Petak, 24. rujna 2021.

Marijanu Kicivoju najviše vatrogasno priznanje za životno djelo ‘Povelja i plaketa s likom Mirka Kolarića’

Marijan Kicivoj, razvidno je, posvetio je svoju cijelu profesionalnu karijeru vatrogastvu, ali i svoj privatni život ugradio je u vatrogastvo

Preporučujemo

Na Veliki petak u Dobrovoljnom vatrogasnom društvu Donje Zdjelice glavni vatrogasni zapovjednik RH Slavko Tucaković uručio je Marijanu Kicivoju “Povelju i plaketu s likom Mirka Kolarića”. Riječ je o najvišem vatrogasnom priznanju za životno djelo.

Marijan Kicivoj darovao je vatrogastvu 47 godina svojeg života, a dobrovoljnom vatrogastvu priključio se 1973. godine upravo u DVD-u Donje Zdjelice.

– Koristim ovu priliku da se našem Marijanu zahvalim na dugogodišnjem kvalitetnom, stručnom i humanom radu u vatrogastvu, na pozitivnom stavu i aktivnostima, na optimizmu i nadama, na mašti i kreativnosti, te na stalnoj želji da se vatrogastvo sve više i više razvija – rekao je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.

Marijan Kicivoj rođen je 14. srpnja 1958. godine u Donjim Zdjelicama u općini Đurđevac.

Osnovnu školu završio je u Virju, Srednju školu u Bjelovaru, a Višu školu za sigurnost pri radu i zaštitu od požara u Zagrebu 1986. godine. Stekao je tako višu stručnu spremu i stručni naziv inženjera sigurnosti pri radu. Stručni ispit za rukovodioce profesionalnih vatrogasnih jedinica i za radnike odgovorne za poslove zaštite od požara polaže 1988. godine, kao i stručni ispit za vatrogasca s posebnim ovlastima i odgovornostima 2002. godine. U međuvremenu, diplomirao je 2000. godine na Visokoj školi za sigurnost na radu u Zagrebu i stekao visoku stručnu spremu i stručni naziv diplomirani inženjer.

Osposobljeni je vatrogasni vježbatelj/instruktor, a od 8. listopada 1990. je načelnik Centra za zaštitu od požara općine Đurđevac. U Centru radi kao zapovjednik kroz različite ustrojstvene oblike gotovo 25 godina. Od 1994. do 1999. bio je zapovjednik Vatrogasne postaje Đurđevac, a od 2000. do 2014. zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Đurđevac. Potom do 2017. radi kao zamjenik zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Đurđevac.

– Od 1991. do 1994. rukovodio je gradnjom II. faze Vatrogasnog centra u Đurđevcu na sadašnjoj lokaciji, kao i njegova uređenja, dotjerivanja i useljenja u nove prostore 15. rujna 1994. godine. Od 2001. do 2010. godine osmislio je i vodio opremanje i modernizaciju vatrogasnom opremom i vozilima u JVP-u Đurđevac prilikom kojeg je nabavljeno ukupno 13 vozila s najmodernijom opremom, od čega je pet iz programa Vlade RH i osam iz sredstava vlastite djelatnosti postrojbe u ukupnoj vrijednosti od oko 15 milijuna kuna. Od 1. studenoga 2017. godine bio je zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, a 1. srpnja 2020. otišao je u zasluženu mirovinu – rekao je zapovjednik Vatrogasne zajednice Koprivničko-križevačke županije Zvonimir Habijan.

Osim rada u profesionalnom vatrogastvu, Kicivoj je u dobrovoljno vatrogastvo, kao član DVD-a, ušao s 15 godina, davne 1973. godine. Svojim se humanim radim u vatrogastvu naročito isticao pa je tako u dva mandata obnašao dužnost zapovjednika DVD-a Đurđevac, u dva mandata dužnost zapovjednika VZG-a Đurđevac, u dva mandata dužnost predsjednika VZG-a Đurđevac, u jednom mandatu bio je predsjednik VZ Koprivničko-križevačke županije i član predsjedništva HVZ-a te u jednome mandatu zamjenik zapovjednika VZ Koprivničko-križevačke županije te dio mandata i zapovjednika VZ Koprivničko-križevačke županije.

Marijan Kicivoj, razvidno je, posvetio je svoju cijelu profesionalnu karijeru vatrogastvu, ali i svoj privatni život ugradio je u vatrogastvo te, zahvalivši na dobivenoj “Povelji i plaketi s likom Mirka Kolarića” istaknuo kako će i dalje biti na raspolaganju dobrovoljnim i profesionalnim vatrogascima.

Tekst: Izvjestitelj VZ Koprivničko-križevačke županije Krešimir Juratović

Najnovije objave