Petak, 22. rujna 2023.

Prijavite štete od mraza u općinama Mali Bukovec i Veliki Bukovec

Niske temperature u razdoblju od 2. do 8. travnja nanijele su znatne štete trajnim nasadima, vinogradima i drugim kulturama

- Advertisement -

Obavještavaju se građani da je 9. travnja župan Varaždinske županije Radimir Čačić proglasio prirodnu nepogodu od mraza i za područje grada Ivanca.

Niske temperature u razdoblju od 2. do 8. travnja nanijele su znatne štete trajnim nasadima, vinogradima i drugim kulturama.

Vlasnici, odnosno korisnici zemljišta, koje je zahvaćeno prirodnom nepogodom od mraza, a koje se nalazi na području Općine Mali Bukovec i Općine Veliki Bukovec i imaju štetu 30 posto i više, pozvani su da štetu prijave na propisanom obrascu.

- Advertisement -

S obzirom na izvanredne okolnosti uzrokovane pandemijom koronavirusa, korisnici zemljišta pozivaju se da Obrazac prijave štete (PN) dostave putem e-mail-a: juo@mali-bukovec.hr ili predajom u poštanski sandučić na ulazu u prostorije Općine Mali Bukovec, Mihovila Pavleka Miškine 14, do 20. 04. 2020. godine.

Uz prijavu štete potrebno je priložiti presliku osobne iskaznice, odnosno osobni identifikacijski broj i broj tekućeg računa banke u slučaju isplate naknade štete od elementarne nepogode.

Ujedno, potrebno je priložiti i broj katastarske čestice na kojoj je došlo do štete (ispis posjedovnog lista iz katastarskih evidencija) te vrstu i količinu nasada/kultura.

Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda naknadno će od vlasnika/korisnika zemljišta, koji prijave štetu, zatražiti gore navedene dokumente/ podatke, ako isti ne budu priloženi obrascu prijave štete.

Vlasnici, odnosno korisnici zemljišta koji imaju osigurane usjeve kod osiguravajućeg društva, štetu prijavljuju osiguravajućem društvu, i to na osnovu ranije spomenute Odluke o proglašenju prirodne nepogode od mraza za područje Varaždinske županije.

- Advertisement -

Nakon što vlasnici podnesu prijavu o nastanku štete, Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda dužno je sve prijave unijeti u Registar šteta, a konačna procjena mora biti upisana u Registar šteta najkasnije u roku od 50 dana od proglašenja elementarne nepogode, kako bi isto bilo dostavljeno Državnom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarne nepogode i Ministarstvu poljoprivrede sa zahtjevom za ublažavanje i otklanjanje posljedica od elementarne nepogode u redovitom postupku.

Obrazac prijave štete (PN)

- Advertisement -

Najnovije objave

Vezane vijesti