Srijeda, 29. studenoga 2023.

vodoopskrba vode

Obavijest o obvezi priključenja postojećih građevina na javni sustav vodoopskrbe i odvodnje u naselju Draganovec

Temeljem članka 55. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19 ) Koprivničke vode obavještavaju sve vlasnike, odnosno druge zakonite posjednike građevina koje se nalaze na...

Najnovije objave