Četvrtak, 29. veljače 2024.

Evo o čemu je bilo riječi na sjednici legradskog Općinskog vijeća

Sjednicu je sazvala i vodila predsjednica Vijeća Snježana Kuzmić, a prisutno je bilo sedam vijećnica i vijećnika te načelnik Ivan Sabolić

- Oglas -

U ponedjeljak je u legradskom društvenom domu održana 15. sjednica Općinskog vijeća Općine Legrad.

Sjednicu je sazvala i vodila predsjednica Vijeća Snježana Kuzmić, a prisutno je bilo sedam vijećnica i vijećnika te općinski načelnik Ivan Sabolić.

Na početku sjednice su usvojeni zapisnici s dvije prethodne sjednice, a nakon toga je usvojen dnevni red.

- Oglas -

Pod prvom točkom Aktualni sat načelnik Sabolić je nabrojao sve novosti i aktivnosti od posljednje sjednice. Među njim je potrebno istaknuti prijavljene projekte i dobivena sredstva za redovni rad vrtića, završetak projekta Pomoć je moć, novosti u Lekom Gradu, novosti oko Studije utjecaja na okoliš farme Veliki Pažut, sastancima s predstavnicima Općine Donja Dubrava, Igmom, putničkom agencijom Silvija Turist, WWF-om te sporom s Općinom Koprivnički Ivanec i nastavkom izmjere k.o. Kutnjak.

Vijećnika Vedrana Bebeka zanimao je početak izmjere k.o. Veliki Otok i pojedinosti oko javne rasprave Studije utjecaja na okoliš farme Veliki Pažut, na što mu je odgovoreno da potrebno prvo dobiti odluku o odobrenju projekta, a javna rasprava će započeti krajem ožujka ili tijekom travnja te će trajati 30 dana.

Vijećnik Ivan Gerendaj zamolio je da se ukloni višak golova na asfaltiranom igralištu u Fizešu s čime se načelnik složio i te odgovorio da će naložiti djelatnicima komunalne tvrtke da to što prije uklone.

Pod drugom točkom jednoglasno je usvojena odluka o sufinanciranju troškova sterilizacije i kastracije pasa i mačka na području općine Legrad. Za mačke će općina izdvajati 200 kuna, a za pse 400 kuna.

Pod točkom tri jednoglasno je donijeta odluka o kupnji nekretnine na česticama 190/2, 190/3, 191/2, 191/3 k.o Zablatje, a zemljište će se iskoristiti kao parkiralište za igralište i groblje donijeta je jednoglasno pod točkom tri, a pod četvrtom točkom donijeta je nova odluka o naknadama članovima Općinskog vijeća i članovima radnih tijela Općinskog vijeća Općine Legrad.

- Oglas -

Kodeks ponašanja članova Općinskog vijeća Općine Legrad jednoglasno je usvojen pod točkom pet, a pod točkom šest se raspravljalo oko odvoza gnojnice iz septičkih jama (kućanstva), načelnik Sabolić zadužen je da održi sastanak sa svima koji tu uslugu vrše te da će se postaviti sva prava i obaveze.

Nakon toga razmatrano je pismo tvrtke Bukotermal u vezi zakupa dodatnih čestica te je odlučeno da će se raspisati javni natječaj za ustanovljenje prava građenja na traženim česticama.

Pod osmom točkom jednoglasno je donijeta odluka o proglašenju javnog dobra, puta na česticama 1497/2 k.o. Veliki Otok, 5337/1, 5337/3 i 5356 k.o. Legrad.

Odluka o poništenju javnog natječaja za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta donijeta je pod točkom devet sa šest glasova ZA i jednim suzdržanim te je dogovoreno da će se novi natječaj raspisati na sljedećoj sjednici.

Nakon toga usvojeni su dokumenti:

  • Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku na području Općine Legrad za 2022.
  • Izvješće o izvršenju Plana u području prirodnih nepogoda Općine Legrad za 2021.
  • Odluka o sprječavanju odbacivanja otpada na području Općine Legrad
  • Zaključak o usvajanju Izvješća o izvršenju Plana gospodarenjem otpadom Općine Legrad za razdoblje 2018. – 2023. za 2021.
  • Zaključak o usvajanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada te troškovima uklanjanja odbačenog otpada na području Općine Legrad za 2021.
  • Izvješće Ekološke udruge Legrad o prodaji parcela ogrjevnog drva.

Nakon toga provedena je rasprava oko provedenog natječaja za sufinanciranje programa/projekata udruga.

Vijećnik Ivan Gerendaj izrazio je svoje nezadovoljstvo dodijeljenim sredstvima za sport i mlade, smatrajući da se moraju bolje čitati programi i ispunjeni obrasci. U raspravu su se uključili vijećnici Igor Horvat, Alen Dedi i Kristina Turk koji su spomenuli da je potrebno po zakonu financirati vatrogastvo, a za ostale udruge izdvaja se koliko se može.

Načelnik Sabolić je nabrojao koliko je Općina posljednjih godina uložila u sport.

“Kada se sve uzme u obzir u posljednjih 10 godina u Sportski park Fizeš i oko njega izdvojeno je oko 3 milijuna kuna. Svake godine pokušavamo vrednovati svaku udrugu i u skladu s mogućnostima i sredstvima pratimo rad svake aktivne udruge”, istaknuo je načelnik.

Pod pretposljednjom točkom dogovoren je nacrt programa proslave Dana Općine Legrad, a pod posljednjom točkom je donijeta odluka o prodaji parcela na Šoderici prema provedenom natječaju, otpisane su kamate za vraćanje studentske stipendije i raspravljeno je o dopisu dimnjačara u vezi pritužbi na njegov rad.

Oglas

Najnovije objave

Vezane vijesti