Srijeda, 21. veljače 2024.

silvija čavić

Buduće sjedište Obiteljskog centra bit će u koprivničkom Kampusu

U prostorijama Centra za socijalnu skrb Koprivnica održan je sastanak projektnih timova u okviru provedbe projekata „Uspostava Podružnice obiteljskog centra Centra za socijalnu skrb...

Najnovije objave