodi od 4000 tona do 5200 tona povrća i ratarskih kultura.

- Oglas -

Isto tako, strateški smo fokusirani i na pozitivan doprinos bioraznolikosti, a o zaštiti okoliša brine poseban tim službe za zaštitu okoliša.

Kada se o zaštiti okoliša u Podravki konkretnije počela voditi briga i kakvi su rezultati do danas?

O zaštiti okoliša se konkretnije počela voditi briga već 70-ih godina prošloga stoljeća. Primjerice, već 1975. godine Podravka je izgradila i pustila u rad prvi uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Rezultati do danas su jako dobri.

Kakva su vaša očekivanja po pitanju zaštite okoliša u idućem višegodišnjem razdoblju?

U idućem višegodišnjem razdoblju naša očekivanja na tom polju su iznimno visoka, a konkretno ćemo raditi na ostvarenju definiranih strateških ciljeva zaštite okoliša po pitanju upravljanja otpadom, vodom, emisijama štetnih plinova, korištenja ambalaže, potrošnje energije, vođenjem brige o bioraznolikosti i poboljšanju kvalitete tla, obnavljanjem šuma i pošumljavanjem ostalih zemljišta te obnovom močvarnih područja.

Konkretni ciljevi vezani uz gospodarenje otpadom odnose se na smanjenje otpada od hrane u proizvodnji za 5% po toni proizvedenih proizvoda do kraja 2030. Cilj nam je i smanjenje ukupno stvorenog otpada po toni proizvedenog proizvoda koji ide na odlagalište za 2% godišnje do kraja 2030. te smanjenje komunalnog otpada po toni proizvedenog proizvoda za 2% godišnje do kraja 2030.

Što se tiče voda, povećat ćemo udio korištenja recirkulirane vode u proizvodnji s 10% u 2022. na 16% do kraja 2030. Smanjit ćemo vlastite emisije CO₂: Podravka d.d. za više od 60% do kraja 2030., a Grupa Podravka za više od 40% do kraja 2030.

Do kraja 2030. godine 100% ambalaže bit će reciklabilno, povratno ili kompostabilno za sve prehrambene proizvode. Također, do 2030. smo se obvezali imati ambalaže bez polistirena. Udio recikliranih ambalažnih materijala u plastičnoj ambalaži Podravkinih proizvoda bit će minimalno 25% do kraja 2030.

Podravkina Strategija održivog poslovanja do 2030. godine
Podravkina Strategija održivog poslovanja do 2030. godine // Foto: Podravka

Naši strateški ciljevi povezani s energentima su povećanje udjela obnovljivih izvora energije (OIE) u ukupnoj potrošnji energije: u Podravki više od 60% OIE, a u Grupi Podravka više od 40% OIE u 2030.

Smanjit ćemo potrošnju energije u proizvodnji s 1109 kWh/t u 2022. na 917 kWh/t u 2030., a povećati OIE sa 114 kWh/t proizvodnje u 2022. na 383 kWh/t proizvodnje u 2030.

Strateški smo fokusirani i na pozitivan doprinos bioraznolikosti kroz smanjenje mineralnih gnojiva i pesticida u poljoprivrednoj proizvodnji te je cilj da uporaba mineralnih gnojiva po toni proizvedene primarne sirovine bude manja za 8% do kraja 2030.

Radimo i na poboljšanju kvalitete tla kroz povećavanje količine humusa i kalcija koje se dodaju u tlo za 15% do kraja 2030. Obnovit ćemo šume i pošumljavati zemljišta kroz sadnju 100.000 stabala i tako doprinijeti apsorpciji ugljika za minimalno 2000 tona CO₂. Obnavljamo i močvarna područja kroz suradnju s parkom prirode Kopački rit s ciljem očuvanja močvarnih staništa i veće prirodne apsorpcije ugljika.

Koje su obveze poslodavca, a koje samih radnika da bi priča sa zaštitom okoliša u Podravki bila što efikasnija?

Poslodavac poštuje sve zakonske propise vezane za zaštitu okoliša, kao na primjer gospodarenje otpadom, praćenje i mjerenje emisija, gospodarenje otpadnim vodama, kontinuirana edukacija radnika za zaštitu okoliša, a radnici poštuju i provode Politiku zaštite okoliša u svakodnevnom radu.

Kolika je uopće svjesnost zaposlenika o ovoj temi, imate li redovite edukacije?

Svjesnost zaposlenika o ovoj temi je na visokoj razini, a redovite edukacije su sastavni dio poslovne svakodnevice.

Konkretno, navedite nam nekoliko primjera gdje je najbolje vidljivo da stvari idu na bolje što se zaštite okoliša tiče kod vas?

Izdvojili bismo nekoliko primjera. Prvi je Podravka Lagris a.s. koja za tretiranje sirovina koristi ekološku metodu atmosfere dušika koja je potpuno neutralna za okoliš. Nadalje, u Mirni d.d. proces prerade ribe i proizvodnje steriliziranih ribljih konzervi koncipirali smo tako da se sirovina maksimalno iskoristi kako bi se u što većoj mjeri postigla proizvodnja bez otpada. Tijekom obrade ribe nastaje nusproizvod (riblja glava i utroba) koji se nakon procesa prerade prodaje odobrenim objektima koji ga koriste kao sirovinu za proizvodnju životinjske hrane.

Podravkina sunčana elektrana u koprivničkoj poslovnoj zoni Danica
Podravkina sunčana elektrana u koprivničkoj poslovnoj zoni Danica // Foto: Podravka

U 2022. godini, s ciljem postizanja energetske samodostatnosti i učinkovitosti, izvršena su ulaganja u izgradnju i opremanje sunčane elektrane u Industrijskoj zoni Danica u Koprivnici. Ukupni instalirani kapacitet sunčane elektrane iznosi 3059 kW (9272 fotonaponskih panela) te će se godišnje proizvoditi 3.266.470 kWh električne energije, što je ujedno i najveća sunčana elektrana na krovovima u Hrvatskoj.

Nadalje, napravljena je energetska i informatička obnova upravne zgrade i restorana. Obnovljena je kompletna vanjska fasada, uređeni su svi radni i pomoćni prostori, zamijenjena su strojarska, električna, informatička i instalacija zaštite od požara te su ugrađene visoko učinkovite dizalice topline za grijanje, oprema za hlađenje, ventilacija i klimatizacija te rasvjeta. Zahvaljujući obnovi, poslovna zgrada je iz energetskog razreda D prešla u energetski razred A, dok je zgrada restorana iz razreda E postigla razred B.

Podravkina poslovna zgrada u novom ruhu // Foto: Marko Horvat
Podravkina poslovna zgrada u novom ruhu // Foto: Marko Horvat

Klimatizirani su proizvodni pogoni Podravke d.d. gdje su u nekoliko tvornica ugrađeni sustavi hlađenja, ventilacije i klimatizacije, bazirani na visokoučinkovitim dizalicama topline.

Napravljena je i rekonstrukcija amonijačnog rashladnog sustava mesne industrije Danica, gdje je ugrađen rashladni krug baziran na glikolu kao mediju za prijenos topline za održavanje propisanih tehnoloških uvjeta u rashladnim komorama, čime je uklonjen amonijak iz 66% radnih prostora. Ugrađena je oprema visokih energetskih karakteristika čime se smanjila potrošnja električne energije. Tehničkom inovacijom korištenja organskih nusproizvoda kao energetskog izvora, koju je u listopadu 2022. godine implementirala Podravka Lagris a.s., ostvarena je ušteda u potrošnji plina od 119 MWh u posljednja dva mjeseca 2022. Ova tehnička inovacija doprinijet će godišnjem smanjenju potrošnje plina za oko 300 MWh, čime će se sniziti i emisije CO₂.

Što biste nam poručili za kraj?

Odgovornost prema okolišu i zajednici u kojoj poslujemo predstavlja integralni dio poslovne strategije Podravke. Smatramo da je dužnost velikih kompanija, kao što je Podravka, svojim primjerom društveno odgovornog poslovanja postavljati standarde koje će slijediti i ostali sudionici na tržištu.

Nataša Mikuš Žigman i Martina Dalić
Nataša Mikuš Žigman, direktorica sektora poslovne održivosti i zelene transformacije u Podravki, i Martina Dalić, predsjednica uprave // Foto: Podravka

*Ovaj članak donosimo u sklopu projekta ‘Klikaj za zaštitu okoliša’ koji je financiran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija

Oglas

Najnovije objave

Vezane vijesti