Utorak, 28. rujna 2021.

U Jastrebarskom održana velika nacionalna vježba interventnih timova Crvenog križa

Cilj vježbe je bio pripremiti sve članove interventnih timova na kvalitetan odgovor na krizne situacije te izgradnju samodostatnosti svakog pojedinca, ali i tima u cjelini

Preporučujemo

U Jastrebarskom je od 9. do 12. rujna 2021. godine održana velika Nacionalna vježba „Jastrebarsko 2021.“ u kojoj su sudjelovali pripadnici županijskih interventnih timova društava Crvenog križa iz cijele Hrvatske.

Interventni tim Društva Crvenog križa Koprivničko-križevačke županije na vježbi bio je u sastavu Kristijan Kolarek, Zvonimir Šašek i Stjepan Lončar iz GDCK Koprivnica, Davor Japec iz GDCK Križevci i Franjo Huđek iz GDCK Đurđevac.

Iskustvo i znanje stečeno u stvarnim katastrofama, od poplave u Gunji, izbjegličke krize do potresa na Baniji, u kojima su svi oni sudjelovali, pridonijelo je uspješnom sudjelovanju članova ŽIT-a na vježbi o čemu govore i izvrsne ocjene za sve članove.

Na vježbi, koja se održavala o temi potresa, sudjelovalo je 16 županijskih interventnih timova s više od 120 sudionika, a za cijelo vrijeme trajanja sudionici su se suočavali sa situacijama koje se događaju u realnim krizama i katastrofama.

Cilj vježbe je bio pripremiti sve članove interventnih timova na kvalitetan odgovor na krizne situacije te izgradnju samodostatnosti svakog pojedinca, ali i tima u cjelini, izvijestili su iz županijskog Društva Crvenog križa.

Najnovije objave