Petak, 3. prosinca 2021.

Gradsko vijeće Koprivnice izabralo Nadzorni odbor Koprivničkih voda i potvrdilo promjene u režimu parkiranja

Većinom glasova donesena je i Odluka o izmjeni Odluke o donošenju Izjave o osnivanju trgovačkog društva Koprivničke vode d.o.o. U Nadzorni odbor odabrani su Zdravko Punčikar, Melita Bači, Jasna Golubić i Roko Andričević

Preporučujemo

Danas je u dvorani Doma mladih održana 4. sjednica Gradskog vijeća Grada Koprivnice. Sjednici je prisustvovalo 18 gradskih vijećnika, od ukupno 19. Na samom početku vijećnici su jednoglasno prihvatili zapisnik s 3. sjednice Gradskog vijeća, izvijestio je Grad na svojim stranicama.

Nakon toga Sjednica je tradicionalno započela pitanjima i prijedlozima Gradskih vijećnika. Teme koje su se pod tom točkom raspravljale vezane su uz obnovu gradskih bedema, porast cijene odvoza otpada, komunalnu infrastrukturu, ITU mehanizam i razvojnu strategiju grada Koprivnice.

Nakon toga vijećnici su donijeli Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu dječjih vrtića za pedagošku godinu 2020./2021. Riječ je o Dječjem vrtiću Tratinčica, Dječjem vrtiću „Smiješak“, Dječjem vrtiću Svetog Josipa Koprivnica i Dječjem vrtiću „Igra“.

Nakon vrtića vijećnici su prihvatili i Izvješća o radu škola za školsku godinu 2020./2021. Riječ je o Osnovnoj školi „Antun Nemčić Gostovinski“, Osnovnoj školi „Braća Radić“, Osnovnoj školi „ Đuro Ester“, Umjetničkoj školi Fortunat Pintarić i Centru za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju „Podravsko sunce“.

Većinom glasova donesena je i Odluka o izmjeni Odluke o donošenju Izjave o osnivanju trgovačkog društva Koprivničke vode d.o.o. te Zaključak o utvrđivanju prijedloga kandidata za članove Nadzornog odbora trgovačkog društva Koprivničke vode d.o.o. U Nadzorni odbor odabrani su Zdravko Punčikar, Melita Bači, Jasna Golubić i Roko Andričević.

Mišel Jakšić
Gradonačelnik Mišel Jakšić // Foto: koprivnica.hr

Vijećnici su raspravljali te većinom glasova podržali II. izmjenu i dopunu proračuna Grada Koprivnice za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu, također izglasan je Program o II. izmjenama Programa građenja komunalne infrastrukture na području Grada Koprivnice za 2021. godinu.

Većinom glasova donesena je Odluka o izmjenama Odluke o načinu i naplati parkiranja na javnim parkiralištima na području Grada Koprivnice. Odlukom je ukinuta treća zona te je vrijeme naplate parkiranja produženo do 19 sati.

Jednoglasnom odlukom gradskih vijećnika donesena je Odluka o pristupanju Grada Koprivnice članstvu Lokalne akcijske grupe „Izvor“.

Vijećnici su podržali i Odluku o darovanju zemljišta trgovačkom društvu Komunalac d.o.o. i odluku o ukidanju statusa javnog dobra na katastarskoj čestici 3069/2 i drugima u katastarskoj općini Koprivnica.

U cilju provedbe ITU mehanizma podržane su i Odluka o ustrojavanju i sastavu manjeg urbanog područja Koprivnica kao, Odluka o pokretanju postupka izrade Strategije razvoja manjeg urbanog područja Koprivnica za financijsko razdoblje od 2021. do 2027. godine te Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Upravnih tijela Grada Koprivnice.

Najnovije objave