Petak, 3. veljače 2023.

Prijavite se na fotografski natječaj Lekom grada i osvojite nagradu

Fotografije mogu uključivati prirodu, kulturu, poljoprivredu, turizam, građevine koje na najbolji način mogu prikazati ljepotu Legrada

Preporučujemo

Trgovačko društvo Lekom grad otvara fotografski natječaj za otkup autorskih prava na fotografije u svrhu izrade razglednica.

Pozivaju se svi zainteresirani da se uključe i pošalju svoje fotografije ušća Mure i Drave, Šoderice, ornitološkog rezervata Velikog Pažuta i ostalih motiva specifičnih za Općinu Legrad.

Fotografije mogu uključivati prirodu, tradiciju, kulturnu baštinu, poljoprivredu, turizam, građevine i ostale kategorije koje na najbolji način mogu prikazati ljepotu općine Legrad.

Pristigle fotografije koristit će se u svrhu promocije i jačanja prepoznatljivosti općine Legrad izradom razglednica na kojima će biti navedeno ime autora fotografije, a natječaj je otvoren od 5. ožujka do 5. travnja.

Sudionici natječaja mogu biti sve osobe koje se amaterski ili profesionalno bave fotografijom, bez obzira na prebivalište, spol, nacionalnu ili bilo koju drugu pripadnost, starije od 18 godina, a svaki sudionik ima pravo poslati tri fotografije.

Fotografije se šalju na adresu elektroničke pošte lekomgrad@gmail.com s naznakom lokacije na kojoj je fotografija snimljena, imenom, prezimenom i adresom autora, godinom rođenja, adresom elektroničke pošte te brojem telefona.

Propisana veličina fotografije je minimalno 2000 px po širini, a prijavljene fotografije moraju biti u JPG ili JPEG formatu.

Autori/ice nagrađenih fotografija bit će zamoljeni/e dostaviti ih u punoj rezoluciji. Obrada fotografija dopuštena je do mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja.

Četiri odabrane fotografije bit će otkupljene od autora u iznosu od 1000 kuna te biti korištene za izradu razglednica.

Ime autora će biti navedeno na pozadini razglednice. Sva autorska prava na ostale poslane fotografije ostaju u vlasništvu autora, ali Općina Legrad zadržava pravo korištenja svih prijavljenih fotografija, te se obvezuje da će prilikom objavljivanja svih prijavljenih fotografija u tiskanom i elektronskom izdanju, fotografije potpisivati imenom i prezimenom autora.

- Advertisement -

Najnovije objave

Vezane vijesti