Petak, 24. svibnja 2024.

Zdravko Petras otkrio sve o velikom projektu Aglomeracija Koprivnica

Procijenjena vrijednost cijelog projekta Aglomeracija Koprivnica na temelju Studije izvedivosti prihvaćene od strane Jaspersa, Hrvatskih voda, Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije iznosi 410 milijuna kuna, ističe predsjednik uprave Koprivničkih voda.

- Oglas -

Zdravko Petras, predsjednik uprave Koprivničkih voda, za portal Klikaj.hr ekskluzivno je otkrio sve o velikom projektu Aglomeracija Koprivnica, što on obuhvaća, kolika mu je vrijednost, kada će radovi započeti, a kada bi trebali biti dovršeni, možemo li računati na veće račune za vodu i odvodnju i još puno toga drugoga.

Pred Vama je potpisivanje Ugovora o sufinanciranju projekta Aglomeracija Koprivnica. Što je ustvari aglomeracija i što projekt predstavlja našem kraju?

Sam pojam aglomeracija, koji je mnogima nepoznatog značenja, predstavlja obuhvat nekog područja sa sustavom javne odvodnje i s pročistačem otpadnih voda na kojem se prikupljene otpadne vode pročišćavaju na ekološki prihvatljiv način i nakon pročišćavanja ispuštaju u prihvatljiv vodotok odnosno rijeku. To je pojam proizašao iz Zakona o vodama i Zakona i vodnim uslugama prema kojem su Koprivničke vode d.o.o. registrirane kao Javni isporučitelj vodnih usluga na svojem uslužnom području koje se sastoji od vodoopskrbnog područja s dva vodocrpilišta i 600 kilometara vodoopskrbnih cjevovoda i područjem Aglomeracije Koprivnica koja se sastoji od 276 kilometara kanalizacijskih cjevovoda kojima se prikupljena otpadna voda dovodi na pročistač otpadnih voda u Herešinu.

- Oglas -

‘Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture Aglomeracije Koprivnica’ ili često skraćeno kažemo projekt Aglomeracija Koprivnica projekt je kojim Koprivničke vode d.o.o. kao korisnik projekta i partneri u projektu Grad Koprivnica i Općine Drnje, Đelekovec, Hlebine, Peteranec, Rasinja i Koprivnički Bregi planiraju na području aglomeracije Koprivnica uz značajno sufinanciranje Europske unije, te nacionalnih izvora izgraditi novu kanalizacijsku mrežu s novih 27 prepumpnih stanica i rekonstruirati dio dotrajale kanalizacijske mreže na području grada Koprivnice, u ukupnoj duljini od skoro 100 kilometara. Također, projektom se planira izgraditi nova vodovodna mreža i rekonstruirati dio dotrajale vodovodne mreže na širem području Koprivnice u ukupnoj duljini od preko 30 kilometara.

Uz proširenje i rekonstrukciju mreže odvodnje i vodoopskrbe projektom je planirano i opremanje Koprivničkih voda novim strojevima i opremom za kvalitetno upravljanje i održavanje postojeće i buduće izgrađene mreže odvodnje i vodoopskrbe.

Odakle je osiguran novac za aglomeraciju? Tko ju plaća i koliko?

Procijenjena vrijednost cijelog projekta Aglomeracija Koprivnica na temelju Studije izvedivosti prihvaćene od strane Jaspersa, Hrvatskih voda, Ministarstva zaštite okoliša i energetike i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova europske unije iznosi 410 milijuna kuna.

Potpisivanjem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovora o sufinanciranju projekta Aglomeracija Koprivnica zatvorit ćemo financijsku konstrukciju za sprovedbu investicije prema kojoj će se projekt sufinancirati s 283,8 milijuna kuna ili 69,2 % bespovratnim sredstvima Europske unije, 92,5 milijuna kuna financirat će Ministarstvo i Hrvatske vode, a 33,7 milijuna kuna otpada na sufinanciranje Koprivničkih voda, odnosno lokalnu komponentu, koju će financirati jedinice lokalne samouprave – općine i Grad Koprivnica.

- Oglas -

Koliko dugo se priprema projekt i kada je planirani početak radova? Koji su rokovi završetka radova?

Izrada Studije izvedivosti, cjelokupne dokumentacije koja je dio aplikacijskog paketa projekta, idejni i glavni projekti pripremaju se i usklađuju sukladno europskim direktivama punih šest godina, budući da je u nekim razdobljima projekt malo ‘stajao u slijepoj ulici’.
No, valja napomenuti da je u posljednjih nešto više od godinu dana zahvaljujući jako dobroj suradnji Koprivničkih voda s Hrvatskim vodama, odnosno zahvaljujući velikom angažmanu zamjenika direktora Hrvatskih voda Davora Vukmirića, projekt u pogledu pripreme dokumentacije za aplikaciju i u pogledu dokazivanja priuštivosti planiranog obuhvata doveden u fazu da smo 18. studenog ove godine od resornog Ministarstva zaštite okoliša i energetike dobili Odluku o financiranju projekta Aglomeracija Koprivnica i da ćemo 16. prosinca potpisati s Ministarstvom i Hrvatskim vodama Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i Ugovor o sufinanciranju projekta.

Zdravko Petras, predsjednik uprave Koprivničkih voda

Velik posao je odrađen od strane stručnih ljudi Koprivničkih voda koji rade poslove upravljanja projektima, rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, poslove javne nabave i tako dalje, a pripomogle su i službe Grada Koprivnice i Komunalca.

Tenderi natječajne dokumentacije su izrađeni i u tijeku su postupci pretkontrole od strane Hrvatskih voda, SAFU-a, te u postupku savjetovanja u postupku javne nabave. Ovisno o duljini trajanja postupka javne nabave nadamo se da bi prvi radovi trebali započeti na ljeto iduće, 2020. godine. Rok završetka svih radova je kraj 2023. godine.

Znači li da će aglomeracijom kućanstva dobiti besplatne priključke na vodu i odvodnju?

Projektom je predviđeno da se na području gdje će se graditi nova mreža izgrade i priključci na kanalizacijsku i vodovodnu mrežu, a na području općina unutar obuhvata projekta gdje je već izgrađena vodovodna i kanalizacijska mreža, da se zbog slabe priključenosti izvedu i kanalizacijski i vodovodni priključci za postojeća kućanstva.

Ukupno je projektom planirano da se izvede 2400 novih kanalizacijskih priključaka i 1425 novih vodovodnih priključaka koje građani neće morati sami financirati, već će se financirati iz sredstava projekta Aglomeracija Koprivnica.

Kolika je cijena priključka na kanalizaciju i vodovod danas?

Koprivničke vode na svojem uslužnom području ne obavljaju radove izgradnje priključaka sa svojom operativom nego priključke rade od strane Koprivničkih voda licencirani izvođači, čime postoji ‘tržišna utakmica’ između licenciranih izvođača odnosno cijena nije fiksna.

Korisnici licenciranim izvođačima plaćaju izvođenje priključaka, a prosječna tržišna cijena priključka na kanalizaciju iznosi oko 2700 kuna, a priključka na vodovod s vodomjernim oknom i vodomjernim setom oko 5800 kuna.

Kolika je trenutačna cijena vode i odvodnje za kućanstva? Budući da dio sredstava za provedbu projekta osiguravaju i Koprivničke vode, znači li to da možemo očekivati veće račune za vodu i odvodnju?

Trenutačna ukupna cijena vode, odvodnje i pročišćavanja 3. stupnja za korisnike iz kategorije kućanstva iznosi 11,72 kn/m3. Ako uzmemo u obzir i fiksni dio cijene od 23,50 kn/mjesečno po kućanstvu, prosječnu potrošnju od 120 l/dan po članu kućanstva i prosječno tri člana kućanstva, ukupni prosječni mjesečni trošak kućanstva od 150,08 kn/mjesečno zasigurno spada među najniže u Republici Hrvatskoj.

S izgradnjom/rekonstrukcijom 100-tinjak kilometara kanalizacijskih cjevovoda i 30-ak kilometara vodovodnih cjevovoda povećat će se troškovi energenata, troškovi dodatno potrebnog ljudstva za upravljanje i održavanje te troškovi amortizacije. Studijom izvedivosti predviđeno je da će nakon završetka projekta biti potrebno korigirati cijene za nekih 2,5 do 3 kn/m3.

Oglas

Najnovije objave

Vezane vijesti