Četvrtak, 11. kolovoza 2022.

Prvu potporu za rješavanje stambenog pitanja u Kalinovcu dobila mlada obitelj Đođ

Pravo na potpore ostvaruju mlade obitelji kod kojih je barem jedan supružnik ili izvanbračni drug mlađi od 35 godina, a mogu ih ostvariti i samohrani roditelji koji su mlađi od 35 godina

Preporučujemo

U sklopu program mjera poticanja rješavanja stambenog pitanja mladih obitelji Općina Kalinovac dodijelila je prvu potporu.

Obitelj Đođ prva je mlada obitelj koja je dobila potporu, a ugovor o dodjeli potpore u iznosu od 40.000 kuna s Markom Đođom potpisao je načelnik Općine Kalinovac Darko Sobota.

Programom je obuhvaćeno pet mjera koje mladim obiteljima nude pogodnosti u rješavanju stambenog pitanja, a obitelj Đođ ostvarila je potporu za kupnju stana ili kuće koji nisu u vlasništvu Općine. U sklopu te mjere predviđeno je sufinanciranje 20 posto troškova, a najviše do 40.000 kuna.

Obitelj Đođ i načelnik Zdravko Sobota
Obitelj Đođ i načelnik Zdravko Sobota // Foto: Općina Kalinovac

Cilj programa je zaustaviti loš trend s demografskom slikom te zadržati mlade obitelji na području općine i privući nove.

Za ovu je godinu u proračunu osigurano 300.000 kuna za program u sklopu kojeg se nude i mjere za kupnju građevinskog zemljišta, kuće ili stana u vlasništvu Općine, a cijena koju odredi sudski vještak umanjit će se za 25 posto.

Za kupnju građevinskog zemljišta koje nije u vlasništvu Općine, mladim će obiteljima iz općinskog proračuna biti pokriveno 40 posto troškova, a najviše do 20.000 kuna.

Programom su predviđene i potpore za rekonstrukciju stanova ili kuća u kojima se osigurava novi ili poboljšava postojeći stambeni prostor. Za rekonstrukciju i nadogradnju potpora će iznositi 20 posto troškova, a najviše do 20.000 kuna. Za ulaganje u izgradnju kuća potpora iznosi 20 posto prihvatljivih troškova, a najviše do 40.000 kuna.

Pravo na potpore ostvaruju mlade obitelji kod kojih je barem jedan supružnik ili izvanbračni drug mlađi od 35 godina, a mogu ih ostvariti i samohrani roditelji koji su mlađi od 35 godina.

- Advertisement -

Najnovije objave