Četvrtak, 29. rujna 2022.

tradicijske vrijednosti

U kreativnom izlogu udruge Podravska gruda Ruža Bakovljanec iz Rasinje prezentira svoje radove

Ruža Bakovljanec iz Rasinje, rasla je s ljubavlju prema tradicijskim vrijednostima, a jedna od tih bio je vez koji je njegovala njena majka s...

Najnovije objave