Utorak, 21. svibnja 2024.

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je za javni poziv za konkurentnost turističkog gospodarstva

Kandidiranje projekata moguće je do 15. ožujka 2024. U nastavku vam donosimo sve detalje...

- Oglas -

Ministarstvo turizma i sporta objavilo je za javni poziv za konkurentnost turističkog gospodarstva.

Kandidiranje projekata moguće je do 15. ožujka 2024.

Prijave su moguće isključivo putem portala eTurizamhttps://eturizam.gov.hr/ – usluga TuRiznica. Prijavu mogu popunjavati i podnijeti samo ovlaštene fizičke osobe koje imaju ovlaštenje za zastupanje poslovnog subjekta odnosno prijavitelja, isključivo u svrhu podnošenja prijave na predmetni javni poziv (u sustavu eGrađani), u suprotnom prijava neće biti važeća.

- Oglas -

U integrirani informacijski sustav elektroničkih usluga eTurizam korisnik se prijavljuje isključivo kao fizička osoba te nakon uspješne prijave odabire poslovni subjekt koji želi zastupati, odnosno za koji želi podnijeti prijavu na javni poziv. Za prijavu u sustav eTurizam i podnošenje prijave na javni poziv potrebno je imati minimalno značajnu ili visoku razinu NIAS vjerodajnice.

Zakonski ovlaštene fizičke osobe koje imaju ovlaštenje za zastupanje poslovnog subjekta (opunomoćitelj) mogu putem sustava e-Ovlaštenje elektroničkim putem dodijeliti punomoć drugoj fizičkoj osobi (opunomoćenik). Ovako dodijeljena punomoć odnosi se samo na poslove podnošenja projektne prijave te se isto ne može primijeniti u postupku potpisivanja ugovora s Korisnicima.

Ugovor potpisuju isključivo zakonski ovlaštene fizičke osobe koje imaju ovlaštenje za zastupanje poslovnog subjekta, tj. one osobe koje su za to evidentirane u nadležnim službenim evidencijama, npr. u Sudskom registru, Obrtnom registru i slično.

Opunomoćenik na sustavu e-Ovlaštenja mora prihvatiti danu punomoć kako bi mogao koristiti TuRiznicu. Opunomoćitelj i opunomoćenik moraju imati visoku razinu NIAS vjerodajnice za korištenje sustava e-Ovlaštenje.

Korištenje sustava e-Ovlaštenje detaljnije je objašnjeno u Korisničkim uputama za aplikaciju e-Ovlaštenja.

- Oglas -
 1. JAVNI POZIV KTG 2024 /.pdf
 2. PROGRAM KTG 2024 /.pdf
 3. Upute za prijavitelje /.pdf
 4. Prilog 1 – Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti /.docx
 5. Prilog 2 – Izjava o povezanim društvima /.docx
 6. Prilog 3a – Obrazac troškovnika Mjera A – Hoteli /.xlsx
 7. Prilog 3b – Obrazac troškovnika Mjera B – Kampovi /.xlsx
 8. Prilog 3c – Obrazac troškovnika Mjera C – Restorani /.xlsx
 9. Prilog 3d – Obrazac troškovnika Mjera D – OPG/Poljoprivrednik /.xlsx
 10. Prilog 3e – Obrazac troškovnika Mjera E – Plovni objekti nautičkog turizma /.xlsx
 11. Prilog 4a – Kriteriji odabira Mjera A – Hoteli /.pdf
 12. Prilog 4b – Kriteriji odabira Mjera B – Kampovi /.pdf
 13. Prilog 4c – Kriteriji odabira Mjera C – Restorani /.pdf
 14. Prilog 4d – Kriteriji odabira Mjera D – OPG Poljoprivrednik /.pdf
 15. Prilog 4e – Kriteriji odabira Mjera E – Plovni objekti nautičkog turizma/.pdf
 16. Obrazac Konačnog izvješća /.docx

U svrhu osiguranja ravnopravnosti svih potencijalnih prijavitelja, Ministarstvo turizma i sporta ne može davati prethodna mišljenja o prihvatljivosti prijavitelja, aktivnostima ili troškovima navedenim u prijavi. Sva pitanja vezana uz javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkom poštom, slanjem upita na adresu elektroničke pošte: potpore-ktg@mints.hr. Prilikom slanja upita u polje predmet/subject napisati mjeru za koju se traže informacije (Mjera A, B, C, D ili E). Posljednji dan za slanje upita je 13. ožujka 2024. godine.

Oglas

Najnovije objave

Vezane vijesti