Subota, 18. svibnja 2024.

INVESTICIJA OD ŠEST MILIJUNA KUNA Završila izgradnja sustava odvodnje zapadnog dijela koprivničkog mjesnog odbora Vinica

Ukupna duljina izgrađene nove kanalizacije je otprilike pet kilometara, a izgrađena je od polipropilenskih korugiranih cijevi profila 300 mm, 400 mm, 500 mm i 1000 mm.

- Oglas -

Sredinom siječnja završila je izgradnja kanalizacijske mreže zapadnog dijela mjesnog odbora Vinica u Koprivnici, i to u ulicama Josipa Sirutke, Dubovečki dol, Dubovečki breg, Vrbica, dijelu Vinogradske ulice, dijelu ulice Vinica i odvojka ulice Nikole Sertića prema ulici Vinica.

Područje obuhvata tih ulica nalazi se na granici dvaju kanalizacijskih kolektorskih slivnih područja, sukladno postojećoj topografiji terena. Dio spada slivu kolektora V., a dio slivu kolektora VII.

Sustav odvodnje Vinica

- Oglas -

S obzirom na to izgrađena su dva zasebna kanalizacijska sliva kroz dvije faze izgradnje:
I. faza – sliv Crnogorske ulice ( J. Sirutke, Vrbica, Dubovečki dol, Dubovečki breg)
II. faza – sliv Ulice Nikole Sertića (dio ulice Vinice i odvojak Ulice Nikole Sertića)

Na oba sliva predviđena je gravitacijska odvodnja otpadnih i dijela oborinskih voda s područja ulica u zahvatu obiju faza.

Ukupna duljina izgrađene nove kanalizacije je otprilike pet kilometara, a izgrađena je od polipropilenskih korugiranih cijevi profila 300 mm, 400 mm, 500 mm i 1000 mm.

“Cilj realizacije ove najznačajnije investicije Koprivničkih voda u 2019. godini je na zapadnom rubnom dijelu grada Koprivnice, koje karakterizira znatna visinska raznolikost te nepovoljna konfiguracija terena, omogućiti kućanstvima priključenje na sustav javne odvodnje i preuzimanje i ekološko zbrinjavanje odnosno pročišćavanje otpadnih voda”, istaknuli su iz ove koprivničke tvrtke.

Radovi na izgradnji prve faze duljine 3500 metara započeli su potkraj 2018. godine i završili su u srpnju 2019. godine, a radovi druge faze duljine 1450 metara započeli su u kolovozu 2019. godine i nedavno su završeni.

- Oglas -

Sustav odvodnje Vinica

Za sve postojeće stambene zgrade izvedeni su izvodi priključaka na novoizgrađene kanalizacijske priključke, ukupno 134 izvoda kućnih priključaka.

Vrijednost cjelokupne investicije, odnosno obiju faza, iznosi šest milijuna kuna (bez PDV-a).

“Preostalo je da se još izvedu radovi na sanaciji oštećenog asfalta u dijelu Ulice Vinica, koji će se izvesti na proljeće, odnosno kada to bude moguće zbog temperatura i vremenskih uvjeta. Ovim putem obavještavamo stanovnike u ulicama zahvata izgrađene kanalizacijske mreže da mogu u prizemlju Komunalca, na adresi Mosna ulica 15 u Koprivnici, podnijeti zahtjev za priključenje na izgrađeni sustav javne odvodnje kako bi se što prije moglo odraditi administrativni dio vezan za priključenje i potpisati ugovor o priključenju”, zaključili su iz Koprivničkih voda.

Oglas

Najnovije objave

Vezane vijesti