Ponedjeljak, 20. ožujka 2023.

biološka obrada

Pri kraju radovi na izgradnji i opremanju kompostane na reciklažnom dvorištu u Đurđevcu

Do sada su na đurđevačkom reciklažnom dvorištu izgrađene hale za biološku obradu odvojeno sakupljenog otpada minimalnog kapaciteta 2000 tona godišnje, a ovih su dana...

Najnovije objave