Srijeda, 24. travnja 2024.

upisi u vrtić

Đurđevac: počeli upisi u dječji vrtić Maslačak

U dječjem vrtiću Maslačak Đurđevac započinju upisi djece u vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2020./2021., a zamolbe za upis djece će se zaprimati...

Obavijest o upisu u dječji vrtić Zrno u Virju

Na temelju odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Zrno Virje upisi djece predškolske dobi (od navršenih godinu dana pa do polaska u školu) za pedagošku...

Najnovije objave