Četvrtak, 30. lipnja 2022.

opg

Prijavite se na neku od čak 13 mjera Grada Đurđevca za poticanje poljoprivrede i turizma na OPG-ovima

Grad Đurđevac kontinuirano ulaže u poljoprivredu i u razvoj svojih turističkih sadržaja koji privlače sve više gostiju te se već pozicionirao na turističkoj karti...

Najnovije objave