Utorak, 4. listopada 2022.

depresija

Sve više liječnika i medicinskih sestara ima simptome burnouta, anksioznosti i depresije

Istraživanje provedeno među zdravstvenim radnicima u respiracijskim centrima u Zagrebu i Splitu pokazalo je da u pandemiji covida sve više liječnika i medicinskih sestara...

Najnovije objave