Srijeda, 1. prosinca 2021.

Piškornica objavila otvoreni postupak javne nabave za usluge projektiranja i izvođenje radova na izgradnji RCGO-a vrijednosti oko 350 milijuna kuna

Izgradnja ovog postrojenje predstavlja važan korak i napredak u zbrinjavanju otpada u odnosu na prvotno za okoliš štetno odlaganje otpada na lokaciji Piškornica, kada se bez adekvatne zaštite, dakle gotovo "na livadu", odlagalo od 80-ih godina, preko uređenog odlagališta koje funkcionira zadnjih 15-ak godina pa sve do suvremenijeg postrojenja u kojem će se sav otpad uz zaštitu okoliša i zdravlja ljudi obraditi i učiniti inertnim

Preporučujemo

Nakon potpisivanja ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava, dovršena je izrada dokumentacije o nabavi za RCGO Piškornica pa je u petak Piškornica d.o.o. objavila otvoreni postupak javne nabave za usluge projektiranja i izvođenja radova na izgradnji Regionalnog centra za gospodarenje otpadom sjeverozapadne Hrvatske Piškornica, procijenjene vrijednosti 346.663.831,20 kuna.

Natječaj je objavljen u elektroničkom oglasniku javne nabave, kao i u bazi podataka o javnoj nabavi u EU (TED – Tenders Electornic Daily).

Otvaranje ponuda predviđeno je za 10. svibnja, ako neće biti zahtjeva za produljenje roka.

Izgradnja ovog postrojenje predstavlja važan korak i napredak u zbrinjavanju otpada u odnosu na prvotno za okoliš štetno odlaganje otpada na lokaciji Piškornica, kada se bez adekvatne zaštite, dakle gotovo “na livadu”, odlagalo od 80-ih godina, preko uređenog odlagališta koje funkcionira zadnjih 15-ak godina pa sve do suvremenijeg postrojenja u kojem će se sav otpad uz zaštitu okoliša i zdravlja ljudi obraditi i učiniti inertnim, priopćili su iz tvrtke Piškornica.

Više o svemu pročitajte OVDJE.

Takva tehnologija dokazana je u Europi i primjenjuje se u nizu europskih zemalja. Prema podacima tehnološkog časopisa specijaliziranog za zaštitu okoliša “FuturENVIRO” u 2017. godini u Europi je bilo aktivno 570 MBO postrojenja ukupnog kapaciteta obrade otpada 55 milijuna tona godišnje, od čega je 45 aktivnih postrojenja samo u Njemačkoj. Također, predviđa se da će se do kraja 2025. godine izgraditi još 120 postrojenja, među kojima je i RCGO Piškornica, dodaju iz tvrtke Piškornica.

Neovisno od uloge RCGO-a, naglašavaju, odvajanje otpada na mjestu nastanka i dalje je jako važno i nezamjenjivo jer kroz jednu takvu aktivnost svaki građanin preuzima dio odgovornosti za svoj otpad i doprinosi kružnom gospodarstvu. Osim toga, to ima za rezultat da se nakon postupka sortiranja na razini općina i gradova smanji količina neobrađenog miješanog komunalnog otpada koji komunalna društva predaju u RCGO Piškornica.

“Manje otpada predanog na obradu u RCGO jedinim dijelom utječe i na cijenu odvoza otpada za svakog građana pa će tako, osim doprinosa globalnim ekološkim i okolišnim ciljevima, odvajanjem otpada moći doprinijeti i svojim ekonomskim ciljevima, odnosno manjim utjecajem na račune za otpad unutar svojih kućnih budžeta”, zaključuju iz tvrtke Piškornica.

Najnovije objave