Četvrtak, 27. siječnja 2022.

Obavijest za mještane općine Novigrad Podravski o dolasku mobilnog reciklažnog dvorišta

Svoj odvojeno prikupljeni otpad možete besplatno predati u mobilno reciklažno dvorište koje će se nalaziti na šest lokacija

Preporučujemo

Važna informacija za mještane općine Novigrad Podravski. Naime, GKP Komunalac obavještava vas da u utorak, 9. studenog, svoj odvojeno prikupljeni otpad možete besplatno predati u mobilno reciklažno dvorište koje će se nalaziti:

  • DELOVI, pored vatrogasnog doma, 7.30 – 8.30 sati
  • BOROVLJANI, pored društvenog doma, 8.45 – 9.45 sati
  • JAVOROVAC, na raskrižju ceste u nadležnosti ŽUC i ceste za Gornji Javorovac iza kućnog broja 8, 10 – 11 sati
  • SRDINAC, na raskrižju ceste Srdinac-Novigrad Podravski, nasuprot kućnog broja 21, 11.15 – 12.15 sati
  • PLAVŠINAC, pored sakupljališta mlijeka, 12.45 – 13.45 sati
  • VLAISLAV, pored društvenog doma, 14 – 15 sati

Mobilno reciklažno dvorište služi za zaprimanje manjih količina:

• problematičnog (opasnog) otpada
• plastike
• limenki
• papira
• staklene ambalaže
• starih lijekova
• starih baterija
• otpadnog motornog ulja
• zauljenih motornih filtera
• otpadnog jestivog ulja
• tekstila
• starih akumulatora
• ambalaže od boja, lakova i otapala
• EE otpad
• otpadne (prazne) ambalaže od pesticida

- Advertisement -

Najnovije objave