Srijeda, 28. veljače 2024.

Koprivničke vode postale nositelj i međunarodnog certifikata ISO 45001:2018

Dobiveni certifikat dokaz je posvećenosti uprave društva brizi za zaštitu zdravlja i sigurnosti svojih zaposlenika, stavljajući fokus upravo na zaposlenike kao najznačajniji poslovni resurs

- Oglas -

Uz postojeće certifikate ISO 9001:2015 sustav upravljanja kvalitetom, ISO 14001:2015 sustav upravljanja zaštitom okoliša i HACCP sustav ispitivanja zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku upotrebu, Koprivničke vode od 3. travnja nositelj su i međunarodnog certifikata ISO 45001:2018.

– ISO 45001:2018 nova je međunarodna norma za sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu objavljena od strane Međunarodne organizacije za normizaciju, a Koprivničke vode su među rijetkim društvima u Hrvatskoj, a među javnim isporučiteljima vodnih usluga zasigurno jedne od prvih uvele ovaj sustav upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu svojih zaposlenika – istakno je Zdravko Petras, predsjednik uprave Koprivničkih voda.

Kao društvo koje je od svojeg početka prepoznalo važnost zaštite na radu i sigurnosti zaposlenika, implementacija ove norme prirodan je slijed koji ima za cilj osigurati što zdraviju i sigurniju radnu sredinu uz pozitivan i aktivan odnos prema sigurnosti zaposlenika i zaštiti na radu.

- Oglas -

Dobiveni certifikat dokaz je posvećenosti uprave društva brizi za zaštitu zdravlja i sigurnosti svojih zaposlenika, stavljajući fokus upravo na zaposlenike kao najznačajniji poslovni resurs.

– Isto tako, bitno je za naglasiti da su prilikom uspostavljanja samog sustava u radne procese uz predstavnicu za kvalitetu Andreju Henezi i samostalnu referenticu zaštite na radu i protupožarne sigurnosti Ivanu Dombaj Čižmak sudjelovali i svi ostali zaposlenici društva, kroz edukacije, davanjem svojih sugestija i iznošenjem iskustava iz obavljanja svakodnevnih radnih zadataka, a u cilju iznalaženja što kvalitetnijih rješenja uvažavajući postavljene zahtjeve norme – ističe Petras.

Djelatnici Koprivnički voda na intervenciji

 

Dosadašnji sustav zaštite na radu uvođenjem norme ISO 45001:2018 obogaćen je s dodatnih 16 radnih uputa, pet procedura i niza pratećih obrazaca namijenjenih zaposlenicima koje detaljno upućuju na sigurno postupanje prilikom obavljanja radnih procesa, korištenje strojeva, uređaja i alata za rad, kao i zaštitne opreme, smanjujući rizik od nezgoda, potencijalnih ozljeda ili profesionalnih oboljenja. Osim na zaposlenike, kroz propisanu dokumentaciju skreće se i pozornost na sigurnost izvođača radova na investicijama na vodnokomunalnoj infrastrukturi Koprivničkih voda, kao i posjetitelja na lokacijama objekata Koprivničkih voda.

- Oglas -

Isto tako, planovima edukacija i interaktivnih radionica stavljen je naglasak na značaj preventivnog djelovanja kroz stalno osposobljavanje, educiranje i prikupljanje povratnih informacija iz svih radnih procesa radi poboljšanja istih.

Kontinuiranim servisiranjem, održavanjem i ispitivanjem osigurava se kvaliteta i ispravnost strojeva i uređaja za rad u cilju preventivnog djelovanja na sprečavanju mogućih nezgoda pri radu. Uključivanjem zaposlenika u odabir kod nabavke radne opreme i osobnih zaštitnih sredstava uzimaju se u obzir njihovi prijedlozi i sugestije koji vode ka većoj funkcionalnosti i sigurnosti opreme namijenjene za rad.

Radi provedbe potreba koje proizlaze iz zakonskih obveza, zahtjeva prema normi ISO 45001:2018 te obavljanja svakodnevnih radnih zadataka, društvo svake godine planira i osigurava dostatna sredstva u svrhu podizanja razine sigurnosti u radnom okruženju.

“Ciljevi postavljeni pred društvo prvenstveno se odnose na ulaganje u zaposlenike, prevenciju s poslom povezanih ozljeda i oboljenja uz minimiziranje rizika za zdravlje i sigurnost na radu te participaciju zaposlenika u upravljanju zdravljem i sigurnošću na radu”, poručuje Petras.

Koprivničke vode i nadalje će nadograđivati i poboljšavati postavljeni sustav uz primjenu učinkovitih mjera zaštite na radu i visoke razine zdravstvene sigurnosti zaposlenika, poštujući poslovno okruženje, potrebe zaposlenika i uvjete radnih procesa.

Foto: Koprivničje vode

Oglas

Najnovije objave

Vezane vijesti