Nedjelja, 25. veljače 2024.

Općina Kalinovac donijela ambiciozni proračun težak 4,5 milijuna eura

Za rashode poslovanja planirano je 1.732.860,36 eura, za rashode za nabavu nefinancijske imovine 2.653.051,00 eura te za izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova 114.031,68 eura

- Oglas -

Prošlog četvrtka održana je 20. sjednica Općinskog vijeća Općine Kalinovac na kojoj je izglasan proračun Općine Kalinovac za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu.

Proračun za 2024. planira se u iznosu od 4.499.943,04 eura. Kroz proračun se razmišlja o mladima, mladim obiteljima i umirovljenicima, sportu, kulturi i udrugama, puno će se graditi i uređivati…

Za rashode poslovanja planirano je 1.732.860,36 eura, za rashode za nabavu nefinancijske imovine 2.653.051,00 eura te za izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova 114.031,68 eura.

- Oglas -

Subvencije, pomoći i donacije djeci, učenicima i studentima planirane su za 2024. godinu u iznosu od 60.153,00 eura.

Umirovljenicima za božićnice planirano je 40.000,00 eura u 2024. godini.

Za udruge, kulturu i sport s područja općine Kalinovac planirano je 118.199,00 eura.

U programu održavanja komunalne infrastrukture planiraju se sredstva za održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima, održavanje čistoće javnih površina, održavanje javnih zelenih površina, održavanje nerazvrstanih cesta i javne rasvjete.

Kroz program građenja komunalne infrastrukture u 2024. obuhvaćeno je građenje ceste zona D2-Kolodvorska, pristupna cesta u Gospodarsku zonu JUG – D2 magistrala, izgradnja ceste prema dječjem vrtiću, izgradnja dijela prometnice i komunalne infrastrukture u Gospodarskoj zoni Kalinovac JUG, izgradnja pomoćnog nogometnog igrališta i parkirališta.

- Oglas -

U planu je uređenje okoliša i dječjeg igrališta kod muzeja, uređenje dječjeg igrališta centar- park te rekonstrukcija javne rasvjete naselja Batinske, priopćili su iz općinske uprave.

Oglas

Najnovije objave

Vezane vijesti