Srijeda, 4. listopada 2023.

Značajna investicija na Šoderici: od poučne staze i vidikovca do dječjih igrališta i električnih bicikala

Cilj projekta je valorizirati prirodnu baštinu na području općine Legrad na održiv način radi doprinosa društveno-gospodarskom razvoju, povećanju broja posjetitelja i atraktivnosti područja prirodne baštine te uspostave sustava upravljanja posjetiteljima.

- Advertisement -

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Promicanje održivog razvoja prirodne baštine Općine Legrad, koji se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj, potpisan je 19. srpnja 2018. godine.

Ugovor je potpisan od strane Ministarstva regionalnog razvoja kao upravljačkog tijela, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije kao posredničkog tijela i Općine Legrad kao korisnika bespovratnih sredstava iz Fondova.

Iznos sufinanciranja iznosi 3.668.996,42 kuna, dok ukupna vrijednost projekta iznosi 4.839.671,00 kuna.

- Advertisement -

Vrijeme trajanja projekta je 46 mjeseci, od 1. veljače 2017. godine do 1. siječnja 2021. godine.

Općina Legrad provodi projekt u partnerstvu s PORA-om, Regionalnom razvojnom agencijom Koprivničko-križevačke županije i Javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Koprivničko-križevačke županije.

Cilj projekta je valorizirati prirodnu baštinu na području općine Legrad na održiv način radi doprinosa društveno-gospodarskom razvoju, povećanju broja posjetitelja i atraktivnosti područja prirodne baštine te uspostave sustava upravljanja posjetiteljima.

Potencijal projektnog područja leži u tome što općina Legrad pripada regionalnom parku Mura Drava, a jezero Šoderica, koje se nalazi unutar općine Legrad i dio je projekta, dio je mreže Natura 2000 i označeno je kao područje očuvanja značajno za ptice te vrste i stanišne tipove.

Aktivnosti na projektu su uređenje poučne staze na Šoderici u ukupnoj dužini od 1,5 kilometara, koja će započinjati vidikovcem s koje će posjetitelji moći promatrati floru i faunu, ali će se olakšati i redovan monitoring koji obavlja Javna ustanova.

- Advertisement -

Sama staza će biti napravljena od betonskih opločnika i materijala koji se mogu reciklirati.

Staza se nastavlja uz jezero te će uz nju biti postavljena energetski učinkovita javna rasvjeta te urbani sadržaji (klupe i koševi za smeće).

Staza završava s vidikovcem na završnoj točki staze, a između početnog i završnog dijela staze bit će, na ukupno 10 lokacija, postavljene ploče s informacijama o bioraznolikosti projektnog područja. Kako bi se privukli i posjetitelji s djecom, opremit će se i dva dječja igrališta.

 

Kako bi se upravljalo brojem posjetitelja na način koji neće dovesti do devastacije prirodne baštine, jedna od aktivnosti je izrada Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima kojim će se moći utvrditi metoda praćenja posjetitelja.

Tijekom provedbe projekta provest će se radionice za posjetitelje i sudionike na teme vezane uz bioraznolikost projektnog područja kako bi se potaknuo interes stanovništva.

Izradit će se i Studija valorizacije prirodnih vrijednosti kako bi se utvrdilo postojanje biljnih i životinjskih vrsta koje obitavaju na jezeru te će se sukladno tome predložiti smjernice za njihovu zaštitu.

Kako bi se promoviralo novo odredište, izradit će se web stranica projekta, promotivna reportaža, brošura projektnog područja, edukativni letak za posjetitelje te slikovnice za djecu s biljkama i životinjama projektnog područja.

Kako bi se povećala posjećenost područja, planirana je nabava deset električnih bicikala za posjetitelje koji će moći birati hoće li poučnu stazu razgledati pješice ili biciklom te će omogućiti i posjetiteljima starije životne dobi da se educiraju o prirodnoj baštini.

Osim bicikala, predviđena je i nabava hibridnog automobila za prijevoz posjetitelja po poučno-tematskoj ruti, ali i okolnim odredištima prirodne baštine na području općine Legrad (npr. razgled biosfernog rezervata Mura-Drava-Dunav).

U sklopu projekta zaposlit će se i jedna osoba koja će biti zadužena za održavanje odredišta prirodne baštine, prijevoz posjetitelja, brojanje posjetitelja (vozila) te za obavljanje ostalih poslova na projektnom području prema potrebi.

- Advertisement -

Najnovije objave

Vezane vijesti