Utorak, 9. kolovoza 2022.

Grad Đurđevac potiče uređenje pročelja na zgradama

Programom je obuhvaćena dopuna vezana za uređenje pročelja za višestambene zgrade na kojima ne postoji termo fasada

Preporučujemo

Vijećnici su na 15. sjednici Gradskog vijeća Grada Đurđevca jednoglasno usvojili dopunu programa mjera poticanja gradnje i obnove kuća kojim se utvrđuju uvjeti za korištenje subvencija.

Kako je obnjavila gradska uprava, programom je obuhvaćena dopuna vezana za uređenje pročelja za višestambene zgrade na kojima ne postoji termo fasada.

– Dosta upita koji su stigli u Grad vezano je za uređenje fasade na stambenim zgradama. Nakon što smo donijeli mjeru za sufinanciranje fasade za obiteljske kuće u iznosu 10 tisuća kuna, sada u program dodajemo i novu mjeru za višestambene zgrade gdje se subvencionira uređenje fasade u iznosu od pet tisuća kuna po svakom posebnom dijelu odnosno stambenoj jedinici u zgradi. Ove mjere mogu se koristiti uz uvjet da se ne koriste druge mjere od strane grada, APN-a ili Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ove mjere mogu koristiti svi građani, a ne samo mlade obitelji s djecom – rekao je predsjednik Gradskog vijeća Đurđevca Željko Lacković.

- Advertisement -

Najnovije objave