Ponedjeljak, 5. prosinca 2022.

U Hrvatskoj do sada 139 prijava sumnji na nuspojave cjepiva protiv koronavirusa

Prema analizi prijavljenih nuspojava HALMED-u, u starijoj populaciji zabilježen je manji broj nuspojava te one nisu bile teške

Preporučujemo

Hrvatska agencija za lijekove (HALMED) objavila je da je dosad zaprimila ukupno 139 prijava sumnji na nuspojave cjepiva protiv Covida-19.

“Ozbiljnost nuspojava je do sada ocijenjena za njih 116, pri čemu je 20 posto prijava ocijenjeno ozbiljnima, a 80 posto prijava predstavljaju ne-ozbiljne nuspojave”, navodi HALMED na svojim mrežnim stranicama.

Najčešće prijavljene nuspojave odnosile su se na lokalne reakcije, odnosno bol i oticanje na mjestu primjene cjepiva, zatim glavobolju, povišenu tjelesnu temperaturu, umor, slabost, zimicu/tresavicu i mučninu.

Riječ je o očekivanim nuspojavama, koje se često javljaju, slične su nuspojavama drugih cjepiva te su najčešće blagog do umjerenog intenziteta i prolaze spontano kroz nekoliko dana ili uz primjenu simptomatske terapije (primjerice, hladni oblozi, lijekovi sa snižavanje povišene tjelesne temperature i lijekovi protiv bolova).

Među ozbiljnim nuspojavama najčešće su zabilježene reakcije preosjetljivosti (osam prijava) koje su se manifestirale kao osip, svrbež i koprivnjača nedugo nakon primjene cjepiva, zbog čega su primijenjeni antialergijski lijekovi i nakon čega je u svim slučajevima došlo do oporavka. Radilo se o odraslim osobama mlađe do srednje životne dobi.

Prema analizi prijavljenih nuspojava HALMED-u, u starijoj populaciji zabilježen je manji broj nuspojava te one nisu bile teške, što je u skladu s podacima iz kliničkih ispitivanja. HALMED nije zaprimio niti jednu prijavu sumnje na nuspojavu sa smrtnim ishodom.

Zaprimljene su dvije prijave neželjenih događaja, odnosno događaja koji su vremenski povezani s primjenom cjepiva a za koje nema uzročno-posljedične povezanosti s primjenom cjepiva.

Riječ je o neželjenim događajima sa smrtnim ishodom u osoba starije životne dobi s teškim zdravstvenim stanjem. U oba navedena slučaja kao uzrok smrti utvrđeno je zatajenje srca.

Dodatno je zaprimljena i jedna prijava medikacijske pogreške, koja nije dovela do pojave nuspojave.

HALMED je izvijestio i kako je Europska agencija za lijekove (EMA) zaprimila od Norveške agencije za lijekove (NOMA) obavijest ocjeni slučajeva fatalnog ishoda kod starijih osoba koje su primile cjepivo Comirnaty protiv bolesti Covid-19 proizvođača Pfizer i BioNTech u Norveškoj.

Riječ je o osobama starijima od 80 godina, oslabljenog zdravstvenog stanja.

U Hrvatskoj prijave sumnji na nuspojave cjepiva zaprimaju HALMED i Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a kod sumnji se na temelju međunarodno utvrđenim znanstvenim kriterijima procjenjuje povezanost između primjene pojedinog lijeka i pojave pojedine nuspojave.

Informacije o nuspojavama evidentiraju se u nacionalnim bazama, kao i u europskoj i svjetskoj bazi nuspojava, te se koriste pri kontinuiranom praćenju sigurnosti primijenjenih cjepiva.

- Advertisement -

Najnovije objave

Vezane vijesti