Petak, 22. rujna 2023.

Unatoč situaciji s koronavirusom, investicije u Velikom Bukovcu nisu stale

Vijećnici su, među ostalim, usvojili ovogodišnji plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Veliki Bukovec.

- Advertisement -

Zbog pandemije koronavirusa i ograničenja kretanja, sjednica Općinskog vijeća Općine Veliki Bukovec u četvrtak je održana na daljinu.

Vijećnici su, među ostalim, usvojili ovogodišnji plan djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Veliki Bukovec.

Općina je izradila procjenu rizika od velikih nesreća, a na temelju utvrđenih rizika planirat će se preventivne mjere, educirati stanovništvo, odnosno pripremati eventualni odgovor na prirodnu nepogodu, katastrofu ili veliku nesreću.

- Advertisement -

Na području Općine Veliki Bukovec u posljednjih 10 godina proglašene su prirodne nepogode uslijed suše i mraza, kao i obilnih oborina s ograničenim učincima plavljenja.

Analizom sustava utvrđeno je da su raspoložive snage civilne zaštite Općine Veliki Bukovec dostatne za saniranje šteta nastalih kao posljedica evidentiranih rizika prirodnih nepogoda.

– Općina Veliki Bukovec svake godine unaprjeđuje sustav civilne zaštite na području općine i to kontinuiranim osposobljavanjem snaga civilne zaštite, educiranjem stanovništva o mogućim opasnostima od evidentiranih rizika i provođenjem vježbi kako bi svi sudionici civilne zaštite bili upoznati sa svojim aktivnostima u slučaju mogućih rizika na području općine – kazao je načelnik Franjo Vrbanić.

Franjo Vrbanić, načelnik Općine Veliki Bukovec
Franjo Vrbanić, načelnik Općine Veliki Bukovec // Foto: Zvonimir Markač

Dodao je da Općina ulaže u snage civilne zaštite, osiguravajući im financijsku pomoć pri nabavci opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja imovine, gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva.

Na sjednici je usvojen i pravilnik o provedbi jednostavne nabave Općine Veliki Bukovec u planiranju, pripremi, provedbi i ugovaranju nabava roba i usluga te provedbi projektnih natječaja procijenjene vrijednosti do 200.000 kuna te radova procijenjene vrijednosti do 500.000 kuna za koje nije obvezno provoditi postupke javne nabave propisane Zakonom o javnoj nabavi.

- Advertisement -

A da unatoč situaciji vezano uz pandemiju koronavirusa investicije nisu stale potvrđuje i odluka o ulaganju odnosno modernizaciji prometnica.

– Riječ je o pokretanju jednostavne javne nabave izvođenja radova na modernizaciji centra naselja u Velikom Bukovcu, čija procijenjena vrijednost bez PDV-a iznosi 241.000 kuna. Pokreće se i postupak jednostavne javne nabave za izvođenje radova na izgradnji WiFi mreže na području općine, u okviru programa Wifi4EU, vrijednosti 111.000 kuna bez PDV-a. Sredstva su osigurana u općinskom proračunu za 2020. godinu – pojasnio je Vrbanić.

Vijećnici su prihvatili i izvješće o utrošku sredstava ostvarenih od zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Općine Veliki Bukovec u 2019. godini. Ostvarena sredstva od zakupa iznosila su 43.827 kuna, a najvećim su dijelom utrošena na održavanje bankina na poljskim putevima te manjim dijelom na održavanje tih puteva, odnosno za subvencije poljoprivrednicima.

- Advertisement -

Najnovije objave

Vezane vijesti