Četvrtak, 28. rujna 2023.

Rotary klub Ludbreg nagrađuje najbolje srednjoškolce i studente, evo uvjeta natječaja

Pravo natjecanja za nagrade imaju učenici srednjih škola i redovni studenti dodiplomskog, diplomskog, stručnog, odnosno integriranog studija te kandidati poslijediplomskog studija (specijalistički, doktorski) za prošlu akademsku godinu s prebivalištem na području grada Ludbrega i općina Mali Bukovec, Martijanec, Sveti Đurđ i Veliki Bukovec

- Advertisement -

Fond za nagrađivanje izvrsnosti Rotary kluba Ludbreg radi nagrađivanja najboljih srednjoškolaca i studenata s područja grada Ludbrega i općina Mali Bukovec, Martijanec, Sveti Đurđ i Veliki Bukovec raspisao je natječaj za dodjelu “Godišnje nagrade za izvrsnost Rotary kluba Ludbreg za 2021. godinu”.

Natječaj se raspisuje za školsku i akademsku 2019./2020. godinu u obliku novčanih nagrada za slijedeće kategorije:

  1. dvije nagrade za najbolje učenike srednje škole – gimnazije i umjetničke srednje škole u iznosu od po 1000 kuna,
  2. dvije nagrade za najbolje učenike srednjih strukovnih škola s četverogodišnjim trajanjem u iznosu od po 1000 kuna,
  3. dvije nagrade za najbolje učenike srednjih strukovnih škola s trogodišnjim trajanjem kojima se stječe SSS u iznosu od po 1000 kuna,
  4. šest nagrada za najbolje redovne studente dodiplomskog, diplomskog, stručnog, odnosno integriranog studija u iznosu od po 1500 kuna,
  5. jedna nagrada za poslijediplomski studij (specijalistički, doktorski) u iznosu od 2000 kuna.

Pravo natjecanja za nagrade imaju učenici srednjih škola i redovni studenti dodiplomskog, diplomskog, stručnog, odnosno integriranog studija te kandidati poslijediplomskog studija (specijalistički, doktorski) za prošlu akademsku godinu s prebivalištem na području grada Ludbrega i općina Mali Bukovec, Martijanec, Sveti Đurđ i Veliki Bukovec, koji imaju trajno mjesto boravišta u gradu Ludbregu ili navedenim općinama duže od dvije godine, ili koji su ondje rođeni i živjeli duže od 10 godina, a pohađaju bilo koji studij u Hrvatskoj ili svijetu.

- Advertisement -

Natječaj je otvoren do 10. travnja 2021. godine do 18 sati. Prijave koje ne stignu do tog roka na adresu Rotary kluba neće se razmatrati.

U prijavi na natječaj treba navesti točnu adresu, broj telefona, e-mail i OIB kandidata. Kandidati trebaju uz prijavu na natječaj dostaviti prijepis ocjena i druge dokumente na temelju kojih će biti vrednovani. Ocjene se odnose za završeni razred, odnosno godinu fakulteta prošle 2019./2020. školske/akademske godine koju je kandidat završio.

Popis dokumentacije za kandidate – učenike srednjih škola:

a) preslika ocjena završenog razreda srednje škole u školskoj godini 2019./2020.
b) uspjesi u dodatnim aktivnostima (natjecanje u znanju, javni nastupi, izložbe i dr.)
c) životopis.

Popis dokumentacije za kandidate – studente:

- Advertisement -

a) preslika ocjena iz završene godine studija za akademsku godinu 2019./2020.
b) dodatne aktivnosti i uspjesi (službena natjecanja, objavljeni radovi, izložbe, javni nastupi i dr.)
c) starost kandidata
d) životopis
e) dekanova nagrada
f) rektorova nagrada.

Popis dokumentacije za kandidate – studente poslijediplomskog studija (specijalistički, doktorski):

a) starost kandidata do 28 godina – dokaz o starosti – preslika osobne iskaznice
b) preslika ocjena poslijediplomskog studija
c) popis objavljenih znanstvenih i stručnih radova (kategorija a1, a2, a3)
d) dekanova nagrada
e) rektorova nagrada
f) životopis.

Kandidati će biti pismeno na e-mail izviješteni o rezultatima natječaja u roku od sedam dana od dana zaključenja natječaja. Svaka osoba za vrijeme školovanja može dobiti samo jedanput nagradu u istoj kategoriji. Odluka o dodjeli nagrada bit će javno obznanjena prigodom svečanog uručivanja nagrada.

Prijave se podnose u zatvorenoj kuverti na adresu: Rotary klub Ludbreg, Fond za nagrađivanje izvrsnosti, Trg Svetog Trojstva 27, 42230 Ludbreg.

Sve ostale obavijesti mogu se dobiti na brojeve mobitela 091/191-1993 ili 091/560-8097.

- Advertisement -

Najnovije objave

Vezane vijesti