Ponedjeljak, 2. listopada 2023.

termalni zamagljivač

PAŽNJA Važna obavijest o dezinsekciji komaraca na području Križevaca

Služba za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju Veterinarskog zavoda Križevci će na zahtjev Grada Križevci, a sukladno operativnom planu, provesti mjere suzbijanja komaraca dana u...

Najnovije objave