Utorak, 16. srpnja 2024.

Odobreno 3,3 milijuna kuna za sufinanciranje projekata s područja Koprivničko-križevačke županije

Novac je osiguralo Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije. Odobreno je 16 projekata na području Podravine i Prigorja

- Oglas -

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije ovog je tjedna objavilo rezultate javnog poziva za iskaz interesa za dodjelu financijskih sredstava u okviru Programa održivog razvoja lokalne zajednice za 2020. godinu.

Za područje Koprivničko-križevačke županije odobreno je 16 projekata ukupne vrijednosti 3,37 milijuna kuna.

“Cilj Programa održivog razvoja lokalne zajednice je pridonijeti održivom razvoju lokalne zajednice u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture te gospodarskoj, socijalnoj i demografskoj revitalizaciji potpomognutih područja radi uravnoteženog regionalnog razvoja svih krajeva Hrvatske”, istaknuli su iz PORA Regionalne razvojne agencije Koprivničko-križevačke županije.

- Oglas -

Javni poziv Ministarstvo je objavilo 17. veljače, a prihvatljivi podnositelji zahtjeva bile su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su u skladu s odlukom o razvrstavanju stekle status potpomognutog područja.

Sredstva su bila namijenjena za radove na izgradnji, nadogradnji, rekonstrukciji, obnovi ili adaptaciji objekata čija realizacija doprinosi povećanju standarda komunalnih i socijalnih usluga u lokalnoj zajednici te jačanju konkurentnosti i ostvarenja vlastitih razvojnih potencijala potpomognutih područja.

PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE ZA 2020. GODINU
Rd.br. OPĆINA NAZIV PROJEKTA ODOBRENO
1. ĐELEKOVEC IZGRADNJA PARKIRALIŠTA KOD GROBLJA U ĐELEKOVCU 150.000,00 kn
2. HLEBINE IZGRADNJA JASLICA U SKLOPU DJEČJEG VRTIĆA „LEPTIRIĆ“ HLEBINE 400.000,00 kn
3. NOVIGRAD PODRAVSKI IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE U NOVIGRADU PODRAVSKOM, KOPRIVNIČKA ULICA (JUŽNA STRANA) 150.000,00 kn
4. NOVO VIRJE IZGRADNJA NERAZVRSTANE CESTE DRENOVICA – ODVOJAK ŽIVKO 180.000,00 kn
5. PETERANEC REKONSTRUKCIJA JAVNE RASVJETE U NASELJIMA SIGETEC I PETERANEC                  – II. FAZA 200.000,00 kn
6. GORNJA RIJEKA IZGRADNJA ZGRADE PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE – V. FAZA 140.000,00 kn
7. VIRJE POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI DRUŠTVENOG DOMA U VIRJU I. FAZA 300.000,00 kn
8. DRNJE IZGRADNJA OBORINSKE KANALIZACIJE I BICIKLISTIČKO-PJEŠAČKE STAZE U NASELJU U DRNJU 150.000,00 kn
9. SVETI IVAN ŽABNO IZGRADNJA SEKUNDARNE VODOOPSKRBNE MREŽE 150.000,00 kn
10. PODRAVSKE SESVETE OBNOVA PROMETNICE U ULICI J.J.STROSSMAYERA U PODRAVSKIM SESVETAMA 150.000,00 kn
11. FERDINANDOVAC OBNOVA DRUŠTVENOG DOMA U FERDINANDOVCU – II. FAZA 300.000,00 kn
12. SOKOLOVAC IZGRADNJA DRUŠTVENOG DOMA U LEPAVINI – I. FAZA 400.000,00 kn
13. GOLA IZGRADNJA PJEŠAČKE STAZE U NASELJU ŽDALA 300.000,00 kn
14. LEGRAD REKONSTRUKCIJA VATROGASNOG SPREMIŠTA U LEGRADU 80.000,00 kn
15. KLOŠTAR PODRAVSKI IZGRADNJA POMOĆNE ZGRADE UZ DRUŠTVENI DOM U KOZAREVCU 170.000,00 kn
16. KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA ZAMJENA VANJSKE STOLARIJE NA OŠ FRAN KONCELAK DRNJE, PŠ JOSIP GENERALIĆ HLEBINE 150.000,00 kn
UKUPNO 3.370.000,00 kn

 

Oglas

Najnovije objave

Vezane vijesti