Četvrtak, 28. listopada 2021.

predškolski odgoj

Država pomogla rad vrtića u Malom Bukovcu, Općina ima planove za proširenje kapaciteta

Središnji državni ured za demografiju i mlade i ove je godine općinama indeksa razvijenosti od I. do IV. skupine dodijelio financijsku potporu za održavanje...

Najnovije objave