Srijeda, 22. ožujka 2023.

đurđa martinuš

Udruga žena s bolestima dojke Narcise Đurđevac nastavlja s humanitarnim radom i brojnim aktivnostima

Udruga žena s bolestima dojke Narcise Đurđeva u prostorima Doma kulture u Đurđevcu održanla je redovnu godišnju skupštinu kojoj je uz prisutne članove udruge...

Najnovije objave