Srijeda, 6. srpnja 2022.

Koprivničanci sudjelovali u Zelenoj čistki i prikupili 11 tona otpada s divljih odlagališta

Sav otpad sortiran je u reciklažnom dvorištu te pravilno odložen u odgovarajuće spremnike i zbrinut na odgovarajući način

Preporučujemo

Zelena čistka koja se u povodu Dana planeta Zemlje održala krajem travnja na četiri lokacije u Koprivnici okupila je velik broj volontera koji su svoju slobodnu subotu iskoristili za čišćenje otpada iz prirode.

Zelena čistka

U Zelenu čistku bile u uključene brojne udruge i organizacije, a čistilo se u šumi Šalovica gdje je prikupljeno 4,9 tona ilegalno odbačenog otpada, u Mlinarskoj ulici u Starigradu gdje je iz prirode uklonjeno 1,8 tona otpada, u Petrovom dolu u Draganovcu gdje je skupljeno 2,3 tone i na području Šumarije Koprivnica na Vinici gdje je skupljeno 2 tone otpada.

Volonteri su sakupili ukupno 11 tona, odnosno čak 103 kubika raznog otpada kojeg pojedini neodgovorni građani i dalje bacaju u šume, na livade ili u kanale. Sav otpad sortiran je u reciklažnom dvorištu te pravilno odložen u odgovarajuće spremnike i zbrinut na odgovarajući način.

Zelena čistka

“Hvala svima koji su sudjelovali u akciji i pomogli da naša Koprivnica bude zelenija, čišća i zdravija, a na sve one koji i dalje bacaju otpad u prirodu apeliramo da razmisle prije takvih postupaka”, istaknuli su iz koprivničkog Komunalca.

Podsjetimo, zbrinjavanje svih vrsta reciklabilnog otpada u reciklažnom dvorištu Herešin je besplatan, a građevinski otpad (2 m³/mjesečno) također se može besplatno zbrinuti u reciklažnom dvorištu za građevinski otpad koje se nalazi u sklopu Kompostane Herešin.

- Advertisement -

Najnovije objave