Subota, 18. svibnja 2024.

Odobrena sredstva za udruge i društva na području općine Novigrad Podravski

Realizacija odobrenih iznosa zavisi od aktivnosti udruga kod realizacije prijavljenih programa i projekata, te također o postotku punjenja proračuna.

- Oglas -

Javni natječaj za (su)financiranje programa i projekata javnih potreba u kulturi i sportu, te programa i projekata udruga iz područja zaštite životinja trajao je 30 dana.

Sukladno prijedlogu Povjerenstva za ocjenjivanje prijava i planiranim mogućnostima proračuna, novac je odobren za (su)financiranje 13 projekata i programa:

 •  Društvo žena Novigrad Podravski – za Dane medenjaka u Novigradu Podravskom, sudjelovanje na Prkačijadi u Virju i Picokijadi u Đurđevcu, organiziranje rekreativno terapeutskog vježbanja odobreno je 21.300 kuna.
 • Udruga vinogradara, vinara i voćara “Komarna 2001” – za PodraVINA I ZLATNA VINA 2020 i tradicijska vinogradarska baština i edukacija odobreno je 50.000 kuna.
 • Društvo hrvatskih književnika, Podravsko-prigorski ogranak – za 10. Dani Ivana Viteza Trnskog odobreno je 10.000 kuna.
 • KUD Ivan Vitez Trnski – za “Martinu Sagneru u čast- plešemo, pjevamo, slikamo, pišemo, glumimo, bilježimo i sakupljamo…” odobreno je 40.000 kuna.
 • KUD Delovi – za Tradicijska kultura i kulturna baština Delova i Općine Novigrad Podravski odobreno je 45.000 kuna.
 • Udruga žena Delovi – za Matkanje u Delovima odobreno je 10.000 kuna.
 • UDVDR Novigrad Podravski – za Očuvanje stečevina Domovinskog rata na području Općine Novigrad Podravski odobreno je 23.000 kuna.
 • Udruga mladih Novigrad Podravski – za Oživljavanje tradicije i društvenog života mladih u Novigradu Podravskom odobreno je 30.000 kuna.
 • Udruga za dobrobit i zaštitu pasa i mačaka “Šinterice dobrog srca” – za projekt zaštite i zbrinjavanja mačaka “Mačak u vreći” odobreno je 21.869 kuna.
 • SUDEUROPAISCHE TIERHILFE E.V. – za projekt osvješćivanja problema napuštenih životinja; zaštita i zbrinjavanje pasa odobreno je 40.000 kuna.
 • NK Drava Novigrad Podravski – za rad i funkcioniranje nogometnog kluba odobreno je 200.000 kuna.
 • LU Golub Novigrad Podravski – za rad i funkcioniranje lovačke udruge odobreno je 30.000 kuna.

Ugovori su sastavljeni i potpisani. Udruge i društva korisnici proračunskih sredstava u 2019.   dostavili su izvještaje s financijskom dokumentacijom o trošenju dobivenog novca. Nakon izvršenog pregleda jedna udruga je pozvana da dopuni izvještaj.

- Oglas -

“U međuvremenu smo obaviješteni da je udruga koja je prijavila projekt zaštite i zbrinjavanja pasa prestala s radom pa će vjerojatno ponovno biti raspisan javni natječaj za takav program”, istaknuo je Zdravko Brljek.

Odobreni iznosi su planirani i sadržani u općinskom proračunu, a realizacija zavisi od aktivnosti udruga kod realizacije prijavljenih programa i projekata, te također o postotku punjenja proračuna.

Oglas

Najnovije objave

Vezane vijesti