Utorak, 18. lipnja 2024.

smjena od 24 sata

Javna vatrogasna postrojba Koprivnica ponovno u smjenama od 24 sata

Javna vatrogasna postrojba Koprivnica od 1. rujna ponovno je uvela privremeno radno vrijeme od 24 sata, odnosno smjene 24/72 sata u operativnom dijelu, odnosno...

Najnovije objave