Utorak, 5. srpnja 2022.

​Plaćanje kazne za prometni prekršaj na ruke policajcu odlazi u povijest

Policija POS uređaje za naplatu novčanih kazni već koristi na terenu, uz naplatu kazne u gotovini

Preporučujemo

U tijeku je edukacija policajaca o načinu korištenja POS uređaja, a gotovinska naplatu prometnih kazni s početkom srpnja više neće biti moguća.

“Građani od 1. srpnja novčane kazne za prekršaje počinjene u prometu, na mjestu počinjenja prekršaja više neće moći plaćati gotovinom, već od tog datuma Ministarstvo unutarnjih poslova u potpunosti prelazi na bezgotovinsku naplatu novčanih kazni putem POS uređaja”, priopćili su iz MUP-a.

Za tu svrhu Ministarstvo unutarnjih poslova je posredstvom Središnjeg državnog ureda za razvoj digitalnog društva i Financijske agencije, nabavilo 600 POS uređaja, koji su raspoređeni po policijskim upravama u cijeloj Hrvatskoj, i to policijskim ophodnjama, motociklistima, ophodnim brodovima, ali i na međunarodne granične prijelaze i u policijske postaje.

Edukacija policajaca

U tijeku je edukacija policajaca o načinu korištenja POS uređaja, a uz brže, efikasnije i transparentno funkcioniranje na mjestu počinjenja prekršaja, odustajanjem od naplate novčanih kazni u gotovini, Ministarstvo unutarnjih poslova ispunjava preporuke iz izvješća V. evaluacijskog kruga GRECO-a, stručnog tijela Vijeća Europe specijaliziranog za sprečavanje korupcije, kojima unaprjeđuje kontrolu i nadzor postojećeg sustava plaćanja novčanih kazni policijskim službenicima te utječe na smanjenje koruptivnih rizika u policiji.

Uz to, navedenom promjenom obuhvaćene su i preporuke Samostalne službe za unutarnju reviziju MUP-a, koja je tijekom 2020. provela unutarnju reviziju na temu ‘Revizija procesa zaduživanja, oporabe i razduživanju potvrda za naplatu novčanih kazni te razduživanja sredstava od naplaćenih novčanih kazni’.

“Policija POS uređaje za naplatu novčanih kazni već koristi na terenu, uz naplatu kazne u gotovini, dok od 1. srpnja mogućnost plaćanja kazne u gotovini više uopće neće postojati”, naglasili su iz MUP-a.

Građaninu koji, putem POS uređaja, plati novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja uručit će se potvrda da su novčana kazna i troškovi postupka plaćeni, i slip o obavljenoj transakciji putem POS uređaja.

Plaćanjem novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja za prekršaj za koji je kao kazna propisana samo novčana kazna do 2000 kuna za fizičku i odgovornu osobu u pravnoj osobi, do 5000 kuna za okrivljenika fizičku osobu obrtnika i fizičku osobu koja se bavi drugom samostalnom djelatnošću i do 15.000 kuna za pravnu osobu i s njom izjednačene subjekte, iznos kazne umanjuje se za polovicu iznosa.

“Ako građanin želi platiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja, ali to nije u mogućnosti učiniti jer nema karticu kod sebe, nema dovoljno sredstava na računu ili nekog drugog razloga, policijski službenik će mu uručiti obavijest o počinjenom prekršaju. U tom slučaju, smatrat će se da je novčana kazna naplaćena na mjestu počinjenja prekršaja ako građanin kaznu, umanjenu za polovicu iznosa, plati u roku od tri dana od primitka obavijesti o prekršaju te dokaz o izvršenoj uplati dostavi tijelu koje je utvrdilo prekršaj”, navode iz MUP-a.

U slučaju da građanin ne želi na mjestu počinjenja prekršaja platiti novčanu kaznu, bit će mu izdan obavezni prekršajni nalog te će se smatrati da je kazna u cijelosti plaćena ako građanin kojem je izdan obavezni prekršajni nalog u roku od osam dana od dana pravomoćnosti prekršajnog naloga plati 2/3 izrečene novčane kazne.

- Advertisement -

Najnovije objave