Utorak, 4. listopada 2022.

termo fasada

Grad Đurđevac potiče uređenje pročelja na zgradama

Vijećnici su na 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Đurđevca jednoglasno usvojili dopunu programa mjera poticanja gradnje i obnove kuća kojim se utvrđuju uvjeti za...

Najnovije objave