Nedjelja, 27. studenoga 2022.

lekom grad

Čuvanje tradicije: na ulazu u Legrad podignut majuš

Na ulazu u Legrad, kod kuće Eko Legrada, zaposlenici Lekom grad i članovi Ekološke udruge Legrad postavili su i okitili majuš, mlado razlistalo drvo,...

Lekom grad nabavio novi stroj za održavanje Šoderice

Nakon provedenog postupka javne nabave, nova zero turn kosilica Ferris IS 2100 Z isporučena je poduzeću Lekom grad koja je u vlasništvu Općine Legrad. Kosilicu...

Prijavite se na fotografski natječaj Lekom grada i osvojite nagradu

Trgovačko društvo Lekom grad otvara fotografski natječaj za otkup autorskih prava na fotografije u svrhu izrade razglednica. Pozivaju se svi zainteresirani da se uključe i...

Najnovije objave